IFAT 2018

Stretnite sa s WILO na IFAT 2018.

WILO sa zúčastní veľtrhu IFAT 2018. Najväčšia svetová výstava v oblasti zásobovania vodou a spracovania odpadovej vody sa bude konať na mníchovskom výstavisku od 14. do 18. mája 2018. Okrem predstavenia vedúcich enviromentálnych technológií, je IFAT 2018 pre WILO taktiež príležitosťou ukázať svoje priekopnícke digitálne riešenie pre tento segment.

Budúcnosť urgentne potrebuje riešenia v oblasti efektivity, prepojovania a bezpečnosti, ktorá nám umožní úspešne oslovovať výzvy ako je nedostatok prírodných zdrojov a urbanizácia. Viac ako jeden milión návštevníkov z viac ako 168 zemí očakáva nové nápady ako riešiť tieto témy.

IFAT 2018 pre communication web banner

Návštevníci WILO stánku, ktorý je teraz na novom mieste, sa môžu tešiť na inovatívne riešenie s najnovšími technológiami v oblasti čerpania špinavej vody, distribúcie vody, tlakovania, zber a transport vody a čistenie odpadových vôd.

WILO už dnes vytvára lepšiu budúcnosť - navštívte nás na IFAT 2018 a zistite ako.

Výstavisko Mníchov
14.05.-18.05.2018
Nové miesto:
Hala B1
Stánok 251/350

Odpočet do IFAT 2018

WILO sa teší na IFAT 2018. Poznajte naše riešenia a zapojte sa do chytrých diskusií. Pripojte sa k nám v Mníchove od 14. do 18. mája.

0
dni
0
hodiny
0
minúty
0
sekundy
Vogelperspektive Landschaft, solution provider

Poskytovateľ riešení

Ubúdajúce prírodné zdroje, zmena klímy, narastajúca urbanizácia a rýchlo sa meniace požiadavky na zaobchádzanie s vodou v budúcnosti: úprava a prenos pitnej a splaškovej vody sa stávajú stále viac komplexné a technologicky vyspelé. Aby sme boli pripravení na budúcnosť, vodná infraštruktúra bude musiet byť efektívna, udržateľná a spoľahlivá tak, aby bolo možné pružne reagovať na premenlivý dopyt. Ako poskytovateľ riešení, WILO vyvíja individuálne riešenia na mieru každému projektu, kde kombinuje moderné technológie s inovatívnymi aplikáciami a komplexnými službami od projektovania po uvedenie do prevádzky a pravidelnú údržbu.

Vogelperspektive Stadt, digitalisierung

Digital Pioneer

Integráciou IT, snímacou technológiou a aplikáciami pre modelovanie, naše riešenia ponúkajú nové možnosti mapovania, sledovania a kontroly komplexnej siete vodnej infraštruktúry. WILO Vám pomôže so zvyšovaním účinnosti a spoľahlivosti Vášho systému a zároveň so znížením nákladov. Robíme Váš život jednoduchším pomocou integrovaných, ekonomicky výhodných a na mieru šitých riešení. Obajvte príležitosti, ktoré ponúka komunita vodného hospodárstva. Navštívte nás na veľtrhu IFAT 2018 v Mníchove.