Solárny ohrev/geotermia

Využite silu slnka a Zeme

Všetci stojíme pred výzvou, ako zosúladiť zvyšujúci sa dopyt po energii na celom svete s potrebou rozsiahlej ochrany životného prostredia. Spoločnosť Wilo sa preto zameriava na vývoj čerpadiel s inovatívnymi a účinnými konštrukčnými dielmi s dlhou životnosťou, ktoré dokážu využívať aj obnoviteľné zdroje energie. Geotermickej energii, ktorá čerpá teplo z vnútra našej Zeme, sa na celom svete venuje zvýšená pozornosť ako jednej zo sľubných alternatív obnoviteľných energetických zdrojov. Solárna energia je takisto bezplatná a efektívna aj v našich zemepisných šírkach, ak sú systémové komponenty efektívne navzájom prispôsobené. Čerpadlá od spoločnosti Wilo so špeciálnou hydraulikou vám zaručujú vysoký výkon pri používaní v zariadeniach na využívanie solárnej energie.

Uvažujete o využívaní alternatívnych zdrojov energií? Nové výskumy dokazujú, že veľkoplošné solárne zariadenia sú obzvlášť hospodárne. V kombinácii s vysokoúčinnými čerpadlami od spoločnosti Wilo zabezpečujú stály zdroj energie.

Solárne čerpadlá od spoločnosti Wilo poskytujú vďaka svojej vysokej flexibilite a energetickej efektivite široké spektrum možností použitia. Logický následok: Vyše 75 solárnych tepelných zariadení v Nemecku je vybavených čerpadlami od spoločnosti Wilo.