Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smart-čerpadlo vhodné pre priemyselné objekty s riadiacim systémom budov.

Vaše výhody
Wilo-Stratos MAXO

Smart-čerpadlo vhodné pre priemyselné objekty s riadiacim systémom budov.

Vďaka optimalizovaným a inovatívnym funkciám šetriacim energiu stanovuje Wilo-Stratos MAXO nové normy pre komerčné použitie HVAC a pitnej vody v oblasti energetickej efektivity. S ich mimoriadne jednoduchým používaním bude ovládanie tak jednoduché, ako ešte nikdy predtým.Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Rozličné možnosti pre začlenenie do riadiaceho systému budov
 • Intuitívne ovládanie vďaka nastaveniu prostredníctvom sprievodcu nastaveniami Setup Guide za podpory aplikácie a vďaka kombinácii nového displeja a ovládacieho tlačidla s technológiou zeleného gombíka.
 • Maximálna energetická efektivita vďaka súhre optimalizovaných a inovatívnych funkcií na úsporu energie (napr. No-Flow Zastavenie).
 • Optimálna efektivita systému vďaka novým a inovačným, inteligentným regulačným funkciám, ako Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Najmodernejšie komunikačné rozhrania (napr. Bluetooth) na pripojenie na mobilné koncové zariadenia a aj priame pripojenie čerpadla k riadeniu multičerpadla prostredníctvom Wilo Net.
 • Najvyššie pohodlie pri elektromontáži vďaka prehľadnému a priestrannému priestoru svorkovnice a optimalizovanému konektoru Wilo-Connector.

Installer Sascha working in boiler room

Priekopnícka technológia, perfektná súhra.

Otvárame budúcnosť: rodina Wilo-Stratos Maxo

Prvé inteligentné čerpadlo na svete obsahuje funkcie budúcnosti, ktoré v dnešnej dobe zjednodušujú život: Wilo-Stratos MAXO vám ponúka väčšiu efektivitu, pripojenie a pohodlie ako kedykoľvek predtým. Je to prvé čerpadlo, ktoré má intuitívne užívateľské rozhranie - inštalácia a prevádzka je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým. Wilo-Stratos MAXO tiež po novom definuje efektivitu systému: Vďaka inovatívnym funkciám úspor energie a novým riadiacim režimom dosahuje maximálnu efektivitu systému. Najvyššia úroveň kompatibility s existujúcimi systémami je samozrejmosťou.

V roku 2017 získal Wilo-Stratos MAXO ocenenie "Design Plus powered by ISH" pre svoj inovatívny dizajn a energeticky úspornú technológiu. Okrem toho Wilo-Stratos MAXO získal ocenenie "GOLD" v kategórii "Technológia" inovačnej ceny vystavovateľa veľtrhu "BLUE INNOVATION AWARD 2018", ktorá bola prvýkrát udelená na expoEnergy 2018 vo Wels. Vložte dôveru do technológie čerpadiel budúcnosti; Vy a Vaši zákazníci získate maximum z vynikajúcich vlastností zariadenia Wilo-Stratos MAXO.

* Pozeráme na chytré čerpadlo (smart pump) ako novú kategóriu čerpadiel, ktorá ďaleko presahuje naše vysokoúčinné čerpadlá alebo inteligentné čerpadlá. Iba kombinácia najnovšej technológie čidiel a inovatívnych riadiacich funkcií (napr. Dynamic Adapt Plus a Multi-Flow Adaptation), obojsmerné pripojenie (napr. Bluetooth, integrované analógové vstupy, binárne vstupy a výstupy, Wilo Net interface), aktualizácie softvéru a vynikajúca použiteľnosť (napr. vďaka Setup Guide, princíp náhľadu pre prediktívnu navigáciu a osvedčená technológia zeleného tlačidla) robia toto čerpadlo inteligentným čerpadlom.

Najvyššia účinnosť pre kúrenie, chladenie a klimatizáciu

Výkonnosť, ľahká údržba, spoľahlivosť a dlhá životnosť sú vlastnosti, ktoré môžete prirodzene očakávať od čerpadiel Wilo. Naše vysokoúčinné čerpadlá poskytujú špičkové výkony pre aplikácie v oblasti vykurovania, klimatizácie a chladenia.

