SiFire Easy 80/250-253-100 DJ

List údajov

Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál tesnenia
  EPDM
Prevádzkové údaje
 • Max. dopravná výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. teplota okolia
  40 °C

Informácia k objednávke

Information for order placements
 • Výrobok
  Wilo
 • Označenie produktu
  SiFire Easy 80/250-253-100 DJ
 • Číslo EAN
  4048482854014
 • Opis
  4225144
 • Brutto hmotnosť cca
  1434.0 kg
 • Netto hmotnosť cca
  1290 kg
 • Celková dĺžka
  1582.0 mm
 • Výška bez obalu
  2152 mm
 • Farba
  červená/čierna/strieborná
 • Vlastnosť obalu
  Predajný obal
 • Druh obalu
  Špeciálna paleta
 • Počet na jednu vrstvu
  1
 • Šírka bez obalu
  2478.0 mm
 • Minimálne množstvo pri objednávaní
  1
 • Počet na jednej palete
  1

Popis

Zariadenie na zvyšovanie tlaku ako plnoautomatické kompaktné zariadenie na hasenie požiaru podľa EN 12845.

Pozostáva z jedného čerpadla s horizontálnym základovým rámom – EN 733 – s demontovateľnou spojkou, dieselovým motorom a membránovou tlakovou nádobou (objem: 20 l) ako aj skriňovým rozvádzačom, upevneným na robustnej pridržiavacej konštrukcii.

Model EC-Fire D pre dieselový motor, vybavený regulátorom Easy Controller, pevná konštrukcia zo špeciálnych profilov s otvormi pre vysokozdvižný vozík a hák pre zaručenie bezproblémovej a bezpečnej prepravy. Výškovo nastaviteľná úchytka pre výpustný rozvádzač a špeciálny základový rám pre dieselový motor, čím sa prenos vibrácií výrazne zníži a zvýši sa spoľahlivosť a životnosť.

Jeden okruh s dvojitým tlakovým spínačom, manometer, spätná klapka, ventil (zaistený proti neoprávnenej prevádzke) pre hlavné čerpadlo pre automatický štart. Káble sú chránené v konštrukcii pred otrasmi a rezmi. Membrána inštalovaná priamo na telese hlavného čerpadla ako sériová výbava, pre zabránenie prehriatiu pri nulovom prietoku.

Palivová nádrž so snímačom výšky hladiny a dostatočným objemom pre šesť hodín autonómnej prevádzky, ako aj 2 batériami na základovom ráme a nabíjačkami batérií na skriňovom rozvádzači EC-Fire.

Nezávislý antivibračný základový rám pre čerpadlá s dieselový motormi.

Spínací prístroj EC-Fire D pre hasiace zariadenia podľa EN 12845.

Spínací prístroj integrovaný v telese z oceľového plechu podľa druhu ochrany IP54.

Najvyššia kvalita regulácie a najjednoduchšie ovládanie pomocou riadenia EC-Fire s priamym zobrazením aktuálneho prevádzkového stavu, s viacjazyčným LCD displejom so zobrazovaním symbolov, jednoduché navádzanie užívateľa s ovládaním pomocou menu, tlačidlá pre rýchle nastavenie parametrov. Komunikačná schopnosť riadiacej a regulačnej techniky pre monitorovanie prevádzky zariadenia.

Zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, prepojené a spojené potrubím, nainštalované na základovom ráme.

Prítokový tlak:

Pri plánovaní systémovej konfigurácie sa musí zohľadniť maximálny prítokový tlak (pozri Technické údaje). Maximálne prípustný prítokový tlak je maximálny prevádzkový tlak systému znížený o zohľadnenú maximálnu dopravnú výšku čerpadla pri Q = 0. Pri sprinklerových zariadeniach podľa EN 12845 tlak vody môže byť maximálne 12 bar. V sprinklerových zariadeniach so strmým vzostupom, v ktorých výškový rozdiel medzi najvyšším a najnižším sprinklerom je viac ako 45 m, tlak vody na odtoku čerpadla alebo v potrubí môže byť väčší ako 12 bar, ak sú všetky komponenty zariadenia diferencované pre túto úroveň tlaku.

Inštalácia čerpadla na zvyšovanie tlaku pri podmienkach nasávania.

