IFAT 2018

Wilo na veľtrhu IFAT 2018

V dobe urbanizácie vyžaduje trvalo udržateľný rozvoj také koncepcie odpadových vôd, ktoré sú vhodné pre našu budúcnosť - nielen vo väčších mestách, ale tiež vo vidieckych, riedko osídlených oblastiach.

Čerpanie neošetrených odpadových vôd je stále náročnejšia úloha: predpisy o likvidácii odpadových vôd sa menia, pomer pevných látok a retenčných časov v sieti sa zvyšuje a tekutiny sa stávajú agresívnejšími a mastnými. Odpadové, kalové a znečistené vody, ako aj abrazívne a dokonca aj vláknité kvapaliny musia byť prepravované spoľahlivým a energeticky účinným spôsobom, v rôznych prietokových rýchlostiach a pri rôznych tlakoch dodávok. Prevádzková spoľahlivosť, trvanlivosť a inteligentné riadenie majú rastúci význam, rovanko ako sieťovanie čerpadiel a čerpacích systémov.

Spoločnosť Wilo predstavila odpovede na budúce otázky kladené na technológie odpadových vôd: individuálne riešenia, ktoré nie je možné dokonale prispôsobiť konkrétnym požiadavkám a ich okoliu a spoľahlivý transport neupravenej odpadovej vody.

Pozrite sa na 360° pohľad na stánok na veľtrhu IFAT 2018 a uvidíte naše inovatívne, špičkové technologické riešenia v oblasti príjmu surovej vody, distribúcie a zvyšovaní tlaku vody, zber špinavej vody a jej transport, a čistenie odpadových vôd.

Inovácie pre budúcnosť. Naše riešenia pre vodné hospodársvo
IFAT 2018 pre communication web banner

Návštevníci WILO stánku, ktorý je teraz na novom mieste, sa môžu tešiť na inovatívne riešenie s najnovšími technológiami v oblasti čerpania špinavej vody, distribúcie vody, tlakovania, zber a transport vody a čistenie odpadových vôd.

WILO už dnes vytvára lepšiu budúcnosť - navštívte nás na IFAT 2018 a zistite ako.

Výstavisko Mníchov
14.05.-18.05.2018
Nové miesto:
Hala B1
Stánok 251/350

Odpočet do IFAT 2018

WILO sa teší na IFAT 2018. Poznajte naše riešenia a zapojte sa do chytrých diskusií. Pripojte sa k nám v Mníchove od 14. do 18. mája.

0
dni
0
hodiny
0
minúty
0
sekundy
Vogelperspektive Landschaft, solution provider

Poskytovateľ riešení

Ubúdajúce prírodné zdroje, zmena klímy, narastajúca urbanizácia a rýchlo sa meniace požiadavky na zaobchádzanie s vodou v budúcnosti: úprava a prenos pitnej a splaškovej vody sa stávajú stále viac komplexné a technologicky vyspelé. Aby sme boli pripravení na budúcnosť, vodná infraštruktúra bude musiet byť efektívna, udržateľná a spoľahlivá tak, aby bolo možné pružne reagovať na premenlivý dopyt. Ako poskytovateľ riešení, WILO vyvíja individuálne riešenia na mieru každému projektu, kde kombinuje moderné technológie s inovatívnymi aplikáciami a komplexnými službami od projektovania po uvedenie do prevádzky a pravidelnú údržbu.

Vogelperspektive Stadt, digitalisierung

Digital Pioneer

Integráciou IT, snímacou technológiou a aplikáciami pre modelovanie, naše riešenia ponúkajú nové možnosti mapovania, sledovania a kontroly komplexnej siete vodnej infraštruktúry. WILO Vám pomôže so zvyšovaním účinnosti a spoľahlivosti Vášho systému a zároveň so znížením nákladov. Robíme Váš život jednoduchším pomocou integrovaných, ekonomicky výhodných a na mieru šitých riešení. Obajvte príležitosti, ktoré ponúka komunita vodného hospodárstva. Navštívte nás na veľtrhu IFAT 2018 v Mníchove.