Comfort CO-3 Helix V 403/K/CC | Wilo

Comfort CO-3 Helix V 403/K/CC

Technické údaje
Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988 a DIN EN 806, pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávacích, paralelne zapojených, vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch, ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certifikácia čerpadiel WRAS/KTW/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla konštrukčného radu Helix V v spojení s normovaným motorom IE3, vrátane 0,75 kW a vyššie (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
 • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania v kartušovom vyhotovení pre jednoduchú montáž
 • Flexibilný dizajn medzikusu umožňuje priamy prístup k mechanickej upchávke
 • Demontovateľná spojka na výmenu mechanickej upchávky bez nutnosti demontáže motora (od 7,5 kW)
 • Hydraulika kompletného zariadenia s optimalizáciou straty tlaku
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj CC s rozšírenými funkciami, mikropočítačovým riadením s programovateľnou pamäťou a grafickým dotykovým displejom
 • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na nasávacej a výtlačnej strane každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometer, výtlačná strana
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Comfort Controller (CC) v telese z oceľového plechu RAL 7035 štruktúra, druh ochrany IP54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, CPU, analógových a digitálnych vstupných a výstupných modulov.

Ovládanie/indikácia

 • Dotykový displej s vysokým rozlíšením a farebným zobrazovaním na signalizáciu prevádzkových stavov Prevádzka/Porucha/Potvrdená porucha a na ovládanie pomocou menu v ôsmich jazykoch pomocou symbolov a zrozumiteľného textu
 • Ovládanie pomocou menu so zobrazením zrozumiteľného textu a symbolov
 • Podrobný návod na obrazovke a pomocník
 • Asistent pri uvádzaní do prevádzky
 • Zaznamenávanie údajov s exportom do CSV
 • 3 používateľské úrovne, zobrazenie, resp. nastavenie jazyka menu, hesiel, prevádzkových parametrov, parametrov regulátora
 • Výrobné nastavenie parametrov pre jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Štandardne možnosť nastaviť tri požadované hodnoty, požadovanú hodnotu 2 a 3 je možné aktivovať prostredníctvom kontaktu alebo času, externé zadanie požadovanej hodnoty prostredníctvom signálu 0/4 – 20mA
 • Zobrazenie stavu čerpadla a skutočnej hodnoty tlaku
 • Uzamykateľný hlavný spínač
 • Možnosť voľby prevádzky so záložným čerpadlom/bez záložného čerpadla
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre kompletné zariadenie
 • Počítadlo spínacích cyklov pre každé čerpadlo
 • Počítadlo spínacích cyklov pre kompletné zariadenie
 • Register porúch pre 35 posledných porúch s časovým údajom prostredníctvom hodín reálneho času

Regulácia

 • Plne automatická regulácia pre 1 až 6 neregulované čerpadlá pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
 • Denné spínacie hodiny, napr. pre 2., resp. 3. požadovanú hodnotu
 • Automatické, od zaťaženia závislé pripojenie 1 čerpadla až n čerpadiel špičkového zaťaženia v závislosti od regulačnej veličiny tlak - konštantný, p-c
 • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
 • Spínač ručne - 0 - automaticky: Predvoľba prevádzkového režimu každého čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Ručne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii), „O“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)
 • Automatická, nastaviteľná výmena čerpadiel
 • Výmena čerpadiel optimalizáciou doby chodu na základe prevádzkových hodín
  • Alternatívne: Cyklická výmena čerpadiel podľa nastaviteľného času bez zohľadnenia prevádzkových hodín
  • Alternatívne prostredníctvom impulzu: Pri každej novej požiadavke sa čerpadlo základného zaťaženia vymení bez zohľadnenia prevádzkových hodín
  • Alternatívne s voľbou čerpadiel: Pritom sa jedno z čerpadiel definuje ako stále čerpadlo základného zaťaženia. Všetky čerpadlá špičkového zaťaženia sa vymenia tak, aby sa optimalizovala doba chodu
 • Automatický, nastaviteľný testovací chod čerpadiel (nabudenie čerpadla)
  • Aktivovateľné/deaktivovateľné
  • Čas medzi dvoma testovacími chodmi voľne programovateľný
 • Časy blokovania voľne programovateľné

