Wilo-EMUport CORE

Wilo-EMUport CORE - Separácia a doprava pevných častíc. Čisto, bezpečne a spoľahlivo.

Rastúci obsah pevných častíc v odpadovej vode vytvára veľké problémy v súvislosti s odkanalizovaním celých oblastí, ale tiež s verejnými budovami, ako sú hotely, letiská a nemocnice.Technologickým a ekonomickým riešením je Wilo-EMUport CORE - inovatívny systém separácie pevných látok, ktorý ponúka optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť a zaručuje spoľahlivú dopravu odpadových vôd.

Wilo-EMUport CORE

  • Separácia pevných častíc z odpadových vôd: Veľké pevné častice nemusia prejsť čerpadlom bez upchania
  • Výhodné pre modernizáciu starých čerpacích staníc
  • Odolné a nehrdzavejúce vďaka použitiu PE a PUR materiálu
  • Jednoduchá obsluha a údržba vďaka suchej inštalácii systému a čerpadiel, vysoká bezpečnosť v hygiene
  • Vhodné pre čerpanie odpadových vôd z delenej aj jednotnej kanalizácie
  • Flexibilná inštalácia v budovách alebo v šachtách o priemere min. DN1500
  • Ľahko integrované a pripravené pre pripojenie systémom Plug & Pump
  • Úspora energie vďaka účinným ponorným čerpadlám na odpadovú vodu s motormi IE3

Overená inštalácia

Systém separácie pevných častíc je vďaka systému oddeľovania pevných častíc pred čerpadlom systémom budúcnosti.

Produkt tiež zabezpečuje spoľahlivú prevádzku aj s rastúcim obsahom pevných častíc v odpadovej vode.

Vďaka použitiu odolných a nehrdzavejúcich polyethylenových a polyuretanových materiálov nedochádza k žiadnemu poškodeniu a korózii v styku s odpadnovou vodou.

Bez nebezpečia upchávania čerpadiel

Čerpadlá na odpadovú vodu sú negatívne ovplyvnené mechanickými väčšími podielmi v médiu. Tu sa preto kombinujú maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť a účinnosť, výsledkom je prevádka bez problémov. Motory čerpadiel s krytím IP68 umožňujú prevádzku čerpacích staníc aj pri prípadnom zaplavení.

Účinnosť

Systémy separácie pevných látok Wilo sú známe jednoduchou údržbou.

Vďaka hygienickému prostrediu suchej inštalácie sú v kontakte iba vybrané komponenty. Ľahký prístup k jednotlivým častiam čerpacej stanice pri údržbe.

Priehľadný kryt rozdeľovacieho kusa umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu. Rýchlospony na čistiacich krytoch aj na potrubí k čerpadlám šetria čas a peniaze obsluhy.