Preventívna výmena vykurovacích čerpadiel

Kontrola LCC – kontrola nákladov na celú fázu životnosti

V rámci funkcie výmeny čerpadiel vo Wilo-Select 4 sa vypočítavajú náklady na celú fázu životnosti (LCC) dostupných vykurovacích čerpadiel a tieto sa prehľadne porovnávajú s odporúčanými výmennými čerpadlami. Výsledkom je detailné porovnanie hospodárnosti. Vďaka tomu je preventívna výmena čerpadla často ľahkým a jednoduchým rozhodnutím.

Rýchle stanovenie potenciálu úspor a času amortizácie

Na rýchle vytvorenie porovnania hospodárnosti sme do Wilo-Select 4 vložili viac ako 1 000 vykurovacích čerpadiel, ktoré sú k dispozícii na trhu. Vďaka tomu sa dá jednoducho a pohodlne vytvoriť ukážkový výpočet dostupného čerpadla alebo výpočet pre kompletné pozemky.

Potenciál úspor a čas amortizácie

Uvedením možného potenciálu úspor v eurách a času amortizácie dáte svojmu zákazníkovi bezpečný základ na rozhodnutie o preventívnej výmene vykurovacieho čerpadla.

Wilo-Select 4