Globálne referencie


Referencie 0

Architektonický ukážkový projekt stanovuje štandardy z hľadiska trvalej udržateľnosti

Dôverovať je dobré. Odskúšať je lepšie!

Bezpečné zásobovanie elektrickým prúdom v severnej Číne

Dobrá klíma v nemeckom futbalovom múzeu

Kovospracujúci priemysel - Salzgitter Flachstahl

Čistá voda pre Qingdao

Energetické hospodárstvo – Anpara power station, India