SiFire Easy 40/200-180-7.5 EJ

List údajov

Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál tesnenia
  EPDM
Prevádzkové údaje
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. teplota okolia
  40 °C

Charakteristiky

SiFire Easy 40/200

SiFire Easy 40/200
SiFire Easy 40/200

Informácia k objednávke

Information for order placements
 • Výrobok
  Wilo
 • Označenie produktu
  SiFire Easy 40/200-180-7.5 EJ
 • Číslo EAN
  4048482660981
 • Opis
  4205131
 • Brutto hmotnosť cca
  593.0 kg
 • Netto hmotnosť cca
  558 kg
 • Celková dĺžka
  1026.0 mm
 • Výška bez obalu
  1416 mm
 • Farba
  zelená/čierna/strieborná
 • Vlastnosť obalu
  Predajný obal
 • Druh obalu
  Špeciálna paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šírka bez obalu
  1547.0 mm
 • Minimálne množstvo pri objednávaní
  1
 • Počet na jednej palete
  1

Popis

Zariadenie na zvyšovanie tlaku ako plnoautomatické kompaktné zariadenie na hasenie požiaru podľa EN 12845.

Pozostáva z 1 hlavného čerpadla s horizontálnym základovým rámom - EN 733 - s demontovateľnou spojkou, elektrickým motorom a viacstupňovým vertikálnym elektrickým čerpadlom „Jockey“, membránovou tlakovou nádobou (objem: 20 l), ako aj skriňovým rozvádzačom pre každé čerpadlo, upevneným na robustnej pridržiavacej konštrukcii.

Model EC-Fire E pre elektrický motor, vybavený regulátorom Easy Controller, plus model EC-Fire J pre čerpadlo "Jockey", pevná konštrukcia zo špeciálnych profilov s otvormi pre vysokozdvižný vozík a hák pre zaručenie bezproblémovej a bezpečnej prepravy. Výškovo nastaviteľná úchytka pre výpustný rozvádzač a špeciálny základový rám, čím sa prenos vibrácií výrazne zníži a zvýši sa spoľahlivosť a životnosť.

Jeden okruh s dvojitým tlakovým spínačom, manometer, spätná klapka, ventil (zaistený proti neoprávnenej prevádzke) pre hlavné čerpadlo pre automatický štart. Káble sú chránené v konštrukcii pred otrasmi a rezmi. Membrána inštalovaná priamo na telese hlavného čerpadla ako sériová výbava, pre zabránenie prehriatiu pri nulovom prietoku.

Spínacie prístroje EC-Fire E a EC-Fire J pre hasiace zariadenia podľa EN 12845.

Spínacie prístroje integrované do telesa z oceľového plechu podľa druhu ochrany IP 54.

Najvyššia kvalita regulácie a najjednoduchšie ovládanie pomocou riadenia EC-Fire s priamym zobrazením aktuálneho prevádzkového stavu, s viacjazyčným LCD displejom so zobrazovaním symbolov, jednoduché navádzanie užívateľa s ovládaním pomocou menu, tlačidlá pre rýchle nastavenie parametrov. Komunikačná schopnosť riadiacej a regulačnej techniky pre monitorovanie prevádzky zariadenia.

Zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, prepojené a spojené potrubím, nainštalované na základovom ráme.

Prítokový tlak:

Pri plánovaní systémovej konfigurácie sa musí zohľadniť maximálny prítokový tlak (pozri Technické údaje). Maximálne prípustný prítokový tlak je maximálny prevádzkový tlak systému znížený o zohľadnenú maximálnu dopravnú výšku čerpadla pri Q = 0. Pri sprinklerových zariadeniach podľa EN 12845 tlak vody môže byť maximálne 12 bar. V sprinklerových zariadeniach so strmým vzostupom, v ktorých výškový rozdiel medzi najvyšším a najnižším sprinklerom je viac ako 45 m, tlak vody na odtoku čerpadla alebo v potrubí môže byť väčší ako 12 bar, ak sú všetky komponenty zariadenia diferencované pre túto úroveň tlaku.

Inštalácia čerpadla na zvyšovanie tlaku pri podmienkach nasávania.

Pre hlavné čerpadlo je potrebné inštalovať prítokovú nádrž s pripojením na tlakovú rúru nad čerpadlom.

Prietok

Do 350 m³/h (97 l/s) systémová konfigurácia na hlavné čerpadlo.

Spínacie prístroje/riadiace zariadenia pre zásobovacie systémy hasiacej vody.

Wilo-Control EC-Fire E (hlavné čerpadlo s elektromotorom)

Hardvér:

Plne elektronická centrálna riadiaca jednotka, inštalovaná do lakovaného oceľového telesa, druh ochrany IP 54, riadiaci prístroj a displej na predných dverách

Znaky a funkcie:

Dizajn riadiaceho zariadenia závisí od výkonu pripojeného čerpadla (spustenie prostredníctvom DOL alebo spustenie hviezda/trojuholník). Prístroj obsahuje tieto komponenty:

 • Hlavný spínač: Pre zapnutie a vypnutie spínacieho prístroja. (Pri nepovolanom použití v prípade požiaru)
 • Displej: Displej namontovaný do skriňového rozvádzača pre obsluhu a indikáciu. Pomocou symbolov zobrazuje prevádzkové údaje a prevádzkový stav čerpadla a riadiacej a regulačnej jednotky. Výber menu a zadávanie parametrov sa vykonáva pomocou tlačidiel na predných dvierkach.
 • Mikroprocesor: Mikroprocesor s programovateľným PLC, sieťovým adaptérom a zapojením I/O. Konfigurácia programovania závisí od zariadenia a od sprinklerového zariadenia
 • Indikátory: Indikačné kontrolky s dlhou životnosťou indikujú pripravenosť, prevádzku motora a prevádzku čerpadla, aktiváciu tlakového spínača a plavákového spínača, chybný štart, manuálny štart a manuálne zastavenie.
 • Tlačidlá: Tlačidlá pre manuálny štart a manuálne zastavenie, test kontroliek a výber menu
 • Istenie: Ochranné poistky, ktoré tolerujú štartovací prúd minimálne 20 s
 • Rozbeh motora: Kontaktor-ochrana pre priame spustenie, do 22 kW, pri vyššom výkone štart prostredníctvom spustenia hviezda/trojuholník
 • Ochrana motora: Len pre signalizáciu
 • Monitorovanie zásobovania vodou: Prostredníctvom plavákového spínača, aby hladina vody bola na úrovni minimálne 2/3 prítokovej nádrže
 • Monitorovanie výkonu: Napájanie prúdom a výkon čerpadla
 • Zhrnutá signálna správa: Chyby každého typu sa zobrazujú prostredníctvom spoločného indikátora chýb
 • Individuálna signálna správa: Prostredníctvom individuálneho indikátora chýb sa zobrazí dôležité chybové hlásenie chybný štart
 • Chybové hlásenie a potvrdenie porúch: Všetky chybové hlásenia sa zobrazia prostredníctvom LED diód na displeji ako chybové kódy a musia byť potvrdené

Softvér:

 • Od výrobcu programované pre plnoautomatickú prevádzku
 • Informácie o napätí, intenzite prúdu a výkone čerpadla
 • Navigácia pomocou menu so zobrazovaním textu

Zodpovedá nasledujúcim normám:

 • Stacionárne zariadenia na likvidáciu požiaru - Automatické sprinklerové zariadenia (EN 12845), časť pri čerpadlách s elektromotorom
 • Elektrické vybavenie strojov (EN 60204-1)
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • EMC (elektromagnetická kompatibilita) - odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC - rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky (EN 61000-6-3)

Popis funkcie:

Pomocou riadiacich zariadení Wilo EC-Fire E možno riadiť čerpadlá s elektromotorom, snímače pre riadenie čerpadiel a úroveň informácií. Mikroprocesorom riadený spínací prístroj slúži na riadenie a reguláciu všetkých potrebných funkcií zariadenia na zvyšovanie tlaku podľa EN 12845 pre testovacie účely alebo pre skutočné aplikácie sprinklerov.

