Demineralizácia

Voda sa tak stane znova použiteľnou.

Do budúcnosti sa veľký význam pripisuje demineralizácii, pretože zásobovanie všetkých ľudí čistou vodou bude v dôsledku nedostatku alebo znečistenia súčasných zásob sladkých vôd stále ťažšie.

Stúpa najmä potreba inovatívnych a hospodárnych riešení v oblasti demineralizácie morskej vody. Keďže sa na tento proces vzťahuje vysoká spotreba energie, odporúča sa tento proces využívať na miestach, kde je nedostatok sladkej vody.