Pre hlavné čerpadlo je potrebné inštalovať prítokovú nádrž s pripojením na tlakovú rúru nad čerpadlom.

Prietok

Do 750 m³/h (208 l/s) systémová konfigurácia na hlavné čerpadlo.

Spínací prístroj/riadiace zariadenie pre zásobovacie systémy hasiacej vody.

Wilo-Control EC-Fire D (hlavné čerpadlo s dieselovým motorom)

Hardvér:

Plne elektronická centrálna riadiaca jednotka, inštalovaná do lakovaného oceľového telesa, druh ochrany IP54, riadiaci prístroj a displej na predných dverách

Znaky a funkcie:

Dizajn riadiaceho zariadenia závisí od výkonu pripojeného čerpadla. Prístroj obsahuje tieto komponenty:

 • Hlavný spínač: Pre zapnutie a vypnutie spínacieho prístroja. (Pri nepovolanom použití v prípade požiaru)
 • Displej: Displej namontovaný do skriňového rozvádzača pre obsluhu a indikáciu. Pomocou symbolov zobrazuje prevádzkové údaje a prevádzkový stav čerpadla a riadiacej a regulačnej jednotky. Výber menu a zadávanie parametrov sa vykonáva pomocou tlačidiel na predných dvierkach.
 • Mikroprocesor: Mikroprocesor s programovateľným PLC, sieťovým adaptérom a zapojením I/O. Konfigurácia programovania závisí od zariadenia a od sprinklerového zariadenia
 • Indikátory: Žiarovky indikátorov s dlhou životnosťou, ktoré indikujú nasledovné: Prevádzka čerpadla, aktivácia tlakového spínača, aktivácia plavákového spínača, deaktivácia automatického režimu, deaktivácia ohrevu motora, teplotný alarm, alarm tlaku oleja, chybný štart, alarm remeňov, nízka hladina paliva, prevádzka nabíjačky batérií, nízka úroveň nabitia batérie, alarm nabíjačky batérií, manuálne zastavenie.
 • Tlačidlá: Tlačidlo pre manuálne zastavenie, manuálna štartovacia batéria A, manuálna štartovacia batéria B, test kontroliek, potvrdenie alarmov a výstražných hlásení a výber menu
 • Istenie: Ochranné poistky pre kúrenie a nabíjačka batérií v spínacom prístroji
 • Rozbeh motora: Automaticky prostredníctvom dvoch striedajúcich sa batérií alebo priamo prostredníctvom štartovacieho tlačidla na prednom kryte
 • Ochrana motora: Monitorovanie typických prevádzkových parametrov dieselového motora (teplota, tlak olej atď.) bez zastavenia
 • Monitorovanie výkonu: Monitorovanie počtu otáčok dieselového motora
 • Kontrola nabitia batérií: Monitorovanie nabíjacieho napätia, nabíjacieho prúdu a chýb nabíjania
 • Monitorovanie zásobovania vodou: Prostredníctvom plavákového spínača, aby hladina vody bola na úrovni minimálne 2/3 prítokovej nádrže
 • Monitorovanie zásobovania elektrickou energiou: Chybové hlásenie napájacieho prístroja pre batérie pri výpadku zásobovania elektrickou energiou
 • Zhrnutá signálna správa: Chyby každého typu sa zobrazujú prostredníctvom spoločného indikátora chýb
 • Individuálna signálna správa: Dôležité samostatné chyby sa zobrazia prostredníctvom indikátorov samostatných chýb
 • Chybové hlásenie a potvrdenie porúch: Všetky chybové hlásenia sa zobrazujú pomocou LED diód a je nutné ich potvrdiť.

Softvér:

 • Od výrobcu programované pre plnoautomatickú prevádzku
 • Informácie o otáčkach motora, nabíjacom napätí a nabíjacom prúde.
 • Navigácia pomocou menu so zobrazovaním textu

Zodpovedá nasledujúcim normám:

 • Stacionárne zariadenia na likvidáciu požiaru - Automatické sprinklerové zariadenia (EN 12845), časť pri čerpadlách s dieselovým motorom
 • Elektrické zariadenia strojov (EN 60204-1)
 • Nízkonapäťové rozvádzače (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • EMC – Odolnosť – priemyselné prostredie (EN 61000-6-2)
 • EMC – Vyžarovanie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu (EN 61000-6-3)

Popis funkcie:

S riadiacimi zariadeniami Wilo EC-Fire D možno riadiť čerpadlá s dieselovým motorom, snímače pre riadenie čerpadiel a úroveň informácií. Mikroprocesorom riadený spínací prístroj slúži na riadenie a reguláciu všetkých potrebných funkcií zariadenia na zvyšovanie tlaku podľa EN 12845 pre testovacie účely alebo pre skutočné aplikácie sprinklerov.