Zásobovanie budov vodou a teplom stále prináša vysoké nároky na čerpadlá, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a ochranu energetických zdrojov. Spoločnosť Wilo spĺňa tieto výzvy s prispôsobenými riešeniami a vysoko efektívnou technológiou; naše vykurovacie systémy dosahujú maximálnu účinnosť. Týmto spôsobom môžu majitelia a majitelia podnikov výrazne znížiť prevádzkové náklady a dlhodobo zvyšovať hodnotu svojho majetku.

Rýchla montáž

Viac užívateľsky príjemnejší než kedykoľvek predtým: Wilo-Stratos MAXO ponúka maximálne pohodlie pri inštalácii a konfigurácii - a tým šetrí čas pri každodennej práci. Ovládací panel, svorkovnica a napájacia doska sú umiestnené za zásuvkou preto, aby sa predišlo problému s príliš malými svorkovnicami. Napájanie a elektronika čerpadla sú umiestnené o jednu úroveň za svorkovnicou a sú vybavené rovnakým optimalizovaným konektorom Wilo pre všetky veľkosti. Vďaka pružinovým svorkám pre jednoduché pripojenie, nie je potrebný ďalší nástroj.

Vaše výhody inštalácie podrobne:

 • Ľahko prístupné, prehľadné a rovnomerné káblové opletenie
 • Až päť káblových prechodiek
 • Samostatný vstup pre napájanie a Wilo Net
 • Farebné označenie svoriek a jasné oddelenie elektrických a komunikačných spojení (SELV) pre bezpečné a jednoduché priradenie terminálov
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky (výrobné nastavenia: Vykurovanie, Dynamic Adapt plus, dátum a čas)
 • Asistent nastavenia: nastavenie funkcie čerpadla založené na aplikácii (automatický výber správnej funkcie ovládania)
 • Optimalizovaný Wilo-konektor
Stratos MAXO Connector Installation
Wilo-Stratos MAXO Front View Detail

Sprevádzkovanie na jedno stlačenie tlačidlom

Intuitívne ovládanie: nastavovanie Wilo-Stratos MAXO podľa použitia je veľmi jednoduché vďaka asistentovi pre nastavnie, novému displeju a ovládaciemu tlačidlu používajúcemu technológiu Green Button. To poskytuje veľký komfort pri uvedení do prevádzky.

Výhody pri uvedení do prevádzky podrobne:

 • Jednoduché uvedenie do prevádzky s nastavením z výroby (vykurovanie - radiátor - Dynamic adapt plus)
 • Asistent nastavenia: nastavenie funkcie čerpadla použitím čerpadla (riadená voľba správnej funkcie ovládania)
 • Intuitívne užívateľské rozhranie s funkciou ukážky a predvoľbami založenými na spôsobe použitia
 • Veľký displej s vysokým rozlíšením a veľmi dobrá čitateľnosť

Inovatívne technológie pre eště efektívnejšie čerpadlá

Nové inteligentné režimy ovládania sú v záujme vyššej efektívnosti. Wilo-Stratos MAXO je čerpadlo s najvyššou efektívnosťou systému na trhu. Dosahuje maximálnu účinnosť vďaka optimalizovaným a inovatívnym funkciám šetriacim energiu, ako Multi-Flow Adaptation a No-Flow Stop, rovnako ako vynikajúce účinnosti EEI ≤ 0,17 až ≤ 0,19. Kombinácia ďalších sofistikovaných ovládacích funkcií, ako je Dynamic Adapt plus, umožňuje najvyššiu energetickú účinnosť Wilo-Stratos MAXO - s najjednoduchšou prevádzkou.

Dynamic adapt plus

Nová regulačná funkcia automaticky upravuje dopravnú výšku požiadavkám na hydrauliku bez potreby zadania požadovanej hodnoty. Po prvom uvedení do prevádzky Wilo-Stratos MAXO vyberá pracovný bod v strede pracovnej tabuľky prevádzkových pomerov čerpadla. Po každej zmene objemového prietoku sú identifikované nové prevádzkové body. Cieľom tejto riadiacej metódy je vybrať pracovný bod tak, aby ventily boli otvorené čo najviac. To umožňuje systému pracovať s najnižšou možnou tlakovou stratou. Prispôsobenie sa premenlivým tlakovým podmienkam sa vykonáva automaticky a nezávisle. Až 20% úspor energie v porovnaní s kontrolným režimom ovládania Δp-v.

Dynamic adapt plus

Multi-flow adapt

Nová inovatívna funkcia úspory energie umožňuje primárnemu čerpadlu nastaviť svoj výkon na presnú požiadavku pripojených sekundárnych obvodových čerpadiel. Primárne čerpadlo nepretržite prijíma príslušný požadovaný objemový prietok z jednotlivých sekundárnych čerpadiel v krátkych intervaloch. Súčet požadovaného objemového prietoku zo všetkých sekundárnych čerpadiel je výsledkom cieľového objemového prietoku primárneho čerpadla, takže čerpadlo čerpá len presný objemový prietok, ktorý sekundárne čerpadlá vyžadjú. Má to tú výhodu, že elektrická čerpacia energia je ušetrená v porovnaní s riadením Δp-c. Nižšia teplota vody na spiatočke naviac optimalizuje úroveň využitia tepla, ktoré má naopak pozitívny efekt úspory paliva. Pri miestych a diaľkových výmenníkových staniciach vedie tiež nižšia teplota spiatočky k vyššej prevádzkovej spoľahlivosti, pretože zabraňuje aktivácii obmedzovača teploty rovnako ako pretečenie.

No-flow stop

Funkcia úspory energie automaticky deaktivuje čerpadlo pri detekcii nulového prietoku. Wilo-Stratos MAXO rozpozná kedy je, napriek svojej rýchlosti, dodávaný prietok príliš nízky. To znamená, že ventily v okruhu sú zatvorené. Vďaka inteligentnej funkcii čerpadlo zastaví motor v prípade, že objemový prietok klesne pod stanovenú minimálnu úroveň. V pravidelných intervaloch kontroluje, či bol opäť prekročený minimálny objemový prietok a pokračuje v tomto režime pokiaľ nenastane zmena. Wilo-Stratos MAXO sa tak vyhýba zbytočnému času prevádzky a šetrí energiu.

Planer mit Tablet in Stadtumgebung

Maximum konektivity s WILO-Smart Connect

Od zapojenia do systému automatizácie budov až po ovládanie pomocou aplikácie, Wilo zabezpečuje komplexné komunikačné možnosti pomocou inteligentných technológií. Pripájame vás rozumne s Vašimi čerpadlami a čerpadlovými systémami a poskytujeme Vám prehľad o nainštalovaných zariadeniach a prevádzkových podmienkach.

Wilo-Smart Connect

Naša aplikácia pre diaľkové ovládanie produktov Wilo-Smart:

 • Pripojenie čerpadla k smartfónu alebo tabletu cez rozhranie Bluetooth
 • Žiadny dongle nie je potrebný
 • Konfigurácia, ovládanie a optimalizácia
 • Zachytenie prevádzkových informácií na ukladanie, prenos a vytváranie dokumentácie
 • Aktualizácie softvéru pre Wilo-Stratos MAXO
 • Zvlášť vhodné pre čerpadlá, ktoré sú ťažko prístupné
 • Pre Wilo-Stratos MAXO ako aj pre Wilo-Stratos, Wilo-Stratos GIGA, Wilo-CronoLine IL-E a Wilo-VeroLine IP-E sú vybavené modulom Wilo-Smart IF

Aplikáciu môžete bezplatne stiahnuť z Apple App Store alebo Google Play.

