Preprava odpadovej vody

Spoľahlivé a udržateľné systémové riešenia na prepravu odpadovej vody

Obsah pevných častíc v odpadovej vode neustále rastie, častice sú agresívnejšie a obsahujú väčšie množstvo tuku. To si vyžaduje inovatívne technológie na prepravu odpadovej vody. Robustné čerpadlá od spoločnosti Wilo s dlhou životnosťou zabezpečujú rýchle, pohodlné a spoľahlivé odvodňovanie.

Flexibilné systémy na udržateľný rozvoj

Pri odvádzaní odpadových vôd z viacgeneračných domov alebo verejných budov treba brať do úvahy rýchlo rastúce prítokové množstvo a rozličný obsah pevných častíc. Okrem toho zákonodarcovia stanovujú prísne limity dimenzovania technických riešení. V dôsledku toho sú na flexibilitu systémov kladené čoraz vyššie nároky.

Prechodná a zberná čerpacia stanica

Bez ohľadu na to, či odvádzate odpadovú vodu gravitačným odvodňovaním k zbernej čerpacej stanici a odtiaľ ju čerpáte priamo do čističky odpadových vôd, alebo chcete zlepšiť hospodárnosť pomocou prechodnej čerpacej stanice: U nás nájdete vhodné riešenie na všetky svoje požiadavky. Samochladiace ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu konštrukčného radu Wilo-EMU FA v inštalácii do suchého alebo mokrého prostredia zaručujú spoľahlivú prepravu veľkých prietokov. Inovatívne hydraulické konštrukcie zvládnu aj rastúci objem pevných častíc. Vďaka Wilo-RexaBloc máte k dispozícii aj cenovo výhodné riešenie pre čerpadlá s normovaným motorom inštalované v suchom prostredí.