Príprava vody

Vysoko účinná technika šetrí zdroje a prevádzkové náklady

Úprava pitnej vody alebo procesnej vody, kondicionovanie chladiacej vody, ako aj optimalizácia umývacích a splachovacích zariadení. To je len niekoľko príkladov prípravy vody na špeciálne použitia. Neustále výzvy, ako zvyšovanie podielu pevných častíc v odpadovej vode, ktoré sťažuje prevádzkové podmienky zariadení a prístrojov, si vyžadujú nové a inovatívne riešenia na zlepšenie procesu a s nimi spojených výrobkov. Dôležitou otázkou je aj zaobchádzanie s energiou.

Z hľadiska klimatizačných zmien je nízka spotreba energie, a tým aj nižšie náklady počas celej životnosti, v súčasnosti aj v budúcnosti kľúčovou témou na trhu. Vysoko účinná technika vyvinutá spoločnosťou Wilo má obrovský potenciál šetrenia vodných zdrojov a súčasného znižovania nákladov. Preto sa v takýchto situáciách používajú čerpadlá od spoločnosti Wilo na celom svete.

Od komunálneho používania, až po priemyselné riešenia

V čističkách sa odpadové vody z priemyslu zbavujú škodlivých zložiek. Na také čistenie odpadových vôd, po ktorom sa táto voda opäť môže bez pochybností zapojiť do zásobovania vodou, je potrebný dlhodobý a nákladný proces. Zodpovední v tejto oblasti sú pod neustálym tlakom na znižovanie nákladov a pritom sú viazaní aj mnohými predpismi a zákonmi špecifickými pre danú krajinu. Spoločnosť Wilo ponúka vďaka svojej vyvinutou vysoko účinnej technike enormný potenciál na šetrenie vodných zdrojov a zároveň na znižovanie nákladov.

Spoločnosť Wilo preukazuje svoje kompetencie aj v oblasti úpravy pitnej vody. Spoločnosť Wilo-EMU Anlagenbau poskytuje ako staviteľ prevádzok pre kompletné riešenia dlhoročné skúsenosti v oblasti úpravy pitnej vody, plánovania a projektovania, ako aj kompletného vyhotovenia procesnej a riadiacej techniky.

Medzi spektrum služieb spoločnosti Wilo v oblasti úpravy pitnej vody patria okrem iného

  • odstránenie železa a mangánu
  • odkyslenie (fyzikálne a chemické)
  • membránová filtrácia (ultrafiltrácia)
  • UV dezinfekcia
  • filtrácia aktívnym uhlím