Komerčné poľnohospodárstvo

Na dostatočné zavlažovanie všetkých rastlín

Najmä v suchých oblastiach je na zavlažovanie polí dôležité získavať a ďalej rozvádzať vodu čo najefektívnejším spôsobom. Aj pre túto oblasť ponúkame vhodné technológie. Studňové čerpadlá a turbíny od spoločnosti Wilo sa postarajú napríklad o to, aby bolo možné získať vodu zo zeme alebo vodovodného potrubia. Zabezpečuje to vhodné zásobovanie.

Nie všetci poľnohospodári majú rovnaké predpoklady na čerpanie vody. Preto spoločnosť Wilo vyvinula čerpadlá, ktoré umožňujú ľubovoľný výber umiestnenia čerpadla. Vďaka tomu ho môžete umiestniť napríklad prakticky na plť a čerpať vodu jednoducho z rieky alebo jazera. V praxi sa osvedčili suchobežné čerpadlá od spoločnosti Wilo. Vďaka tomu môžete nasať potrebné množstvo vody z akejkoľvek vodnej hladiny a prepraviť vodu tam, kde je to potrebné.

Na veľkých rovinatých plochách navyše často chýba tlak vody potrebný na bezpečné zásobovanie. Problém nastáva najmä pri kolísajúcej hladine vody. V takomto prípade sú vhodné zariadenia na zvyšovanie tlaku – napríklad práve vysoko efektívne systémy od spoločnosti Wilo. Vďaka nim máte istotu, že pri správnom tlaku vody budú dostatočne zavlažené všetky rastliny na poli. Vďaka tomu je zabezpečený konštantný tlak zásobovania aj pri kolísajúcich hladinách vody. Okrem toho je pritom dôležité čo najviac šetriť energiu.