Prevádzkový logický obvod pre jednotku hasiaceho zariadenia je založený na kaskádovej kalibrácii tlakových spínačov pre spustenie čerpadla. Ak je na základe otvorenia jedného alebo viacerých okruhov alebo na základe chybného sprinklera požadované veľké množstvo vody, tak tlak v zariadení klesne. To vedie k spusteniu hlavného čerpadla pomocou spínacieho prístroja.

Ihneď po zatvorení sprinklerového okruhu alebo uzatváracieho posúvača, cez ktorý sa vykonáva zásobovanie sprinklerových hlavíc, sa v zariadení vytvorí údržbový tlak. Pre zastavenie čerpadla je potom nutné na predných dvierkach stlačiť tlačidlá zastavenia.

Wilo-Control EC-Fire J (čerpadlo „Jockey“ s elektromotorom)

Hardvér:

Plne elektromechanická riadiaca jednotka, inštalovaná do lakovaného oceľového telesa, druh ochrany IP54, riadiaci prístroj a displej na predných dverách

Znaky a funkcie:

Dizajn riadiaceho zariadenia závisí od výkonu pripojeného čerpadla. Prístroj obsahuje tieto komponenty:

 • Hlavný spínač: Pre zapnutie a vypnutie spínacieho prístroja
 • Indikátory: Žiarovky indikátorov s dlhou životnosťou, ktoré zobrazujú pripravenosť čerpadla, prevádzku čerpadla a hromadnú chybu
 • Spínač: Otočný spínač pre nastavenie manuálneho režimu resp. automatického režimu
 • Rozbeh motora: Priama ochrana
 • Ochrana motora: Spínač na ochranu pre skratmi a preťažením
 • Individuálna signálna správa: Chybové hlásenie motora (skrat, preťaženie)
 • Chybové hlásenie a potvrdenie porúch: Chybové hlásenie motora sa zobrazí prostredníctvom príslušnej LED diódy. Potvrdenie poruchy sa realizuje pri novom štarte motorového ističa

Zodpovedá nasledujúcim normám:

 • Stacionárne zariadenia na likvidáciu požiaru - Automatické sprinklerové zariadenia (EN 12845), časť pri čerpadlách "Jockey"
 • Elektrické zariadenia strojov (EN 60204-1)
 • Nízkonapäťové rozvádzače (EN 61439-1 a EN 61439-2)
 • EMC – Odolnosť – priemyselné prostredie (EN 61000-6-2)
 • EMC – Vyžarovanie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu (EN 61000-6-3)

Popis funkcie:

Pomocou jednotiek Wilo-Control EC-Fire J možno riadiť čerpadlá "Jockey" s elektromotorom a snímače podľa EN 12845, a to pre testovacie účely, ako aj pri prevádzke sprinklerového zariadenia.

Prevádzkový logický obvod pre jednotku hasiaceho zariadenia je založený na kaskádovej kalibrácii tlakového spínača pre spustenie čerpadla.

Čerpadlo slúžiace na zvyšovanie tlaku "Jockey" sa spustí ako prvé a zabezpečuje, aby sa systém naplnil vodou a zostal pod tlakom. Aktivuje sa v prípade poklesu tlaku v systéme. Regulácia štartu a zastavenia sa vykonáva prostredníctvom kalibrovaného tlakového spínača.

Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Schválené čerpané médiá
  Water
 • Max. dopravná výška
  128.00 m
 • Min. teplota média
  3 °C
 • Max. teplota média
  50 °C
 • Max. teplota okolia
  40 °C
 • Prítokový tlak
  0.59 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301, EN-GJL-250
 • Obežné koleso
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Hriadeľ
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materiál tesnenia
  EPDM

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Article Number 4206358
Edition 1801
Číslo verzie 02
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 48

PDF (6 MB)

Stiahnuť

PDF: SiFire Easy 80/250-253-100 DJ

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť