Wilo-Rexa SUPRA-V | Wilo

Wilo-Rexa SUPRA-V

Wilo-Rexa SUPRA-V s rozhraním Digital Data Interface: Veľké šetrenie energie a pohodlné digitálne ovládanie pre ekonomickejšie riadenie odpadových vôd.

Vaše výhody
Wilo-Rexa SUPRA-V

Wilo-Rexa SUPRA-V s rozhraním Digital Data Interface: Veľké šetrenie energie a pohodlné digitálne ovládanie pre ekonomickejšie riadenie odpadových vôd.

Model Wilo-Rexa SUPRA-V s rozhraním Wilo-Digital Data Interface zjednocuje najlepšiu hydraulickú účinnosť vo svojej triede s vysoko efektívnymi IE3 motormi (v nadväznosti na IEC 60034-30-1) a kompletne integrovanou možnosťou digitálneho zapojenia. Pritom zabezpečuje nielen minimálne prevádzkové náklady pri vysokej prevádzkovej bezpečnosti, ale okrem toho ponúka aj všetky možnosti pre moderné komunikačné pripojenie – skutočné zjednodušenie pracovného dňa, ktoré sa v konečnom dôsledku odzrkadlí aj v zníženom vyťažení a nižších nákladoch.


Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Zvýšená prevádzková bezpečnosť a nižšie náklady na servis vďaka vírivým hydraulikám bez nebezpečenstva upchatia s veľkou guľovou priechodnosťou
 • Nízke prevádzkové náklady vďaka lepšej hydraulickej účinnosti (až do 60,7 %) a voliteľnej technológii motorov IE3 (v nadväznosti IEC 60034-30-1)
 • Špecifické vyhotovenia podľa požiadaviek zákazníkov pre riešenia špecifické pre zariadenia
 • Vysoká životnosť v abrazívnych a korozívnych médiách vďaka ochrannej vrstve Ceram

S Wilo-Digital Data Interface:

 • Jednoduché zapojenie do siete cez Ethernetové rozhranie
 • Jednoduchá integrácia v existujúcej riadiacej techniky vďaka použitiu štandardizovaných protokolov
 • Úspora času a zjednodušenie každodenného pracovného dňa vďaka pohodlnej diaľkovej kontrole prevádzkového stavu a digitálnym nástrojom ako typový štítok, denník údržby a návod na obsluhu
Popis konštrukčného radu
Wilo-Rexa SUPRA-V

Konštrukčný typ

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s aktívnym chladiacim systémom, resp. bez neho, pre trvalú prevádzku, pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia a pre stacionárnu suchú inštaláciu.

Použitie

Čerpanie

 • surovej odpadovej vody s fekáliami a zložkami s dlhými vláknami
 • odpadovej vody s fekáliami
 • predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií a zložiek s dlhými vláknami
 • procesnej vody
 • odpadovej vody

Vybavenie/funkcia

 • Ťažké robustné vyhotovenie zo sivej liatiny
 • Motor s povrchovým chladením alebo motory s vlastným chladením s 1-komorovým alebo 2-komorovým systémom
 • Voliteľne s ochranou pred výbuchom podľa ATEX alebo FM
 • Monitorovacie zariadenia závislé od motora:
  • Teplota vinutia
  • Monitorovanie vlhkosti v tesniacej komore a v priestore motora/svorkovnice
  • Teplota ložiska motora
 • Zabudované príslušenstvo

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-Rexa SUPRA-V10-738A + FK 17.1-6/16KEx

Hydraulika:

SUPRA-V10-738A

SUPRA

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu

V

Vírivé obežné koleso

10

x10 = menovitá svetlosť tlakovej prípojky napr. DN 100

73

Ukazovateľ výkonu

8

Číslo charakteristiky

A

Materiálové vyhotovenie (A = štandard)

Motor:

FK 17.1-6/16KEx

FK

Typ motora:

T = motor s povrchovým chladením bez chladiaceho systému

FK, FKT, HC = motor s vlastným chladením s aktívnym chladiacim systémom

17.1

Konštrukčná veľkosť

6

Počet pólov

16

x10 = dĺžka balíka v mm

K

Vyhotovenie utesnenia:

H = radiálny hriadeľový tesniaci krúžok/mechanická upchávka

G = dve samostatné mechanické upchávky

K = bloková tesniaca kazeta s dvomi mechanickými upchávkami

Ex

S povolením pre použitie vo výbušnom prostredí

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S1 alebo S2
 • Druh ochrany: IP68
 • Izolačná trieda: H
 • Teplota média: 3…40 °C, vyššie teploty na vyžiadanie
 • Guľová priechodnosť 45...130 mm
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m

