Economy CO-Helix V…/CE 5202/2/CE

List údajov

Prípustná oblasť použitia
 • Max. teplota média
  0 °C
 • Max. teplota okolia
  0 °C
 • Max. prevádzkový tlak
  16 bar
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku
  %%getR=./hydraulic/manifold/connection_standard_outlet/dimconnection_text%%
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane
  %%getR=./hydraulic/manifold/connection_standard_inlet/dimconnection_text%%
 • Počet záložných čerpadiel
  %%getR=./hydraulic/equip_number_standby_pumps%%
 • Počet prevádzkových čerpadiel
  2
Materiály
 • Teleso čerpadla
  %%getR=./hydraulic/pump_housing/material/_name%%
 • Hriadeľ
  %%getR=./hydraulic/shaft/material/_name%%
 • Obežné koleso
  %%getR=./hydraulic/impeller/material/_name%%
 • Materiál tesnenia
  %%getR=./hydraulic/gasket/material/_name%%
 • Mechanická upchávka
  %%getR=./hydraulic/shaft_seal/Shaft_seal_specification/_name%%

Charakteristiky

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 5202/2-5204/Ce

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 5202/2-5204/Ce
Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 5202/2-5204/Ce

Schéma zapojenia svorkovnice

Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW

Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW
Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW

Informácia k objednávke

Information for order placements
 • Výrobok
  Wilo
 • Označenie produktu
  Economy CO-Helix V…/CE 5202/2/CE
 • Číslo EAN
  4048482081137
 • Opis
  4142818
 • Brutto hmotnosť cca
  743.0 kg
 • Netto hmotnosť cca
  645 kg
 • Celková dĺžka
  1580.0 mm
 • Výška bez obalu
  1520 mm
 • Farba
  zelená/čierna/strieborná
 • Vlastnosť obalu
  Prepravný obal
 • Druh obalu
  Špeciálna paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šírka bez obalu
  1351.0 mm
 • Minimálne množstvo pri objednávaní
  1
 • Počet na jednej palete
  1

Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988 a DIN EN 806, pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávacích, paralelne zapojených, vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch, ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certifikácia čerpadiel WRAS/KTW/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla konštrukčného radu Helix V v spojení s normovanými motormi IE3 IEC
 • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania v kartušovom vyhotovení pre jednoduchú montáž
 • Flexibilný dizajn medzikusu umožňuje priamy prístup k mechanickej upchávke
 • Demontovateľná spojka na výmenu mechanickej upchávky bez nutnosti demontáže motora (od 7,5 kW)
 • Hydraulika kompletného zariadenia s optimalizáciou straty tlaku
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Plne elektronický regulátor Economy (CE) s mikroprocesorom, LED diódami na indikáciu stavu zariadenia, analógovými a digitálnymi vstupmi a výstupmi
 • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na nasávacej a výtlačnej strane každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometer, na výtlačnej strane
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Regulátor Economy (CE) ) v telese zo svetlosivého polykarbonátu (priamy štart) alebo v telese z oceľového plechu RAL 7035 so štruktúrovaným lakom (štart hviezda/trojuholník), druh ochrany IP54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, mikroprocesora, analógových a digitálnych vstupov a výstupov

Ovládanie/indikácia

 • Plne elektronický regulátor Economy (CE), pozostávajúci z interného napájacieho napätia, s mikroprocesorom, LED diódami na indikáciu stavu zariadenia a analógovými a digitálnymi vstupmi a výstupmi
 • Nastavenie prevádzkových parametrov pomocou potenciometra
 • Nastavenie prevádzkového režimu čerpadla a potvrdzovanie poruchových hlásení prostredníctvom spínača M-0-A
 • LED displej (3x7 segmentov, alfanumerické) na indikáciu požadovaného tlaku, parametrov regulátora a chybových hlásení
 • LED diódy na indikáciu stavu zariadenia (menovité napätie/prevádzka/porucha/nedostatok vody)
 • Uzamykateľný hlavný spínač

Regulácia

 • Plne automatická regulácia pre jedno čerpadlo s pevným počtom otáčok pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
 • Signál snímača 4 – 20 mA (s detekciou prelomenia vodičov) pre aktuálnu hodnotu regulovanej veličiny
 • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
 • Automatický skúšobný chod čerpadla (ochrana proti zatuhnutiu čerpadla):
  • Aktivovateľné pomocou DIP-spínača
  • Čas medzi dvoma testovacími chodmi čerpadla voľne programovateľný
 • Odpojenie pri nulovom množstve na základe tlaku a času
 • Spínač M-0-A (Manuálne-0-Automaticky): Predvoľba prevádzkového režimu čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Manuálne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii, automatický reset), „0“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)

Monitorovanie

 • Detekcia prelomenia vodičov dráh snímačov
 • Monitorovanie fáz
 • Monitorovanie prúdu motora prostredníctvom meniča pri prístrojoch pre priamy štart
 • Istenie sieťových prívodných vedení pri prístrojoch pre priamy štart prostredníctvom ističa vedenia, pri prístrojoch pre štart hviezda/trojuholník prostredníctvom tavných poistiek a kombinácie kontaktor-ochrana/relé na ochranu motora
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
 • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. pre plavákové spínače alebo tlakové spínače
 • Vstup pre ochranný kontakt vinutia (WSK) alebo kontakt poruchového hlásenia (SSM) čerpadla pri zariadeniach rozbeh hviezda/trojuholník
 • Kontrola poškodenia potrubia

Rozhrania

 • Beznapäťový kontakt pre zberné poruchové hlásenie (SSM).
 • Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na deaktiváciu automatickej prevádzky zariadenia (funkcia sa dá aktivovať prostredníctvom DIP-spínača)

Voliteľné príslušenstvo (montáž u výrobcu alebo dodatočne podľa technického vyjasnenia)

 • Spínač ručne - 0 - automaticky: Predvoľba prevádzkového režimu každého čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Ručne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii), „O“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)
 • Vyhodnocovacie relé pre ochranu motora PTC
 • Hlásenie samostatného režimu a poruchové hlásenie, hlásenie nedostatku vody
 • Menič signálu pre 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Mäkký spúšťač pre čerpadlá špičkového zaťaženia
 • Pripojenie na riadiace systémy budov podľa VDI 3814

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

 • Voliteľná montážna sada poistky proti nedostatku vody ako poistka proti nedostatku vody
 • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
 • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
 • Membránová tlaková nádoba
 • Závitové uzávery pri systémoch so závitovým zberným potrubím

Dodržané normy

 • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
 • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
 • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
 • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
 • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky EN 61000-6-3
Materiály
 • Teleso čerpadla
  1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
 • Obežné koleso
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Materiál tesnenia
  FKM
 • Hriadeľ
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Materiál potrubia
  1.4307, X2CrNi18-9
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Schválené čerpané médiá
  Water
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak
  16 bar
 • Prítokový tlak
  0.98 bar
 • Max. teplota okolia
  40 °C
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku
  DN 150
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane
  DN 150

PDF: Economy CO-Helix V…/CE 5202/2/CE

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť