Kontrola LCC – kontrola nákladov životného cyklu

Funkcia výmeny čerpadiel v systéme Wilo-Select 4 pre vás počíta náklady životného cyklu (LCC) existujúcich kúrenárskych čerpadiel a prehľadne ich porovná s doporučenými výmennými čerpadlami. Výsledkom je porovnanie hospodárnosti, ktoré má veľkú vypovedaciu hodnotu. Preventívna výmena čerpadiel sa tak často stáva ľahkým a jednoduchým rozhodnutím.

Rýchle zistenie potenciálu úspor a doby amortizácie

Aby ste mohli rýchlo zostaviť porovnanie hospodárnosti, vložili sme do systému Wilo-Select 4 viac ako 1000 kúrenárskych čerpadiel bežných na trhu. Ľahko a pohodlne tak môže vyhotoviť nahodný výpočet pre jedno štandardné čerpadlo, alebo dokonca pre celé objekty.

Potenciál úspory a doba amortizácie

Uvedením potenciálu možnej úspory v eurách a doby amortizácie poskytnete svojmu zákazníkovi bezpečný základ pre rozhodovanie o preventívnej výmene kúrenárskeho čerpadla.

Wilo Select 4