Vyskúšajte aplikáciu Wilo-Assistent

Wilo-Smart Cloud

Naša služba cloud pre diaľkové ovládanie na veľké vzdialenosti:

 • Prístup cez internet
 • Možnosť monitorovania a kontroly čerpadiel po celom svete
 • Zber a predávanie dát čerpadla
 • Odosielanie informácií, chybových hlásení a upozornení
 • Vizualizácia a ukladanie dát pomocou aplikácie Wilo-Smart Connect

WILO-Smart brána

Modul pre pripojenie k našej infraštruktúre vzdialeného prístupu Wilo-Smart Cloud:

 • Pripojenie (cez Wilo Net) k Wilo-Smart Cloud, novej online platforme Wilo online
 • Jednoduchý a bezpečný prenos údajov z čerpadla Wilo
 • Umožňuje vzdialené monitorovanie a ovládanie čerpadla prostredníctvom smartfónu alebo tabletu
 • Pre Wilo-Stratos MAXO ako aj pre Wilo-Stratos, Wilo-Stratos GIGA, Wilo-CronoLine IL-E a Wilo-VeroLine IP-E sú vybavené modulom Wilo-Smart IF

Modul WILO CIF: integrácia do systémov automatizácie budov

 • Pohodlná inštalácia: samostatná zásuvka vo svorkovnici a jednoduché prepojenie
 • Rôzne protokoly BUS: Modbus RTU, BACnet MS / TP, CANopen, LON TP / FT-10, PLR
 • Pro Wilo-Stratos MAXO
Popis konštrukčného radu
Wilo-Stratos MAXO

Konštrukčný typ

Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo so skrutkovým alebo s prírubovým pripojením, EC motorom s integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie

Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia

Oblasti použitia

Čerpadlo umožňuje prostredníctvom nastavenia regulačného režimu pre príslušné použitie špecifické pre zariadenie (napr. vykurovacie teleso, podlahové vykurovanie, chladenie stropu) prevádzku s najvyššou účinnosťou zariadenia.

Kúrenie

 • Vykurovacie teleso
 • Podlahové vykurovanie
 • Vykurovanie stropu
 • Ohrievač vzduchu
 • Hydraulická výhybka
 • Výmenník tepla

Chladenie

 • Chladenie stropu
 • Chladenie podlahy
 • Klimatizačné jednotky
 • Hydraulická výhybka
 • Výmenník tepla

Kombinované vykurovanie a chladenie

 • Automatické prepínanie

Podľa zvoleného použitia sú k dispozícii nasledovné regulačné režimy:

Regulačné režimy

 • Konštantný počet otáčok (automatický režim s reguláciou otáčok)
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Dynamic Adapt plus pre plynulé (dynamické) prispôsobenie čerpacieho výkonu k aktuálnej potrebe
 • T-const. pre konštantnú reguláciu teploty
 • ΔT-const. pre konštantnú reguláciu rozdielovej teploty
 • Konstant-Q pre konštantnú reguláciu prietoku
 • Multi-Flow Adaptation: Stanovenie celkového prietoku podávacieho čerpadla pre zásobovanie sekundárnych čerpadiel v rozdeľovačoch okruhu kúrenia podľa potreby
 • Užívateľsky definovaná regulácia PID

Voliteľné funkcie

 • Q-Limitmax. na obmedzenie maximálneho prietoku
 • Q-Limitmin. na obmedzenie minimálneho prietoku
 • No-Flow Stop (vypínanie nulového prietoku)
 • Automatický útlmový režim (vyhotovenie "-R7": nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Regulácia zlého bodu (Δp-c regulácia s externým snímačom aktuálnej hodnoty)
 • Premenná strmosť Δp-v charakteristiky

Manuálne nastavenia

 • Výber oblasti použitia prostredníctvom pomocníka nastavenia
 • Nastavenie príslušných prevádzkových parametrov
 • Nominálny prevádzkový bod: priame zadávanie vypočítaného prevádzkového bodu pri Δp-v
 • Zobrazenie stavu
 • Nastavenie a obnovenie počítania množstva energie (teplo a chladenie)
 • Funkcia odvzdušnenia čerpadla
 • Blokovanie tlačidiel pre zablokovanie nastavení
 • Funkcia na obnovenie nastavení z výroby alebo uložených bodov obnovenia (sady parametrov)
 • Parametrizovať analógové vstupy
 • Parametrizovať binárne vstupy
 • Parametrizovať relé výstupy
 • Funkcia zdvojeného čerpadla (pri 2 samostatných čerpadlách, ktoré majú byť prevádzkované ako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkcie

 • Prispôsobenie výkonu optimalizovaného podľa potreby pre energeticky efektívnu prevádzku v závislosti od prevádzkového režimu
 • Rozpoznanie útlmového režimu (vyhotovenie "-R7": nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Vypínanie pri rozpoznaní nulového prietoku (No-Flow Stop)
 • Jemný štart
 • Automatické rutiny odstraňovania chýb (napr. funkcia odblokovania)
 • Automatické prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu (vyhotovenie "-R7": automatické prepínanie nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou

Externé riadiace vstupy a ich funkcie

 • 2x analógový vstup:
 • Typy signálu: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Použitia: Diaľková regulácia požadovanej hodnoty pre každý regulačný režim (okrem Multi-Flow Adaptation), snímačových vstupov pre teplotu, diferenciálneho tlaku alebo voľného snímača v užívateľom definovanej prevádzke PID
 • 2x digitálny vstup:
 • Pre beznapäťové riadiace výstupy alebo spínače
 • Parametrizovateľné funkcie:
  • ext. OFF
  • ext. MIN
  • ext. MAX
  • MANUÁL (BMS-VYP)
  • Blokovanie tlačidiel
  • Prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu

Wilo Net pre riadenie zdvojeného čerpadla 2 samostatných čerpadiel, vzájomnú komunikáciu viacerých čerpadiel a diaľkovú reguláciu čerpadla cez bránu

Funkcie hlásenia a zobrazenia

 • Stav displeja Indikácia prevádzky:
  • Požadovaná hodnota
  • Aktuálna dopravná výška
  • Aktuálny prietok
  • Príkon
  • Spotreba elektriny
  • Teploty (vyhotovenie "-R7": skutočná teplota média možná so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Zobrazenie stavu LED: Bezchybná prevádzka (zelené LED), komunikácia čerpadla (modré LED)
 • Stav na displeji Zobrazenie Chyba (červená farba displeja):
  • Kódy porúch a popis chyby úplným textom
  • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu displeja Varovanie (žltá farba displeja):
  • Výstražné kódy a popis varovania v plnom znení
  • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu procesu zobrazenia (modrá farba displeja):
  • Odvzdušnenie čerpadla
  • Aktualizácia
 • Stav na displeji BMS komunikácia (modrá farba displeja):
 • Zhrnutie aktívnych parametrov BMS (prenosová rýchlosť, adresa, ...)
 • Zberné poruchové hlásenie SSM (beznapäťový prepínací kontakt)
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM (beznapäťový spojovací kontakt)

Výmena údajov

 • Rozhranie bluetooth na bezdrôtovú výmenu údajov a diaľkové ovládanie čerpadla cez smartfón alebo tablet.
 • Diaľková kontrola čerpadla cez internet pomocou Wilo-Smart Gateway.
 • Digitálne rozhranie Modbus TCP na pripojenie na automatické riadenie budov (možné pomocou CIF modulu Wilo cez Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez systém so zbernicou RS485 (možné s modulom Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Digitálne rozhranie BACnet IP na pripojenie na automatické riadenie budov (možné pomocou CIF modulu Wilo cez Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez systém so zbernicou RS485 (možné s modulom Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Sériové digitálne rozhranie LON na pripojenie na automatické riadenie budov cez systém so zbernicou LONWorks (možné s modulom Wilo-CIF LON).
 • Sériové digitálne rozhranie CANopen na pripojenie na automatické riadenie budov cez systém so zbernicou CANopen (možné s modulom Wilo-CIF CANopen).
 • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez firemné spojovacie moduly (možné s modulom Wilo-CIF PLR).

Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo alebo 2 x samostatné čerpadlo)

 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie v prípade poruchy/časovo závislá výmena čerpadiel)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti)

Vybavenie

 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
  • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 65: Kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
  • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80/DN 100: Príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
  • Špeciálne vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 100: Príruba PN 16 (podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 16
 • Mnohé integrované komunikačné rozhrania a alternatívne použiteľná zásuvka pre CIF modul
 • 5 prívodov kábla na pripojenie komunikačných rozhraní
 • Bluetooth-rozhranie
 • Grafický displej s vysokým rozlíšením so zeleným gombíkom a 2 tlačidlami
 • Praktický priestor svorkovnice
 • Integrovaný snímač teploty (vyhotovenie "-R7": bez)
 • Sériová tepelná izolácia pre vykurovacie aplikácie
 • Elektrická rýchloprípojka s optimalizovanou zástrčkou Wilo-Connector na napájacie napätie

Stav pri expedícii

 • Čerpadlo
 • Optimalizovaný konektor Wilo-Connector
 • 2 x káblová priechodka M16 x 1,5
 • Podložka pod prírubovú skrutku (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 - DN 65)
 • Tesnenia pri závitovej prípojke
 • Tepelná izolácia
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Vysokoúčinné čerpadlo (závitové alebo prírubové čerpadlo), elektronicky regulované

30/

Menovitá svetlosť pripojenia

0,5-12

Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

-R7

bez integrovaného snímača teploty Stratos MAXO

-P1

Vyhotovenie bez obsahu substancií zhoršujúcich zmáčanie farby

Technické údaje

 • Prípustný teplotný rozsah -10 °C až +110 °C, -10 °C až +90 °C (vyhotovenie "-R7")
 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IPX4D
 • Skrutkový spoj, resp. prírubová prípojka (podľa typu) Rp 1 do DN 100
 • Max. prevádzkový tlak pri štandardnom vyhotovení: 6/10 bar, resp. 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar alebo 16 bar)
 • Izolačná trieda: F
 • Rušivé vyžarovanie podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/obytné prostredie (C1)
 • Odolnosť proti rušeniu podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/priemyselné prostredie (C2)
 • Prietok max. Q: 68 m³/h
 • Max. dopravná výška H: 16 m

Materiály

 • Materiál ložiska: Uhlie, impregnovaný antimónom
 • Obežné koleso: PPS-GF40
 • Teleso čerpadla: 5.1300, ochranná vrstva KTL
 • Hriadeľ: 1.4028, ochranná vrstva DLC

Konštrukcia

 • Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo s EC motorom a integrovaným elektronickým prispôsobením výkonu
 • Technológia zeleného gombíka a grafický displej
 • Ochrana motora so spúšťacou elektronikou
 • Zástrčkové spojenie na rozšírenie funkcie voliteľným CIF modulom pre automatické riadenie budov
 • Obežné koleso s trojrozmerne zakrivenými lopatkami a plastová oddeľovacia rúrka z kompozitu z uhlíkových vlákien
Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2172323
Vydanie 2018-11
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2172323
Vydanie 2018-11
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 116
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Číslo výrobku 2217836
Vydanie 2021-08
Formát stránky 148.2 x 209.9 mm
Počet strán 140
PDF (663 KB)

Certifikačná brožúra

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 40
PDF (6 MB)

Poznámky k vydaniu

Versionshinweise Stratos MAXO

Číslo výrobku 2212705
Vydanie 2021-04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 60
PDF (4 MB)

Certifikát

Lithium Battery Test Summary

Číslo výrobku
Vydanie
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1
PDF (179 KB)

Lithium Battery Test Summary / UN38.3

Číslo výrobku
Vydanie
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1
PDF (179 KB)
Zoznam výrobkov
Počet nájdených výsledkov: 84
180 … 360 mm
[84]
Označenie produktuPotrubná prípojkaKoeficient energetickej účinnosti (EEI)Konštrukčná dĺžka l0Maximálny prevádzkový tlak PNPripojenie na sieťBrutto hmotnosť cca mPočet na jednej paleteČíslo položky