Riešenia

Inteligentné technológie – riešenie celosvetového nedostatku vody

Voda je jeden z najvzácnejších zdrojov na Zemi. Jej spotreba so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov rastie: používa sa na pitie, pranie a čistenie, v poľnohospodárstve a priemysle. Globálny nedostatok vody je mimoriadne závažný problém, ktorý sa spája s nebezpečenstvom vzniku konfliktov. Získavanie a úprava vody preto patria k najdôležitejším výzvam budúcnosti. Spoločnosť Wilo vyvíja čerpadlá a systémy, pomocou ktorých je možné používať a optimalizovať nové zdroje a spôsoby získavania vody. Naše flexibilné riešenia zaručujú spoľahlivé zásobovanie a je možné ich prispôsobiť požiadavkám v najrôznejších budovách, ako sú viacgeneračné domy, školy alebo priemyselné komplexy. Vďaka individuálnym konceptom a vysoko efektívnym technológiám podporujeme výstavbu inteligentných sietí a rozširovanie decentrálnych zariadení na úpravu vody. Medzi príklady použitia patria čerpadlá a systémy čerpadiel na využitie dažďovej vody, zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku, zásobovanie požiarnou vodou, úprava vody, odber surovej vody, demineralizácia a komerčné poľnohospodárstvo.

Spoľahlivá úprava vody – čistá voda z jordánskej doliny

V niektorých krajinách je zásobovanie vodou obrovskou výzvou. Napríklad v Jordánsku, jednej z najsuchších krajín sveta. Čistá voda sa čerpá z jordánskej doliny do veľkých miest, pričom musí prekonať prevýšenie 1 400 metrov. Problém sa ešte viac vyostruje v dôsledku rastúceho počtu obyvateľov a starých, netesných potrubných systémov. Spoločnosť Wilo poskytla čerpacej stanici na pitnú vodu v Ebquoreyehu nové vybavenie a najmä svoje know-how. Čerpacia stanica v súčasnosti zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou pre 50 000 ľudí pomocou dvoch efektívnych čerpadiel s tlakovým plášťom typu EMU K, systémov na šetrenie energie a nového monitorovania. Pritom ušetrí viac ako 1,5 milióna kW/hod., 1 100 ton CO2 a viac ako 110 000 eur nákladov na prúd za rok.

Spoľahlivé kanalizácie – pre rastúce mestá

Mestá predstavujú životný priestor budúcnosti – zároveň sú však pre nás veľkou výzvou. Jednou z nich je odstránenie kalu a odpadových vôd s cieľom spĺňať hygienické predpisy a zabrániť nepríjemnému zápachu. Preto sa používajú účinné čerpadlá odpadových vôd a prečerpávacie zariadenia všade tam, kde nie je možné bez problémov odstrániť odpadovú vodu voľným spádom do kanalizácie. Výkonné a mimoriadne hospodárne výrobky a systémy od spoločnosti Wilo zhromažďujú a prepravujú odpadovú vodu spoľahlivo a šetria pritom zdroje. Vďaka vývoju efektívnych riešení na úpravu odpadovej vody prispievame k ochrane životného prostredia a udržateľnému využívaniu vzácnych vodných zdrojov.

Modulárna vodná infraštruktúra – riešenie pre rastúce aglomerácie

Inteligentné technologické koncepty sú naliehavo potrebné najmä v rýchlo rastúcich aglomeráciách v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii. Spoločnosť Wilo pracuje spolu s TU Darmstadt na výskumnom projekte Semizentral na flexibilnom využívaní infraštruktúry. Semizentral rastie spolu s mestami a integruje prúdy odpadovej vody a organického odpadu do modulárneho konceptu riešení. V pilotnom zariadení v čínskom meste Qingdao sa používa 56 našich čerpadiel so špičkovou technológiou: pomáhajú pri získavaní úžitkovej vody a energie z odpadovej vody a organických odpadových látok. Miešacie zariadenia s ponorným motorom, čerpadlá, ako aj zariadenia na zvyšovanie tlaku a hasiace systémy s vysokou energetickou efektivitou umožňujú energeticky sebestačnú prevádzku celého zariadenia.

Prispôsobené na mieru – na zabezpečenie spoľahlivých priemyselných procesov

Každé priemyselné prostredie má vlastné vysoké požiadavky na výrobnú techniku a materiál všetkých zapojených konštrukčných dielov. Preto pre našich partnerov a zákazníkov vyvíjame priemyselné riešenia a výrobky prispôsobené na mieru, ktoré zabezpečujú vysoko efektívne, prevádzkovo-bezpečné a spoľahlivé výrobné procesy. Naše čerpadlá pomáhajú napríklad v potravinárskom priemysle dodržiavať nevyhnutné kvalitatívne a hygienické normy a v priemysle kovov spĺňať najzložitejšie požiadavky a princípy ochrany životného prostredia. V baníckom priemysle zabezpečujeme spoľahlivé odčerpanie vody v baniach a v energetickom hospodárstve poskytujeme aj pri vysokej záťaži dôležité zásobovanie elektrární. Množstvo slávnych priemyselných spoločností na celom svete dôveruje našej kvalite a výkonu.

Patrí k nim napríklad:

  • Potravinársky priemysel: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • Priemysel kovov: Salzgitter Flachstahl AG, Deutschland; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • Banícky priemysel: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Sambia
  • Energetické hospodárstvo: Kraftwerk Shangdu, China; Anpara Power Station, Indien