Wilo-Yonos PICO

ČERPADLO NOVEJ GENERÁCIE WILO-YONOS PICO
UMOŽŇUJE MAXIMÁLNY KOMFORT PRI MONTÁŽI
A PRI NASTAVOVANÍ PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV.
ČINNOSTI POTREBNÉ K MONTÁŽI A NASTAVENIU
ZABERAJÚ TERAZ OVEĽA MENEJ ČASU A ZNIŽUJÚ
POČET SERVISNÝCH PREHLIADOK. PRÁCA S TÝMTO
ČERPADLOM NEBOLA EŠTE NIKDY TAKÁ POHODLNÁ.
Ide o najlepšie mokrobežné obehové čerpadlo
s elektronicky komutovaným, úsporným motorom
ECM, odolným proti zablokovaniu. Veľký záberový
moment umožňuje automatické odblokovanie rotora po odstávke
čerpadla. Integrovaný systém regulácie a možnosť
dodatočného manuálneho odvzdušnenia.
ĽAHKÉ NASTAVOVANIE
Jednoduché a zároveň precízne nastavenie prevádzkových
hodnôt odlišuje novú generáciu Yonos PICO od dostupných
konkurenčných čerpadiel. Technológia „zeleného ovládača
– gombíka” a intuitívne ovládanie zabezpečujú jednoduché
nastavenie zodpovedajúcej prevádzky.
Ak je čerpadlo zabudované v kúrenárskom
obehovom systéme s RADIÁTORMI,
je potrebné nastaviť zelený gombík
na modré pole na ľavej strane. Nastavenie
potom záleží na počte radiátorov
v dome a vybranom modeli čerpadla.
Ak je čerpadlo zabudované v okruhu
PODLAHOVÉHO KÚRENIA, je treba
nastaviť zelený gombík na žlté pole na
pravej strane označené, žltou farbou.
Na presné navrhnutie čerpadla však
odporúčame využiť aplikáciu Wilo Assistant
alebo navštíviť on-line katalóg na
www.wilo.sk.
Pri VÝMENE staršieho čerpadla s pevnými
otáčkami za novú generáciu Wilo-
Yonos PICO je možné využiť jednoduché
skopírovanie nastavenia zo staršieho
typu a použiť sivú stupnicu na hornej strane. Ešte nikdy
nebolo nastavenie také jednoduché a pritom precízne
ako pri novom type Wilo-Yonos PICO.
POUŽITIE:
Čerpadlo do všetkých vodných systémov
(zmes s glykolom do 50 % objemových) na
kúrenie, chladenie aj do klimatizácií.
ZVYŠENA ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Ekonomické využitie a redukciu
nákladov za elektrickú energiu poskytujú
vysokoúčinný motor ECM
a pokročilá regulácia. Precízne
nastavenie požadovanej výtlačnej
výšky umožňuje zvýšená citlivosť zeleného gombíku, umožňujúca
nastavenie s presnosťou na 0,1 m. Vďaka týmto
technológiám je koeficient energetickej účinnosti EEI lepší,
ako je požadovaná hodnota smernicou EÚ. Dodatočnú
plnú kontrolu zabezpečuje led displej indikujúci skutočný
príkon P1, vyjadrený vo Wattoch.
ĽAHKÁ MONTAŽ
Používanie čerpadiel Wilo-Yonos PICO nie je výhodou len pre
užívateľov, spojenou so znížením nákladov na energiu, ale tiež
s úsporou času na montáž a prevádzkovú údržbu. Nová, kompaktná
konštrukcia nového čerpadla umožňuje jednoduchú
zámenu starých typov čerpadiel napríklad radu Wilo-Star RS
bez nutnosti úpravy potrubného a pripojovacieho systému.
Prístup k montážnym skrutkám spredu čerpadla garantuje
rýchlu a jednoduchú montáž. Nové výhodnejšie miesto
konektoru Wilo – Konektor pôsobí na zmenšenie rozmeru
celého čerpadla, a tým zjednodušuje montáž v rôznych miestach
a pozíciách. Z predchádzajúceho modelu čerpadla známe
riešenie konektoru Wilo – Konektor dovoľuje zapojenie
čerpadla do elektrickej siete bez nutnosti použitia náradia.
KOMFORTNÉ POUŽITIE
Wilo-Yonos PICO je vybavené novou funkciou automatického
odblokovania rotoru. Dodáva istotu, že čerpadlo
bude pripravené na prácu aj po čase dlhšej nečinnosti (letná
odstávka), bez nutnosti zložitej demontáže. Znižuje nutnosť
volania servisu a garantuje správnu funkciu zariadenia.
V čerpadle Wilo – Yonos PICO bola zoptimalizovaná funkcia
odvzdušnenia, ktorá zabezpečuje tichý chod inštalácie.
Funkcia „AIR“ odvzdušnenie čerpadla dovoľuje samočinné
odstránenie nežiadúceho vzduchu z hydraulickej časti
čerpadla, predovšetkým od ložísk. Po spustení systému
čerpadlo 10 minút zvyšuje a znižuje prietok vody a vytláča
vzduch zo zariadenia. Táto funkcia vyžaduje len zapnutie
a po skončení cyklu odvzdušňovania sa čerpadlo automaticky
vráti do pôvodne nastavených parametrov práce.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Index energetickej účinnosti (EEI)
≤ 0,20
Teplota dopravovaného média:
- 10 °C až + 95 °C pri teplote
okolia do + 40 °C
- 10 °C až 110 °C pri teplote okolia
do + 25 °C
Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
Pripojenie na závit Rp ½,
Rp 1 a Rp 11¼
Stupeň krytia: IPX 2D
Max. prevádzkový tlak 10 bar
??
Wilo-Yonos PICO .../1-4m 8 12 15
Wilo-Yonos PICO .../1-6m 12 15 20
Wilo-Yonos PICO .../1-8m 15 20 30

Wilo-Yonos PICO .../1-6m 80m2 150 m2 220m2
Wilo-Yonos PICO .../1-8m >220m2 >220m2 >220m2

WILO CS s.r.o.
organizačná zložka
Tel: 02/33014510
www.wilo.sk
wilo@wilo.sk