Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10 | Wilo
Podobné ako na obrázku

Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10

Technické údaje
Popis

Inteligentné čerpadlo Wilo-Stratos MAXO-D prémiovej triedy

Vysoko účinné mokrobežné zdvojené čerpadlo typu inline s EC motorom a elektronickým prispôsobením výkonu. Použiteľné pre vykurovaciu vodu, studenú vodu a vodu/zmesi glykolu. Koeficient energetickej účinnosti (EEI) je podľa typu čerpadla medzi ≤ 0,17 a ≤ 0,19.

Regulačné režimy:

 • Permanentné automatické prispôsobenie výkonu na potrebu zariadenia bez určenej požadovanej hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus (nastavenie z výroby). Úspora energie do 20 % oproti regulačnému režimu dp-v.
 • Konštantná teplota (T-const)
 • Konštantný teplotný rozdiel (dT-const)
 • Optimalizácia prietoku obehového čerpadla podľa potreby prostredníctvom zapojenia do siete a komunikácie s viacerými čerpadlami (Multi-Flow Adaptation).
 • Konštantný objemový prietok (Q-const)
 • Regulácia tlakového rozdielu dp-c na vzdialenom bode v sieti potrubí (regulácia zlého bodu)
 • Konštantný tlakový rozdiel (dp-c)
 • Variabilný tlakový rozdiel (dp-v) s možnosťou zadávania nominálnych menovitých pracovných bodov
 • Konštantný počet otáčok (n-const)
 • Užívateľská definovaná regulácia PID

Funkcie:

 • Detekcia množstva tepla
 • Detekcia množstva chladu
 • Automatické vypínanie čerpadla pri rozpoznaní nulového prietoku (No-Flow Stop)
 • Prepínanie medzi režimom ohrevu a režimom chladenia (automatické, externé alebo ručné)
 • Nastaviteľné obmedzenie prietoku prostredníctvom funkcie Q-Limit (Qmin. a Qmax.)
 • Prevádzkové režimy zdvojených čerpadiel: Paralelný režim s optimalizáciou účinnosti pre dp-c a dp-v, hlavný a záložný režim
 • Uloženie a obnova konfigurovaných nastavení čerpadla (3 body obnovenia)
 • Poruchové hlásenie/zobrazenie výstražných hlásení v textovom zobrazení vrátane odporúčaní
 • Funkcia odvzdušnenia na automatické odvzdušnenie priestoru rotora
 • Automatický útlmový režim
 • Automatická funkcia odblokovania a integrovaná plná ochrana motora
 • Rozpoznanie chodu nasucho

Zobrazenie:

 • Regulačný režim
 • Požadovaná hodnota
 • Prietok
 • Teplota
 • Príkon
 • Spotreba elektriny
 • Aktívne vplyvy (napr. STOP, No-Flow Stop)

Vyhotovenie:

 • 2 konfigurovateľné analógové vstupy: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA a bežný PT1000; napájacie napätie s +24 V DC
 • 2 konfigurovateľné digitálne vstupy (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, kúrenie/chladenie, ručné prevzatie ovládania (odpojenie automatického riadenia budov), zablokovanie obsluhy (blokovanie tlačidiel a ochrana konfigurácie diaľkového ovládania))
 • 2 konfigurovateľné signalizačné relé na prevádzkové a poruchové hlásenia
 • Zásuvka pre CIF modul moduly Wilo s rozhraniami pre automatické riadenie budov (voliteľné príslušenstvo: CIF moduly Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
 • Wilo Net ako Wilo-systém na komunikáciu medzi produktmi značky Wilo, napr. Multi-Flow Adaptation, prevádzka zdvojeného čerpadla a Wilo-Smart Gateway
 • Integrovaný teplotný snímač
 • Automatický núdzový režim vo výnimočnom stave (Počet otáčok čerpadla zadefinovateľný) napr. pri výpadku komunikácie cez zbernicu alebo z hodnôt snímača
 • Grafický farebný displej (4,3 palca) s ovládaním prostredníctvom plochy manuálneho ovládania pomocou jedného tlačidla
 • Čítanie a nastavenie prevádzkových údajov, ako aj napr. vytvorenie protokolu o uvedení do prevádzky prostredníctvom Bluetooth-rozhrania (bez ďalšieho príslušenstva) pomocou aplikácie Wilo Assistant App
 • Integrované riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlá sú na hotovo prepojené), pri použití 2 samostatných čerpadiel ako jednotky zdvojeného čerpadla, pripojenie cez sieť Wilo
 • Rozpoznanie poškodenia kábla pri analógovom signále (v spojení s 2 – 10 V alebo 4 – 20 mA)
 • Vonkajšia inštalácia s ochranou proti vplyvom počasia možná podľa Návodu na montáž a obsluhu
 • Dátum a čas prednastavené

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • 2 x optimalizovaný konektor Wilo-Connector rovnaký pre všetky konštrukčné veľkosti
 • 4 x káblová priechodka M16 x 1,5
 • Podložky pre prírubové skrutky M12 a M16 (pri menovitých šírkach prípojok DN 32 až DN 65)
 • 2 x tesnenia pri závitovej prípojke
 • Pevný návod na montáž a obsluhu

Voliteľné príslušenstvo:

 • CIF modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) rúrkový kontaktný snímač (pre teplú úžitkovú vodu)
 • PT 1000 (AA) snímač na zabudovanie do ponorného puzdra
 • Snímač tlakového rozdielu
 • Smart-Gateway
Prevádzkové údaje
teplota média T -10 °C
teplota okolia T -10 °C
Maximálny prevádzkový tlak PN 10 bar
Minimálna prítoková výška pri 50 °C 7 m
Minimálna prítoková výška pri 95 °C 15 m
Minimálna prítoková výška pri 110 °C 23 m
Údaje o motore
Koeficient energetickej účinnosti (EEI) 0.17
Rušivé vyžarovanie EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Pripojenie na sieť 1~230 V, 50/60 Hz
Príkon P1 max 950 W
Min. počet otáčok nmin 500 1/min
Max. počet otáčok nmax 3000 1/min
Druh ochrany motora IPX4D
Káblová priechodka 5 x M16x1.5
Materiály
Teleso čerpadla Liatina
Obežné koleso PPS-GF40
Hriadeľ nerezová oceľ
Materiál ložiska Uhlie, impregnovaný antimónom
Montážne rozmery
Potrubná prípojka na nasávacej strane DN 65
Potrubná prípojka na strane výtlaku DN 65
Konštrukčná dĺžka l0 340 mm
Informácie o umiestnení objednávok
Výrobok Wilo
Označenie produktu Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
Netto hmotnosť cca m 61 kg
Číslo položky 2164658
Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2172323
Vydanie 2018-11
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2211343
Vydanie 2020-12
Formát stránky 630.1 x 148.2 mm
Počet strán 336
PDF (6 MB)

Návod na montáž a obsluhu (digitálny)

Wilo-Stratos MAXO

HTML (37 MB)

Certifikačná brožúra

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 40
PDF (6 MB)

Poznámky k vydaniu

Poznámky k vydaniu Stratos MAXO

Číslo výrobku 2212705
Vydanie 2021-04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 60
PDF (4 MB)

Certifikát

Zhrnutie testu lítiových batérií

Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1
PDF (179 KB)

Zhrnutie testu lítiových batérií/UN38.3

Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1
PDF (179 KB)
BIM/CAD

Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10

DWG (4 MB)

Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10

STP (5 MB)

Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10

DWG (18 KB)

Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10

DWG (27 KB)

Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10

DWG (26 KB)