Výrobky od spoločnosti Wilo a kompetencie

Priekopnícky výkon v systéme

Čerpadlá sú naša vášeň. Naším cieľom je ponúkať vám oveľa viac ako len výkonné a hospodárne čerpadlá. V čoraz rýchlejšom a komplexnejšom digitálnom svete sú totiž najdôležitejšie komplexné riešenia.

Preto pre vás vyvíjame priekopnícke riešenia systému – na základe moderných technológií, inovatívnych použití a vysokej kompetencie na integráciu do komplexných systémov. Okrem toho vás podporíme pri analýze, individuálne vám poradíme a navrhneme optimálne hospodárne riešenia.

S každým novým výrobkom Wilo a naším komplexným servisom sa pritom snažíme splniť svoj cieľ a ešte viac vám uľahčiť a zefektívniť plánovanie. So zreteľom na najvyššie požiadavky kvality a spoľahlivosti tak vznikajú inovatívne riešenia a míľniky pre odvetvie, ktorým môžete úplne dôverovať – dnes a aj v budúcnosti.

Systémová kompetencia za každých okolností

Chceme čo najviac zjednodušiť a zvýšiť flexibilitu vášho plánovania. Preto sa naše čerpadlá dajú rýchlo a bez problémov integrovať do existujúcich systémov. Zabezpečujú to napr. rôzne moduly rozhrania a rozšírenia pre rozličné sieťové protokoly na automatické riadenie budov.

Dbáme najmä na spoľahlivosť

Wilo je partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť – stojíme spoľahlivo po vašom boku a poskytujeme vám špičkovú kvalitu: Sme technologickou jednotkou v odvetví a neustále vyvíjame inovatívne výrobky orientované na budúcnosť, ktoré sa dajú jednoducho integrovať do rozličných systémov, v ktorých potom fungujú dlhodobo efektívne a spoľahlivo. Okrem toho vám uľahčujeme plánovanie s našimi výkonnými službami a modernými projektovými príručkami.

Ďalšie informácie o našom komplexnom servise nájdete tu

Oblasti použitia

Technické zariadenie budov

Význam efektívnosti energie a zdrojov z ekologického, ako aj ekonomického hľadiska na celom svete neustále výrazne rastie. Aspekt hospodárnosti je značný aj pri používaní budov. V čoraz väčšom rozsahu je preto potrebné používanie inovatívnych systémov s konštrukčnými dielmi, ktoré sú optimálne zosúladené. Spoločnosť Wilo poskytuje potrebné energeticky efektívne koncepty – pre techniku kúrenia, ako aj klimatizáciu. Medzi oblasti použitia výrobkov a systémových riešení patria jedno- ako aj viacgeneračné rodinné domy, ako aj verejné budovy, priemyselné alebo kancelárske budovy, nemocnice a hotely.

Získajte ďalšie informácie o výrobkoch

  • Kúrenie
  • Teplá úžitková voda
  • Klimatizácia a chladenie
  • Solárna a Solárna a geotermická energia

Získajte ďalšie informácie o našej systémovej kompetencii

Vodné hospodárstvo

Voda je cenná surovina a celý svet sa čoraz viac potýka s jej nedostatkom. Bezpečná úprava vody a zásobovanie vodou sú pritom čoraz častejšie globálnou výzvou. Spoločnosť Wilo poskytuje profesionálne riešenia čoraz komplexnejších požiadaviek na získavanie pitnej vody a čerpanie vody, ako aj na prepravu a spracovanie odpadových vôd. Čerpadlá a systémy čerpadiel pre vodné hospodárstvo od spoločnosti Wilo udávajú celosvetový smer v oblasti technického výkonu, ako aj efektivity a udržateľnosti.

Získajte ďalšie informácie o výrobkoch na využitie dažďovej vody

  • Zvyšovanie tlaku
  • Úprava vody
  • Likvidácia požiaru
  • Zavlažovanie
  • Využitie dažďovej vody
  • Odber surovej vody

Získajte ďalšie informácie o našich systémových kompetenciách v oblasti vodného hospodárstvaWaterdrop

Vyhľadávanie konštrukčného radu