Materiály

 • Časti telesa: EN-GJL, resp. EN-GJS
 • Obežné koleso: EN-GJL, resp. EN-GJS
 • Statické tesnenia: NBR alebo FPM
 • Utesnenie na strane média: mechanická upchávka z materiálu SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora:
  • Radiálny hriadeľový tesniaci krúžok z NBR
  • Mechanická upchávka zo SiC/SiC alebo uhlia/keramiky
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ 1.4021

Konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu ako zaplaviteľný blokový agregát pre pevnú a mobilnú inštaláciu do mokrého a suchého prostredia.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálne prírubové spojenie. Maximálne možná suchá substancia je 8 %. Používajú sa vírivé obežné kolesá.

Motor

Motory s povrchovým chladením (motor T) nemajú vlastný chladiaci systém a odovzdávajú svoje odpadové teplo priamo cez časti telesa okolitému médiu. Tieto motory preto možno používať ponorené v trvalej prevádzke. V závislosti od konštrukčnej veľkosti môžu byť tieto motory krátkodobo prevádzkované aj vynorené.

Samochladiace motory (FK, FKT, HC motor) majú aktívny chladiaci systém a odovzdávajú svoje odpadové teplo cez integrovaný výmenník tepla čerpanému médiu. Preto sú tieto motory vhodné na trvalú prevádzku v ponorenom a vynorenom stave, resp. sú vhodné aj pre suchú inštaláciu.

Pri všetkých motoroch je k dispozícii utesnená komora na ochranu motora pred preniknutím média. Táto komora je prístupná zvonka a môže byť voliteľne kontrolovaná tyčovou elektródou. Všetky použité plniace médiá sú potenciálne biologicky rozložiteľné a neškodné pre životné prostredie.

Pripojovací kábel má voľné konce kábla a dĺžka upravení podľa prianí zákazníka. Prívod kábla motorov T, HC a FKT je pozdĺžne vodotesný.

Utesnenie

V závislosti od typu motora sú možné nasledujúce varianty pre utesnenie na strane média a motora:

 • Variant H: na strane média pomocou mechanickej upchávky, na strane motora pomocou tesniaceho krúžka radiálneho hriadeľa
 • Variant G: dve nezávisle pôsobiace mechanické upchávky
 • Variant K: bloková tesniaca kazeta s dvomi mechanickými upchávkami pôsobiacimi nezávisle od seba

Vysokoúčinné motory

Okrem štandardných motorov sú k dispozícii aj vysokoúčinné motory s klasifikáciou IE3 (na základe IEC 60034-30). Keďže ich základ je rovnaký ako pri štandardných motoroch, tak z hľadiska vybavenia a funkcie sú rovnaké. Tým pádom sú k dispozícii aj rovnaké hydrauliky.

Povolenie pre použitie vo výbušnom prostredí

Motory sú dostupné s povolením pre použitie vo výbušnom prostredí podľa ATEX a FM.

Stav pri expedícii

 • Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pripravené na okamžité zapojenie
 • pripojovací kábel s voľným koncom kábla
 • Zabudované príslušenstvo
 • Prevádzková a údržbová príručka
Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Číslo výrobku 6074704
Vydanie 2019-01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 52
PDF (3 MB)

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Číslo výrobku 6073324
Vydanie 2019-01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 52
PDF (3 MB)

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Číslo výrobku 6067561
Vydanie 2019-01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 64
PDF (5 MB)

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Číslo výrobku 6086012
Vydanie 2019-10
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 56
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Číslo výrobku 6086014
Vydanie 2019-10
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 60
PDF (3 MB)

Wilo DDI-I

Číslo výrobku 6086017
Vydanie 2020-12
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 104
PDF (8 MB)

Certifikačná brožúra

Wilo T motor + EMU FA#Wilo T motor + Rexa SUPRA#Wilo T motor + Rexa SOLID

Číslo výrobku 6072704
Vydanie 2021-07
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 116
PDF (10 MB)

Wilo FK motor + EMU FA#Wilo FK motor + Rexa SUPRA

Číslo výrobku 6074692
Vydanie 2021-07
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 60
PDF (7 MB)

Wilo FKT motor + EMU FA#Wilo FKT motor + Rexa SUPRA#Wilo FKT motor + Rexa SOLID

Číslo výrobku 6074691
Vydanie 2021-07
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 96
PDF (9 MB)