Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – Inteligentný systém zvyšovania tlaku s nízkou celkovou spotrebou energie

V husto osídlenej krajine je zásobovanie vodou často spájané s rizikom úniku vody z potrubia. To vedie k vysokým prevádzkovým nákladom. Naše riešenie je Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL, ktoré výrazne znižuje celkovú spotrebu energie vďaka svojim najkvalitejším komponentom (hydraulike a motoru) a tiež rozvádzaču, ktorý podporuje detekciu únikov vody pomocou voliteľného komunikačného rozhrania.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

  • Systém s vysokou účinnosťou s vysokotlakovým odstredivým čerpadlom z nerezovej ocele rady Helix EXCEL s integrovaným frekvenčným meničom od 25 Hz do maximálne 60 Hz
  • Vysokoúčinný EC motor (trieda energetickej účinnosti IE5 podľa IEC 60034-30-2)
  • Systém s optimalizovanou hydraulickou časti čerpadla
  • Optimálne nastavenie systému pomocou extra ovládacieho režimu Δp-v
  • Vylepšené monitorovanie a detekcia únikov cez voliteľné rozhranie s pripojením SCADA
  • Maximálny stupeň riadenia vďaka použitiu ovládacieho prístroja SCe s LCD displejom, jednoduchá navigáce a nastavenia pomocou otočného gombíka
  • Integrovaná detekcia chodu na sucho s automatickou deaktiváciou riadiacej elektroniky motora

Vysoká účinnosť

Vďaka interakcii medzi novým designom čerpadla, vysokoúčinnou hydraulikou a modernými EC motormi spotrebuje táto rada čerpadiel podstatne menej elektrickej energie. To znamená, že celková spotreba energie systému je výrazne znížená.

Prevádzková spoľahlivosť

Systémy zvyšovania tlaku je potrebné prispôsobiť celému spektru rôznych požiadaviek, takže dokonca zložité vodné okruhy s veľkým počtom spotrebičov sú optimálne dodávané za všetkých okolností. Doprava vody môže zahŕňať dynamické tlakové straty a riziká úniku. V tomto prípade môže Wilo ponúknuť svojim zákazníkom prvotriedne riešenie pre prevádzkovú spoľahlivosť. Vďaka zdokonalenému monitorovaciemu systému s extra novým riadiacim režimom delta p-v a voliteľným rozhraním k pripojeniu SCADA umožňuje zákazníkovi detekovať netesnosti nepriamo.

Týmto spôsobom systém poskytuje skoré varovanie pred možnými únikmi, čo vedie k rýchlejšej reakci.

Ľahké ovládanie

Vyvíjame riešenia orientované na potreby, zamerané na budúcnosť, pre systematickú a efektívnu prepravu vody.

Inovatívny riadiaci a regulačný systém zabezpečuje rýchlu a pohodlnú obsluhu. To uľahčuje pravidelnú údržbu a má pozitivny vplyv na prevádzkové náklady.