Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoBloc-BL – Spoľahlivé upchávkové čerpadlo s certiáfikátom na pitnú vodu a vysokou účinnosťou

Právne požiadavky a predpisy týkajúce sa pitnej vody sú stále prísnejšie, najmä vo vysoko rozvinutých zemiach. Zvyšujú sa požiadavky na materiály použité v čerpadlách a systémoch. Zároveň globálne megatrendy, ako je urbanizácia, zvyšujú potrebu spoliehať sa na stále efektívnejšie systémy. Wilo-CronoBloc je naše riešenie vďaka vysokej účinnosti a schválenému certifikátu na pitnú vodu.

Wilo-CronoBloc-BL

  • Energeticky úsporné vďaka najmodernejšej hydraulike a použitiu motorov IE3
  • Vhodné pre dodávku pitnej vody (KTW, ACS)
  • Vhodné pre rôzné aplikácie vďaka rôznym materiálom obežného kola, mechanických upchávok a niekoľkým variantám motoru
  • Ľahká inštalácia vďaka štandardizovaným montážnym konzolám a voliteľným podkladovým blokom
  • Ľahká údržba a užívateľsky priateľský design s konštrukciou "back pull-out" a kartušová mechanická upchávka pre veľké typy čerpadiel


Najmodernejšie hydrauliky a motory IE3

Použitím najmodernejšej hydrauliky dosiahne čerpadlo CronoBloc-BL najvyššej úrovne hydraulickej účinnosti. V spojení s výkonnými motory IE3 sa stává energeticky úsporným čerpadlom s nízkymi nákladmi na životný cyklus.

Konstrukce “Back pull-out” a kartušová mechanická upchávka

Vďaka užívateľsky prívetivej konštrukcii s konstrukciou "back pull-out" a kartušovou mechanickou upchávkou je možné veľké typy čerpadiel ľahko udržovať.To sa týka štvorpólových čerpadiel ≥ 37 kW a dvojpólových čerpadiel ≥ 45 kW. Pri výmene mechanickej upchávky nie je nutné z čerpadla vybrať motor. Tým ušetríte veľa nákladov na údržbu a čas.

Vhodné pre dodávku pitnej vody

Právne požiadavky a predpisy týkajúce sa pitnej vody sú stále prísnejšie, najmä vo vysoko rozvinutých krajinách. Zvyšujú sa požiadavky na materiály použité v čerpadlách a systémoch.

Wilo-CronoBloc BL má certifikáciu ACS pre dodávku pitnej vody. Najmä v krajinách ako je Francúzsko a Nemecko, s prísnymi predpismi týkajúcimi sa pitnej vody, má veľký význam schvalovanie certifikátu ACS pre aplikácie pitnej vody a verzie špeciálnych materiálov. Preto je toto čerpadlo ideálne pre aplikácie (napr. Spätné preplachovanie), ktoré sa vzťahuje ku stredným a menším vodárenským spoločnostiam.