Prevádzkový logický obvod pre jednotku hasiaceho zariadenia je založený na kaskádovej kalibrácii tlakového spínača pre spustenie čerpadla.

Ak sa na základe otvorenia jedného alebo viacerých okruhov alebo na základe chybného sprinklera vyžaduje veľké množstvo vody, tak tlak v zariadení klesne. To vedie k spusteniu hlavného čerpadla pomocou spínacieho prístroja. Ak sa v zariadeniach s viacerými čerpadlami nespustí elektrické hlavné čerpadlo (napríklad z dôvodu problémov pri napájaní elektrickým prúdom), tak sa aktivuje pokles tlaku tlakových spínačov záložného čerpadla, ktorý spustí toto čerpadlo. V niektorých prípadoch sa môžu použiť aj dve alebo viac elektrických čerpadiel.

Ihneď po zatvorení sprinklerového okruhu alebo uzatváracieho posúvača, cez ktorý sa vykonáva zásobovanie sprinklerových hlavíc, sa v zariadení vytvorí údržbový tlak. Pre zastavenie čerpadla je potom nutné na predných dvierkach stlačiť tlačidlá zastavenia.

Wilo-Control EC-Fire J (čerpadlo "Jockey" s elektromotorom)

Hardvér:

Plne elektromechanická riadiaca jednotka, inštalovaná do lakovaného oceľového telesa, druh ochrany IP 54, riadiaci prístroj a displej na predných dverách

Znaky a funkcie:

Dizajn riadiaceho zariadenia závisí od výkonu pripojeného čerpadla. Prístroj obsahuje tieto komponenty:

 • Hlavný spínač: Pre zapnutie a vypnutie spínacieho prístroja
 • Indikátory: Žiarovky indikátorov s dlhou životnosťou, ktoré zobrazujú pripravenosť čerpadla, prevádzku čerpadla a hromadnú chybu
 • Spínač: Otočný spínač pre nastavenie manuálneho režimu resp. automatického režimu
 • Rozbeh motora: Priama ochrana
 • Ochrana motora: Spínač na ochranu pre skratmi a preťažením
 • Individuálna signálna správa: Chybové hlásenie motora (skrat, preťaženie)
 • Chybové hlásenie a potvrdenie porúch: Chybové hlásenie motora sa zobrazí prostredníctvom príslušnej LED diódy. Potvrdenie poruchy sa realizuje pri novom štarte motorového ističa

Zodpovedá nasledujúcim normám:

 • Stacionárne zariadenia na likvidáciu požiaru - Automatické sprinklerové zariadenia (EN 12845), časť pri čerpadlách "Jockey"
 • Elektrické vybavenie strojov (EN 60204-1)
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • EMC (elektromagnetická kompatibilita) - odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC - rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky (EN 61000-6-3)

Popis funkcie:

Pomocou jednotiek Wilo-Control EC-Fire J možno riadiť čerpadlá "Jockey" s elektromotorom a snímače podľa EN 12845, a to pre testovacie účely, ako aj pri prevádzke sprinklerového zariadenia.

Prevádzkový logický obvod pre jednotku hasiaceho zariadenia je založený na kaskádovej kalibrácii tlakového spínača pre spustenie čerpadla.

Čerpadlo slúžiace na zvyšovanie tlaku "Jockey" sa spustí ako prvé a zabezpečuje, aby sa systém naplnil vodou a zostal pod tlakom. Aktivuje sa v prípade poklesu tlaku v systéme. Regulácia štartu a zastavenia sa vykonáva prostredníctvom kalibrovaného tlakového spínača.

Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Schválené čerpané médiá
  Water
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. teplota okolia
  40 °C
 • Prítokový tlak
  0.98 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál tesnenia
  EPDM

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Article Number 4206358
Edition 1801
Číslo verzie 02
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 48

PDF (6 MB)

Stiahnuť

PDF: SiFire Easy 40/200-180-7.5 EJ

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť