SiFire EN 80/250-266-100 D

List údajov

Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
Prevádzkové údaje
 • Max. dopravná výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. teplota okolia
  40 °C

Charakteristiky

SiFire EN 80/250

SiFire EN 80/250
SiFire EN 80/250

Informácia k objednávke

Information for order placements
 • Výrobok
  Wilo
 • Označenie produktu
  SiFire EN 80/250-266-100 D
 • Číslo EAN
  4048482373904
 • Opis
  4183833
 • Brutto hmotnosť cca
  1128.0 kg
 • Netto hmotnosť cca
  1008 kg
 • Celková dĺžka
  1582.0 mm
 • Výška bez obalu
  2152 mm
 • Farba
  zelená/čierna/strieborná
 • Vlastnosť obalu
  Predajný obal
 • Druh obalu
  Špeciálna paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šírka bez obalu
  2478.0 mm
 • Minimálne množstvo pri objednávaní
  1
 • Počet na jednej palete
  1

Popis

Zariadenie na zvyšovanie tlaku ako plnoautomatické kompaktné zariadenie na hasenie požiaru podľa EN 12845.

Pozostáva z 1 čerpadla s horizontálnym základovým rámom - EN 733 - s demontovateľnou spojkou, dieselovým motorom a membránovou tlakovou nádobou (objem: 20 l), ako aj skriňovým rozvádzačom, upevneným na robustnej pridržiavacej konštrukcii.

Model SC-Fire D pre dieselový motor, vybavený regulátorom Smart Controller, solídna konštrukcia zo špeciálnych profilov s otvormi pre vysokozdvižný vozík a hák, čím je zabezpečená bezpečná preprava. Výškovo nastaviteľná úchytka pre výpustný rozvádzač a špeciálny základový rám pre dieselový motor, čím sa prenos vibrácií výrazne zníži a zvýši sa spoľahlivosť a životnosť.

Jeden okruh s dvojitým tlakovým spínačom, manometer, spätná klapka, ventil (zaistený proti neoprávnenej prevádzke) pre hlavné čerpadlo pre automatický štart. Káble sú chránené v konštrukcii pred otrasmi a rezmi. Membrána inštalovaná priamo na telese hlavného čerpadla ako sériová výbava, pre zabránenie prehriatiu pri nulovom prietoku.

Palivová nádrž so snímačom výšky hladiny a dostatočným objemom pre šesť hodín autonómnej prevádzky, ako aj 2 batériami na základovom ráme a napájacích prístrojov pre batérie na skriňovom rozvádzači SC-Fire.

Nezávislý antivibračný základový rám pre čerpadlá s dieselový motormi.

Spínací prístroj SC-Fire D pre hasiace zariadenia podľa EN 12845.

Spínací prístroj integrovaný v telese z oceľového plechu podľa druhu ochrany IP 54.

Veľmi vysoká kvalita riadenia a hlavne jednoduchá prevádzka vďaka riadeniu SC Fire, LCD displej založený na symboloch, ľahké usmerňovanie užívateľa pomocou jednoduchého menu, tlakové a otočné spínače pre rýchle nastavenie parametrov. Komunikačná schopnosť riadiacej a regulačnej techniky pre monitorovanie prevádzky zariadenia.

Zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, prepojené a spojené potrubím, nainštalované na základovom ráme.

Prítokový tlak:

Pri plánovaní systémovej konfigurácie sa musí zohľadniť maximálny prítokový tlak (pozri Technické údaje). Maximálne prípustný prítokový tlak je maximálny prevádzkový tlak systému znížený o zohľadnenú maximálnu dopravnú výšku čerpadla pri Q = 0. Pri sprinklerových zariadeniach podľa EN 12845 tlak vody môže byť maximálne 12 bar. V sprinklerových zariadeniach so strmým vzostupom, v ktorých výškový rozdiel medzi najvyšším a najnižším sprinklerom je viac ako 45 m, tlak vody na odtoku čerpadla alebo v potrubí môže byť väčší ako 12 bar, ak sú všetky komponenty zariadenia diferencované pre túto úroveň tlaku.

Inštalácia čerpadla na zvyšovanie tlaku pri podmienkach nasávania.

Pre hlavné čerpadlo je potrebné inštalovať prítokovú nádrž s pripojením na tlakovú rúru nad čerpadlom.

Prietok

Do 750 m³/h (208 l/s) systémová konfigurácia na hlavné čerpadlo.

Spínací prístroj/riadiace zariadenie pre zásobovacie systémy hasiacej vody.

