DrainLift WS 40-50 | Wilo
Vaše výhody
Wilo-DrainLift WS 40/50

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Tlakotesná šachta pre nadzemnú a podzemnú inštaláciu
 • Flexibilita vďaka voliteľným prítokom
 • Veľký objem nádrže
 • Nadhladinová spojka z materiálu PUR odolného voči korózii
Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Šachta z plastu ako podzemná čerpacia stanica alebo nadzemné prečerpávacie zariadenie

Použitie

Čerpanie odpadových vôd s obsahom fekálií alebo predbežne očistenej odpadovej vody, ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie objektov nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia.

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-DrainLift WS 40E/x

WS

Šachtová čerpacia stanica Synthetic

40

Tlakový vývod zariadenia

E

E = zariadenie so samostatným čerpadlom, D= zariadenie s dvoma čerpadlami

x

Zvolený typ čerpadla

Materiály

 • Šachta: PE
 • Potrubie: 1.4404
 • Nadhladinová spojka: PUR
 • Guľová spätná klapka: sivá liatina
 • Uzatvárací posúvač: červená liatina

Konštrukcia

Plastová šachta pripravená na inštaláciu s kompletným potrubím ako zariadenie s jedným alebo dvoma čerpadlami. Optimalizovaná geometria šachty pre vysokú tvarovú tuhosť a zaistenie proti vztlaku v prípade podzemnej vody. Nadhladinová spojka na rýchlu a jednoduchú montáž čerpadla, guľová spätná klapka namontovaná priamo na výtlačnom hrdle čerpadla. Šachta vrát. reťaze a pochôdzneho krytu šachty.

Šachtu možno nainštalovať tak v budovách vo funkcii prečerpávacieho zariadenia, ako aj mimo budovy vo funkcii bežnej šachty v zemi.

Technické údaje:

 • Výška šachty: 1000 mm
 • Výška šachty s predĺžením: 1300 mm
 • Prítoková prípojka: DN 100/DN 150
 • Odvzdušnenie: DN 70

Stav pri expedícii

 • nádrž (pre zariadenie so samostatným alebo zdvojeným čerpadlom)
 • integrované potrubie z ušľachtilej ocele
 • Uzatvárací posúvač z červenej liatiny
 • Nadhladinová spojka z nekorodujúceho plastu (PUR) s integrovanou spätnou klapkou
 • veko s tesnením (pochôdzny do 200 kg)
 • dierovka Ø 124 mm, prítokové tesnenie DN 100 (pre rúru Ø 110 mm)
 • 1 hadicová tvarovka PVC Ø 50 mm s objímkami na pripojenie ručného membránového čerpadla
 • upevňovací materiál na upevnenie na podlahe
 • Návod na montáž a obsluhu

Oznámenie! Čerpadlo nie je súčasťou dodávky!

Stiahnutia

Certifikačná brožúra

Wilo-Drainlift WS 40/50#Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Číslo výrobku 6069562
Vydanie 2021-07
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 72
PDF (4 MB)

Certifikát REACH (dokumenty)

REACH regulation

Vydanie 2021-10
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 2
PDF (162 KB)
Zoznam výrobkov
Počet nájdených výsledkov: 4