SiFire EN 65/200-197-22 E

List údajov

Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
Prevádzkové údaje
 • Max. dopravná výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. teplota okolia
  40 °C

Charakteristiky

SiFire EN 65/200

SiFire EN 65/200
SiFire EN 65/200

Informácia k objednávke

Information for order placements
 • Výrobok
  Wilo
 • Označenie produktu
  SiFire EN 65/200-197-22 E
 • Číslo EAN
  4048482375427
 • Opis
  4183681
 • Brutto hmotnosť cca
  582.0 kg
 • Netto hmotnosť cca
  552 kg
 • Celková dĺžka
  568.0 mm
 • Výška bez obalu
  1690 mm
 • Farba
  zelená/čierna/strieborná
 • Vlastnosť obalu
  Predajný obal
 • Druh obalu
  Špeciálna paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šírka bez obalu
  1747.0 mm
 • Minimálne množstvo pri objednávaní
  1
 • Počet na jednej palete
  1

Popis

Zariadenie na zvyšovanie tlaku ako plnoautomatické kompaktné zariadenie na hasenie požiaru podľa EN 12845.

Pozostáva z jedného čerpadla s horizontálnym základovým rámom - EN 733 - s demontovateľnou spojkou, elektrickým motorom a membránovou tlakovou nádobou (objem: 20 l), ako aj skriňovým rozvádzačom, upevneným na robustnej pridržiavacej konštrukcii.

Model SC-Fire E pre elektrický motor, vybavený regulátorom Smart Controller, solídna konštrukcia zo špeciálnych profilov s otvormi pre vysokozdvižný vozík a hák, čím je zabezpečená bezpečná preprava. Výškovo nastaviteľná úchytka pre výpustný rozvádzač a špeciálny základový rám, čím sa prenos vibrácií výrazne zníži a zvýši sa spoľahlivosť a životnosť.

Jeden okruh s dvojitým tlakovým spínačom, manometer, spätná klapka, ventil (zaistený proti neoprávnenej prevádzke) pre hlavné čerpadlo pre automatický štart. Káble sú chránené v konštrukcii pred otrasmi a rezmi. Membrána inštalovaná priamo na telese hlavného čerpadla ako sériová výbava, pre zabránenie prehriatiu pri nulovom prietoku.

Spínací prístroj SC-Fire E pre hasiace zariadenia podľa EN 12845.

Spínací prístroj integrovaný v telese z oceľového plechu podľa druhu ochrany IP54.

Veľmi vysoká kvalita riadenia a hlavne jednoduchá prevádzka vďaka riadeniu SC Fire, LCD displej založený na symboloch, ľahké usmerňovanie užívateľa pomocou jednoduchého menu, tlakové a otočné spínače pre rýchle nastavenie parametrov. Komunikačná schopnosť riadiacej a regulačnej techniky pre monitorovanie prevádzky zariadenia.

Zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, prepojené a spojené potrubím, nainštalované na základovom ráme.

Prítokový tlak:

Pri plánovaní systémovej konfigurácie sa musí zohľadniť maximálny prítokový tlak (pozri Technické údaje). Maximálne prípustný prítokový tlak je maximálny prevádzkový tlak systému znížený o zohľadnenú maximálnu dopravnú výšku čerpadla pri Q = 0. Pri sprinklerových zariadeniach podľa EN 12845 tlak vody môže byť maximálne 12 bar. V sprinklerových zariadeniach so strmým vzostupom, v ktorých výškový rozdiel medzi najvyšším a najnižším sprinklerom je viac ako 45 m, tlak vody na odtoku čerpadla alebo v potrubí môže byť väčší ako 12 bar, ak sú všetky komponenty zariadenia diferencované pre túto úroveň tlaku.

Inštalácia čerpadla na zvyšovanie tlaku pri podmienkach nasávania.

Pre hlavné čerpadlo je potrebné inštalovať prítokovú nádrž s pripojením na tlakovú rúru nad čerpadlom.

Prietok

Do 750 m³/h (208 l/s) systémová konfigurácia na hlavné čerpadlo.

Spínací prístroj/riadiace zariadenie pre zásobovacie systémy hasiacej vody.

Wilo-Control SC-Fire E (hlavné čerpadlo s elektromotorom)

Hardvér:

Plne elektronická centrálna riadiaca jednotka, inštalovaná do lakovaného oceľového telesa, druh ochrany IP54, riadiaci prístroj a displej na predných dverách

Znaky a funkcie:

Dizajn riadiaceho zariadenia závisí od výkonu pripojeného čerpadla (spustenie prostredníctvom DOL alebo spustenie hviezda/trojuholník). Prístroj obsahuje tieto komponenty:

 • Hlavný spínač: Pre zapnutie a vypnutie spínacieho prístroja. (Pri nepovolanom použití v prípade požiaru)
 • Displej: Displej namontovaný do skriňového rozvádzača pre obsluhu a indikáciu. Zobrazuje prevádzkové údaje a stavy čerpadla a riadiacu a regulačnú jednotku prostredníctvom kombinácie zo symbolov a numerických kódov. Výber menu a zadávanie parametrov sa realizuje pomocou červeného tlačidla.
 • Mikroprocesor so Soft PLC: Mikroprocesor PLC (Soft PLC), realizuje sa prostredníctvom programovania, sieťového adaptéra a prepájania vstup/výstup. Konfigurácia programovania závisí od systému a od sprinklerového zariadenia
 • Indikátory: Žiarovky indikátorov zobrazujú pripravenosť a prevádzku čerpadla, aktiváciu plavákového spínača, chybný štart, hromadnú chybu, manuálny štart a manuálne zastavenie.
 • Tlačidlá: Tlakové tlačidlá pre manuálny štart a manuálne zastavenie, test lampy a potvrdenie alarmov a výstražných hlásení
 • Istenie: Ochranné poistky, ktoré tolerujú štartovací prúd minimálne 20 s
 • Rozbeh motora: Kontaktor-ochrana pre priame spustenie, do 22 kW, pri vyššom výkone štart prostredníctvom spustenia hviezda/trojuholník
 • Ochrana motora: Len pre signalizáciu
 • Monitorovanie zásobovania vodou: Prostredníctvom plavákového spínača, aby hladina vody bola na úrovni minimálne 2/3 prítokovej nádrže
 • Monitorovanie výkonu: Napájanie prúdom a výkon čerpadla
 • Zhrnutá signálna správa: Chyby každého typu sa zobrazujú prostredníctvom spoločného indikátora chýb
 • Individuálna signálna správa: Prostredníctvom individuálneho indikátora chýb sa zobrazí dôležité chybové hlásenie chybný štart
 • Chybové hlásenie a potvrdenie porúch: Všetky chybové hlásenia sa zobrazia prostredníctvom LED diód na displeji ako chybové kódy a musia byť potvrdené

Softvér:

 • Od výrobcu programované pre plnoautomatickú prevádzku
 • Informácie o napätí, intenzite prúdu a výkone čerpadla
 • Navigácia pomocou menu so zobrazením symbolov

Zodpovedá nasledujúcim normám:

 • Stacionárne zariadenia na likvidáciu požiaru - Automatické sprinklerové zariadenia (EN 12845), časť pri čerpadlách s elektromotorom
 • Elektrické zariadenia strojov (EN 60204-1)
 • Nízkonapäťové rozvádzače (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • EMC – Odolnosť – priemyselné prostredie (EN 61000-6-2)
 • EMC – Vyžarovanie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu (EN 61000-6-3)

Popis funkcie:

S riadiacimi zariadeniami Wilo SC-Fire E sa môžu riadiť čerpadlá s elektromotormi, snímače pre riadenie čerpadiel, ako aj úroveň informácií. Jednotka SC je riadená prostredníctvom mikroprocesoru so Soft PLC. Slúži na riadenie a reguláciu potrebných funkcií zariadení na zvyšovanie tlaku pre zásobovanie požiarnou vodou podľa EN 12845 pre testovacie účely a pri prevádzke sprinklerového zariadenia.

Prevádzkový logický obvod pre jednotku hasiaceho zariadenia je založený na kaskádovej kalibrácii tlakového spínača pre spustenie čerpadla.

Ak sa na základe otvorenia jedného alebo viacerých okruhov alebo na základe chybného sprinklera požaduje veľké množstvo vody, tlak systému klesne. Následkom toho regulátor SC-Fire spustí hlavné čerpadlo. Hneď po zatvorení sprinklerového okruhu alebo uzatváracieho posúvača, cez ktorý sa vykonáva zásobovanie sprinklerových hlavíc, sa v systéme znovu vytvorí prídržný tlak (pokojový tlak). Potom sa na SC-Fire musia stlačiť tlačidlá Stop, aby sa zastavilo hlavné čerpadlo.

Ďalšie informácie:

Dôležitou výhodou regulátora Smart SC-Fire je jednoduché ovládanie osvedčenej technológie červeného gombíka. Jadrom SC je programovateľné riadenie s pamäťou Soft PLC, ktorý sa zakladá výlučne na rozsiahlych skúsenostiach spoločnosti Wilo. Celé programovanie sa vykonáva interne. Takto sa môžu tieto riadiace zariadenia novej generácie flexibilne využívať a zodpovedajú špecifickým požiadavkám zákazníkov na každom trhu.

Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Schválené čerpané médiá
  Water
 • Max. dopravná výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. teplota okolia
  40 °C
 • Prítokový tlak
  0.59 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 13

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiFire EN

Počet strán 36

PDF (7 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 33

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 31

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Počet strán 10

PDF (799 kB)

Stiahnuť

PDF: SiFire EN 65/200-197-22 E

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť