Školenie a tréning

Rozsiahle a orientované na prax

Naša ponuka školení a tréningov vám poskytuje know-how odborníkov s praktickými skúsenosťami a čo najviac zjednodušuje prácu s našimi výrobkami. Školenia od spoločnosti Wilo sú špeciálne prispôsobené potrebám a úlohám v danom odvetví. Vďaka konceptu školení zameraného na dialóg získate presne tie vedomosti, ktoré potrebujete pre svoju úlohu. Rozšírite si tak svoje znalosti a budete ich môcť využívať v dennej praxi.

Prehľad výkonov

  • Školenia týkajúce sa výrobkov a systému zamerané na prax
  • Referenti s dlhoročnými praktickými skúsenosťami vám sprostredkujú odborné znalosti zaujímavou a výstižnou formou
  • Naše podrobné školiace podklady máte k dispozícii v tlačenej aj digitálnej forme na stiahnutie
  • Kvalifikácia Wilo Brain

Pozrite si prehľad aktuálnych termínov školení: