Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Otázka: Kde môžem reklamovať zakúpený tovar?

Odpoveď: U predajcu, kde bol tovar zakúpený.

Otázka: Na akú adresu mám poslať reklamovaný tovar?

Odpoveď: Pokiaľ bol zakúpený priamo od Wilo CS, tak na WILO CS s.r.o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava
Pokiaľ bol zakúpený inde, tak po predchádzajúcej dohode na tú istú adresu.

Otázka: Aké dokumenty je nutné priložiť k reklamácii?

Odpoveď: Vyplnený reklamačný protokol http://www.wiloservis.sk a kópiu nákupného dokladu.

Otázka: Ako dlho budem čakať na vybavenie reklamácie?

Odpoveď: Vždy záleží na charaktere poruchy, dostupnosti náhradných súčiastok a vyťaženosti servisného oddelenia. Zákonná lehota pre konečného spotrebiteľa je 30 dní od prijatia reklamovaného zariadenia a všetkých potrebných dokladov. Vo väčšine prípadov je reklamácia vybavená oveľa skôr.

Otázka: Ako zistím stav reklamácie?

Odpoveď: Pre zistenie stavu reklamácie pošlite email na adresu skservis@wilo.com. Nezabudnite uviesť Vaše meno a číslo objednávky.

Otázka: Môžem priniesť zariadenie do servisu WILO CS s.r.o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava osobne?

Odpoveď: Áno, po predchádzajúcej dohode.

Otázka: Môžem reklamované/opravované zariadenie vyzvihnúť osobne?

Odpoveď: Áno, tovar je možné po predchádzajúcej dohode vyzvdihnúť aj na našej prevádzke WILO CS s.r.o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava.

Otázka: V akom stave musím dopraviť zariadenie do opravy?

Odpoveď: Zariadenie sa musí odovdzať do servisu vždy čisté, bez čerpaných médií a prevádzkových kvapalín (neplatí pre olejové náplne). Pri nesplnení tejto podmienky, môže byť prijatie zariadenia do opravy/diagnostiky odmietnuté alebo sa naúčtujú dodatočné poplatky.

Otázka: Je možné zariadenie po oprave zaslať prepravnou službou??

Odpoveď: Áno.

Otázka: Je možné opravu zaplatiť faktúrou?

Odpoveď: Áno, pokiaľ ste naším obchodným partnerom.

Otázka: Je možné opravu zaplatiť platobnou kartou?

Odpoveď: Nie, žiadna platba nie je možná.

Otázka: Je možné objednať iba diagnostiku, ako dlho trvá a koľko stojí?

Odpoveď: Áno. Cena diagnostiky je 25 EUR bez DPH (pri malých obehových čerpadlách, pri ostatných zariadeniach podľa hodinovej sadzby.)
Doba diagnostiky sa odvíja od počtu zakáziek, zvyčajne cca 5-10 pracovných dní. V prípade odsúhlasenia ceny za opravu sa diagnostika neúčtuje.
Pri odmietnutí opravy sa zariadenie môže vrátiť v rozobranom stave.

Otázka: Môžem dostať zápožičku počas doby opravy?

Odpove: V tejto chvíli túto službu neponúkame, ale v dobe odovzdávania tovaru do opravy sa môžete spýtať.

Otázka: Pokazilo sa mi zariadenie a rád by som opravu riešil na mieste. Je možné zabezpečiť výjazd technika?

Odpoveď: Záleží na type zariadenia: napr. domáce vodárne, domáce prečerpávacie stanice odpadových vôd a fekálií, malé obehové čerpadlá je nutné dodať vo vyčistenom stave do servisu.

Otázka: Čo by mala obsahovať zásielka, ktorú odosielam na reklamáciu/opravu?

Odpoveď: Zásielka by mala obsahovať riadne vyplnený reklamačný protokol (prípadne iný dokument, kde bude uvedený presný popis poruchy), kópiu dokladu o kúpe a reklamovaný tovar. Všetko musí byť zabalené tak, aby pri doprave nemohlo dôjsť k ďalšiemu poškodeniu.

Otázka: Do kedy si musím vyzdvihnúť opravené zariadenie?

Odpoveď: Čo najskôr po oznámení, že oprava bola dokončená, najneskôr však do 30 dní od oznámenia. Ak nebude opravené zariadenie vyzdvihnuté do 30 dní po oznámení, bude k cene opravy pripočítané skladné a manipulačný príplatok 1 EUR za každý začatý deň po 30tom dni. Pri záručných opravách bude účtovaný iba vyššie zmienený poplatok po 30tom dni po oznámení. Pokiaľ zariadenie nebude vyzdvihuté do 60 dní po oznámení o dokončení opravy, bude zariadenie ekologicky zlikvidované na náklady WILO CS s.r.o. bez náhrady zákazníkovi.

Otázka: Aká je záruka na opravu?

Odpoveď: Pri záručných opravách sa záruka na výrobok predlžuje o dĺžku opravy, na samotnú opravu ani diel nie je žiadna iná zvláštna záruka. Pri pozáručných opravách je záruka 6 mesiacov na diel a 3 mesiace na prácu.

Otázka: Uvedené ceny sú s DPH alebo bez?

Odpoveď: Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Otázka: Spadám pod prenesenú daňovú povinnosť.

Odpoveď: Musíte túto skutočnsť oznámiť v dobe odovzdávania zariadenia do opravy.

Otázka: Aké diely sú používané?

Odpoveď: Pri opravách používame výhradne nové originálne diely.

Otázka: Bola mi ponúknutá oprava výmenou. Prečo?

Odpoveď: Opravy menších čerpadiel niekedy nebývajú rentabilné a už samotné posúdenie poruchy a diagnostika môže presiahnuť cenu nového čerpadla.

Otázka: Ako sa dozviem, že je oprava ukončená?

Odpoveď: Že je vaše zariadenie pripravené na vyzvihnutie, môžete byť informovaní telefonicky, emailom alebo SMS. Konštatovanie servisu pred oznámením, že je oprava dokončená, iba viac zaneprázdňuje servisných technikov a predlžuje dobu opráv pre všetkých.

Otázka: Je možné opraviť zariadenie na počkanie?

Odpoveď: Veľmi ojedinele. Pred návštevou servisného strediska je možné kontaktovať servisné stredisko a zistiť možnosť opravy na počkanie.

Otázka: Potrebujem do svojho zariadenia náhradný diel, predáte mi ho?

Odpoveď: Áno, ale nevzťahuje sa to na všetky diely. Vždy odporúčame, aby oprava bola vykonaná kvalifikovaným a autorizovaným servisom. Iba tak môže byť zabezpečená kvalitná oprava a správna funkčnosť zariadenia.

Otázka: Kde nájdem návody k produktom?

Odpoveď: Návody k produktom posielame spolu so zariadením. Vybrané návody na stiahnutie nájdete tiež na našich webových stránkach www.wilo.sk.

Otázka: Akú mám záruku na zariadenie zakúpené mimo Slovenskú republiku?

Odpoveď: Záruka je poskytovaná iba na zariadenia zakúpené v Slovenskej republike od autorizovaných predajcov.

Otázka: Kde môžem zistiť, či je nejaký konkrétny produkt dostupný alebo jeho náhradu?

Odpoveď: Všetky aktuálne dodávané produkty môžete vidieť na našich webových stránkach https://www.wilo.sk. Tiež sa môžete obrátiť na obchodné oddelenie. Náhrady za už nevyrábané zariadenia alebo od konkurencie Vám pomôže špecifikovať naša aplikácia pre chytré mobily Wilo Assistent