Priemysel

Najvyššia hospodárnosť a efektivita

V spoločnosti Wilo vieme, že každé priemyselné prostredie má vlastné vysoké požiadavky na výrobnú techniku a materiál všetkých zapojených konštrukčných dielov. Preto pre našich partnerov a zákazníkov vyvíjame priemyselné riešenia a výrobky prispôsobené na mieru a ručíme za spoľahlivosť, flexibilitu a efektívnosť.

Mnohostranné využitie

Výrobky od spoločnosti Wilo sa používajú v rôznych situáciách na celom svete.

Potravinársky priemysel

V prípade potravín nie sú nároky nikdy dostatočne vysoké. V tomto prípade ide bezprostredne o naše zdravie. Z tohto dôvodu toto odvetvie kladie extrémne vysoké nároky na techniku a materiál všetkých zapojených konštrukčných dielov. V každom štádiu procesu sa na zabezpečenie kritických kvalitatívnych a hygienických noriem musia exaktne dodržiavať výrobné parametre, ako teplota a nepriepustnosť. V dôsledku toho musia čerpadlá každodenne spĺňať požiadavky na funkčnosť a spoľahlivosť.

Priemysel kovov

Oceľ je v súčasnosti elementárnou súčasťou technického pokroku. Výroba ocele pritom patrí k priemyselným odvetviam s najvyššou spotrebou energie a vody – a tým zároveň predstavuje enormný potenciál úspory. Spoľahlivé zásobovanie vodou a odvádzanie vody majú vo výrobnom procese rozhodujúci význam. Vysoké zaťaženie chladiacej vody agresívnymi a abrazívnymi médiami kladie najvyššie nároky na používané systémy čerpadiel. V tejto oblasti pracujú čerpadlá od spoločnosti Wilo 24 hodín denne vysoko efektívne a dosahujú maximálnu životnosť.

Banícky priemysel

Kovy, ako striebro a meď sa vyznačujú veľmi dobrou vodivosťou a v súčasnosti sa používajú vo všetkých oblastiach elektronického priemyslu. Ich ťažba je však veľmi náročná: Zásoby sú často uložené v hĺbke niekoľkých stoviek metrov pod zemou. Pri ťažbe rudy v takejto hĺbke predstavuje voda – v tomto prípade podzemná a odpadová voda – veľkú výzvu. Viacstupňové čerpadlá od spoločnosti Wilo sú ideálne na použitie pri vysokom tlaku v priemyselnej oblasti, napr. pri odčerpávaní vody v baniach.

Energetické hospodárstvo

Energia je základnou jednotkou života. Ľudia, zvieratá aj rastliny potrebujú energiu – a pritom ju spotrebúvajú. Preto neustále a razantne narastá svetová spotreba energie. Z tohto dôvodu je jednou z najdôležitejších úloh technologického pokroku efektívnejšie využívanie a výroba energie.

Dôležitým prínosom sú čerpadlá s trubicovým telesom od spoločnosti Wilo, ktoré sa používajú napríklad pri čerpaní chladiacej vody. Použitím najmodernejších materiálov a technológií sa pri čerpadlách dosiahla mimoriadna hydraulická účinnosť takmer 90 %, ktorá výrazne znižuje náklady na energiu.