Služba uvedenia do prevádzky od spoločnosti Wilo

Bezpečnosť od samého začiatku

Využite možnosť už od začiatku plne využívať výhody a výkonnosť našich výrobkov. Poskytneme vám pomoc už pri uvedení do prevádzky našich výrobkov a oboznámime vás so všetkými prednosťami. Vďaka tomu bude začiatok používania dokonalý a bezpečný.

Naše služby:

  • Kontrola inštalácie
  • Nastavenie optimalizovaných systémových parametrov
  • Testovací chod
  • Kontrola a dokumentácia pomocou štandardizovaného kontrolného zoznamu
  • Poučenie o ovládaní orientované na prax
  • Protokol Wilo o uvedení do prevádzky

Návody na montáž a obsluhu nájdete aj v aplikácii Wilo-Assistent.

App Store available German "Erhältlich im App Store"

Vyskúšajte aplikáciu Wilo-Assistent:

Android Google Play Store