Wilo-Control SC-Fire D (hlavné čerpadlom s dieselovým motorom)

Hardvér:

Plne elektronická centrálna riadiaca jednotka, inštalovaná do lakovaného oceľového telesa, druh ochrany IP 54, riadiaci prístroj a displej na predných dverách

Znaky a funkcie:

Dizajn riadiaceho zariadenia závisí od výkonu pripojeného čerpadla. Prístroj obsahuje tieto komponenty:

 • Hlavný spínač: Pre zapnutie a vypnutie spínacieho prístroja. (Pri nepovolanom použití v prípade požiaru)
 • Displej: Displej namontovaný do skriňového rozvádzača pre obsluhu a indikáciu. Zobrazuje prevádzkové údaje a stavy čerpadla a riadiacu a regulačnú jednotku prostredníctvom kombinácie zo symbolov a numerických kódov. Výber menu a zadávanie parametrov sa realizuje pomocou červeného tlačidla.
 • Mikroprocesor so Soft PLC: Mikroprocesor PLC (Soft PLC), realizuje sa prostredníctvom programovania, sieťového adaptéra a prepájania vstup/výstup. Konfigurácia programovania závisí od systému a od sprinklerového zariadenia
 • Indikátory: Žiarovky indikátorov s dlhou životnosťou, ktoré indikujú nasledovné: Pripravenosť čerpadla, prevádzka čerpadla, aktivácia tlakového spínača, aktivácia plavákového spínača, deaktivácia automatického režimu, deaktivácia ohrevu motora, teplotný alarm, alarm tlaku oleja, chybný štart, alarm remeňov, nízky stav paliva, hromadná chyba, manuálne zastavenie
 • Tlačidlá: Tlakové tlačidlo pre manuálne zastavenie, štartovacia batéria A, štartovacia batéria B, test lampy a potvrdenie alarmov a výstražných hlásení
 • Istenie: Ochranné poistky pre kúrenie a napájacie prístroje pre batérie v skriňovom rozvádzači
 • Rozbeh motora: Automatický štartovací proces so 6 pokusmi prostredníctvom striedania dvoch batérií alebo priamo prostredníctvom štartovacieho tlačidla na prednej clone
 • Ochrana motora: Monitorovanie typických prevádzkových parametrov dieselového motora (teplota, tlak olej atď.) bez zastavenia
 • Monitorovanie zásobovania vodou: Prostredníctvom plavákového spínača, aby hladina vody bola na úrovni minimálne 2/3 prítokovej nádrže
 • Monitorovanie zásobovania elektrickou energiou: Chybové hlásenie napájacieho prístroja pre batérie pri výpadku zásobovania elektrickou energiou
 • Zhrnutá signálna správa: Chyby každého typu sa zobrazujú prostredníctvom spoločného indikátora chýb
 • Individuálna signálna správa: Dôležité samostatné chyby sa zobrazia prostredníctvom indikátorov samostatných chýb
 • Chybové hlásenie a potvrdenie porúch: Všetky chybové hlásenia sa zobrazia prostredníctvom LED diód na displeji ako chybové kódy a musia byť potvrdené

Softvér:

 • Od výrobcu programované pre plnoautomatickú prevádzku
 • Informácie o otáčkach motora, nabíjacom napätí a nabíjacom prúde.
 • Navigácia pomocou menu so zobrazením symbolov

Zodpovedá nasledujúcim normám:

 • Stacionárne zariadenia na likvidáciu požiaru - Automatické sprinklerové zariadenia (EN 12845), časť pri čerpadlách s dieselovým motorom
 • Elektrické vybavenie strojov (EN 60204-1)
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • EMC (elektromagnetická kompatibilita) - odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC - rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky (EN 61000-6-3)

Popis funkcie:

S riadiacimi zariadeniami Wilo SC-Fire E sa môžu riadiť čerpadlá s dieselovými motormi, snímače pre riadenie čerpadiel, ako aj úroveň informácií. Jednotka SC je riadená prostredníctvom mikroprocesoru so Soft PLC. Slúži na riadenie a reguláciu potrebných funkcií zariadení na zvyšovanie tlaku pre zásobovanie požiarnou vodou podľa EN 12845 pre testovacie účely a pri prevádzke sprinklerového zariadenia.

Prevádzkový logický obvod pre jednotku hasiaceho zariadenia je založený na kaskádovej kalibrácii tlakového spínača pre spustenie čerpadla.

Ak sa na základe otvorenia jedného alebo viacerých okruhov alebo na základe chybného sprinklera požaduje veľké množstvo vody, tlak systému klesne. Následkom toho regulátor SC-Fire spustí dieselový motor. Hneď po zatvorení sprinklerového okruhu alebo uzatváracieho posúvača, cez ktorý sa vykonáva zásobovanie sprinklerových hlavíc, sa v systéme znovu vytvorí prídržný tlak (pokojový tlak). Potom sa na SC-Fire musia stlačiť tlačidlá Stop, aby sa zastavilo čerpadlo.

Ďalšie informácie:

Dôležitou výhodou regulátora Smart SC-Fire je jednoduché ovládanie osvedčenej technológie červeného gombíka. Jadrom SC je programovateľné riadenie s pamäťou Soft PLC, ktorý sa zakladá výlučne na rozsiahlych skúsenostiach spoločnosti Wilo. Celé programovanie sa vykonáva interne. Takto sa môžu tieto riadiace zariadenia novej generácie flexibilne využívať a zodpovedajú špecifickým požiadavkám zákazníkov na každom trhu.

Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Schválené čerpané médiá
  Water
 • Max. dopravná výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. teplota okolia
  40 °C
 • Prítokový tlak
  0.59 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 13

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiFire EN

Počet strán 36

PDF (7 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 33

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 31

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Počet strán 10

PDF (799 kB)

Stiahnuť

PDF: SiFire EN 80/250-266-100 D

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť