Sub TWI 4.05-12-D (1~230 V, 50 Hz) | Wilo
Obrázok podobný

Sub TWI 4.05-12-D (1~230 V, 50 Hz)

Technické údaje
Popis

Plne zaplavovateľné, viacstupňové ponorné motorové čerpadlo pre čerpanie úžitkovej a pitnej vody (povolenie ACS) s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami článkovej konštrukcie pre vertikálnu a horizontálnu inštaláciu, s integrovanou spätnou klapkou. Motor na striedavý prúd alebo trojfázový motor odolný voči korózii, pre priamy štart s náplňou vody a glykolu. Hermeticky zaliaty s lakovou izoláciou vinutia, impregnovaný živicou a so samopremazávacími ložiskami. Chladenie motora sa realizuje pomocou čerpaného média. Preto musí byť agregát vždy prevádzkovaný v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálna inštalácia sa musí vždy uskutočniť v spojení s chladiacim plášťom.

Rozsah dodávky:

  • Ponorné motorové čerpadlo s pripojovacím káblom a povolením ACS
  • Variant na jednofázový prúd vrátane skriňového rozvádzača s kondenzátorom, tepelnou ochranou motora a zapínačom/vypínačom
  • Návod na montáž a obsluhu
Prevádzkové údaje
Max. dopravná výška Hmax 233,3 m
Jednotka
Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) 0.4
Potrubná prípojka na strane výtlaku Rp 1½
Maximálny prevádzkový tlak p 40,0 bar
Max. obsah piesku 50 g/m³
Druh ochrany motora IP68
Max. hĺbka ponoru 350 m
Min. teplota média Tmin 3 °C
Max. teplota média Tmax 30 °C
Netto hmotnosť cca m 15 kg
Rozmery Dmax 98 mm
Údaje o motore
Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2 1,5 kW
Menovité otáčky n 2830 1/min
Menovitý prúd IN 10,5 A
Druh zapínania Priamo (D)
Max. frekvencia spínania t 20 1/h
Priemer motora DM 98 mm
Min. rýchlosť prúdenia na motore m/s 0,08 m/s
Kábel
Dĺžka pripojovacieho kábla 1,5 m
Konštrukcia kábla 3x1,5+1G1,5 mm²
Materiály
Teleso čerpadla nerezová oceľ
Materiál motora nerezová oceľ
Hriadeľ nerezová oceľ
Obežné koleso nerezová oceľ
Informácie o umiestnení objednávok
Netto hmotnosť cca m 15 kg
Výrobok Wilo
Označenie produktu Sub TWI 4.05-12-D (1~230 V, 50 Hz)
Číslo položky 6091357
Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Sub TWI 4..., TWI 4-...-QC

Číslo výrobku 6061724
Vydanie 1110
Formát stránky A4
Počet strán 28
PDF (522 KB)