Monitorovanie

 • Výstup skutočnej hodnoty systému prostredníctvom analógového signálu 0-10 V pre možnosť externého merania/indikácie, 10 V zodpovedá konečnej hodnote snímača
 • Detekcia prelomenia vodičov dráh snímačov
 • Kombinácia motorový istič/stýkač (od 5,5kW tepelné relé proti preťaženiu)
 • Automatické prepnutie na záložné čerpadlo pri poruche prevádzkového čerpadla
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľným prelínaním doby
 • Test nulového množstva na vypínanie zariadenia, ak sa nerealizuje odber vody (nastaviteľné parametre)
 • Funkcia plnenia rúr na plnenie prázdnych rúr (prvé plnenie spotrebnej siete)
 • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. pre plavákové spínače alebo tlakové spínače

Rozhrania

 • Beznapäťové kontakty pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenia SBM/SSM
 • Zmena logiky SBM a SSM možná
 • Kontakty pre externé ZAPNUTIE/VYPNUTIE zariadenia a na ochranu proti nedostatku vody
 • Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na deaktiváciu automatickej prevádzky zariadenia
 • Vstupy pre pripojenie ochranného kontaktu vinutia (WSK)
 • ModBus TCP
 • Diaľkový prístup prostredníctvom VNC

Voliteľné príslušenstvo (inštalácia z výroby alebo dodatočne podľa technického vyjasnenia)

 • Menič signálu pre 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Vyhodnocovacie relé pre ochranu motora PTC
 • Hlásenie samostatného režimu a poruchové hlásenie
 • Riadiaci modul DDC (externá výmena čerpadla, externý testovací chod čerpadiel, externé potvrdenie, externé zapínanie/vypínanie čerpadiel špičkového zaťaženia)
 • Záložný sieťový adaptér
 • Redundantný snímač
 • Pripojenie na riadiace systémy budov podľa VDI 3814

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

 • Voliteľná montážna sada poistky proti nedostatku vody ako poistka proti nedostatku vody
 • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
 • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
 • Membránová tlaková nádoba
 • Závitové uzávery pri systémoch so závitovým zberným potrubím

Zbernicové systémy (voliteľné)

 • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), modem GSM
 • Diaľkový prenos údajov možný prostredníctvom modemu GPRS

Ďalšie na vyžiadanie

Dodržané normy

 • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
 • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
 • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
 • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
 • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky EN 61000-6-3
Prevádzkové údaje
Čerpané médium
Water
Počet čerpadiel
3
teplota média T
3 °C
teplota okolia T
5 °C
Maximálny prevádzkový tlak PN
16 bar
Prítokový tlak
10 bar
Údaje o motore
Pripojenie na sieť
3~400 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2
0,37 kW
Menovitý prúd IN
0,95 A
Menovité otáčky n
2900 1/min
Izolačná trieda
F
Druh ochrany motora
IP55
Druh ochrany spínacieho zariadenia
IP54
Materiály
Teleso čerpadla
Stainless steel
Obežné koleso
Stainless steel
Hriadeľ
Stainless steel
Hriadeľové tesnenie
Q1BE3GG
Materiál tesnenia
EPDM
Materiál potrubia
Stainless steel
Montážne rozmery
Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
R 1½
Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
R 1½
Informácie o umiestnení objednávok
Výrobok
Wilo
Označenie produktu
Comfort CO-3 Helix V 403/K/CC
Netto hmotnosť cca m
159 kg
Číslo položky
2536415
Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4143727
Vydanie 1607
Formát stránky A4
Počet strán 17
PDF (4 MB)

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Číslo výrobku 2535456
Vydanie 1707
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1197
PDF (137 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Číslo výrobku 2552577
Vydanie 2020-12
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 26
PDF (2 MB)
BIM/CAD

CO-3Helix V403/K/CC-01

Počet strán
DWG (4 MB)

CO-3HELIX V403/K/CC-01

STP (6 MB)

CO-3HELIX V403/K/CC-01

DWG (82 KB)

CO-3HELIX V403/K/CC-01

DWG (64 KB)

CO-3HELIX V403/K/CC-01

Počet strán
DWG (43 KB)