Prevencia sa opláca

Servisná služba spoločnosti Wilo

Ponúkame vám rozličné možnosti na pravidelnú kontrolu bezproblémovej prevádzky našich výrobkov a jej dlhodobého zabezpečenia. Naše servisné služby prispôsobujeme vašim individuálnym požiadavkám a konkrétnym výrobkom na mieste.

Naše služby:

  • Profesionálna kontrola čerpadiel a systémov
  • Údržba a repasácia
  • Štandardizované možnosti údržby a servisné balíky
  • Individuálne riešenia údržby a zmluvy o kompletnej údržbe
  • Dokumentácia všetkých údržbových prác v kontrolnom zozname

Servisné zmluvy spoločnosti Wilo:

Služby Basic Comfort Premium
Žiadna minimálna doba platnosti zmluvy x x x
24 hodín dostupná telefonická núdzová linka x x x
Bezplatné telefónne číslo pre zmluvných zákazníkov x x x
Paušálna cena vrát. pracovného času a času jazdy x x x
Podrobná dokumentácia podľa kontrolného zoznamu x x x
Vizuálna kontrola čerpadiel/zariadení x x x
Funkčná kontrola x x x
Malé opravy obsiahnuté v paušálnej cene x x
Vrátane náplní dusíkom pre všetky membránové expanzné nádoby patriace k čerpadlu/zariadeniu x x
Spotrebné materiály sú zahrnuté do ceny x x
Servis čerpadla/zariadenia x x
Optimalizácia čerpadla/zariadenia x x
Aktualizácie softvéru x
Vrátane spotrebných dielov x

Pozrite si aj naše servisné balíky!

Servisné balíky Wilo