Splnenie vašich individuálnych požiadaviek

Servisné balíky Wilo

Kontrola inštalácie, uvedenie do prevádzky a údržba – všetko nájdete v komplexnom servisnom balíku Wilo.

Individuálne prispôsobené vašich požiadavkám. Atraktívna ponuku, ktorú si navyše môžete ešte rozšíriť: zárukou predĺženou o ďalšie 3 roky

Pre ešte vyššiu istotu plánovania a nákladov:

  • Predĺžte si bežnú 2-ročnú záruku výrobcu o ďalšie tri roky a získajte tak až 5 rokov záruky
  • Súčasťou balíka Premium sú aj spotrebné diely.

Vyberte si servisný balík, ktorý spĺňa vaše požiadavky.

Služby Basic Comfort Premium
Kontrola inštalácie x x x
Uvedenie do prevádzky x x x
Servisné práce vrát. funkčnej kontroly (len v 2. roku) x x x
(Pol-)ročné servisné práce vrát. funkčnej kontroly (2. – 5. rok) x x
Vrátane spotrebných dielov x
Voliteľné
Predĺženie záruky na 5 rokov x x
Právo na mimoriadne odstúpenie od zmluvy x x
Možnosti pripojenia (WiloCare) x x