Wilo-BAC

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Znížené celkové náklady vďaka optimalizovanej účinnosti
 • Teleso čerpadla v plastovom vyhotovení
 • Vyhotovenie s pripojením Victaulic alebo so závitovou prípojkou (BAC 70/135... len s pripojením Victaulic)

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Suchobežné čerpadlo v blokovej konštrukcii so závitovým pripojením alebo s pripojením Victaulic

Použitie

Na čerpanie chladiacej a chladnej vody, zmesí vody s glykolom a iných kvapalín bez abrazívnych látok.

Typový kl'úč

PríkladBAC 40/126-1,5/2-S
BACBlokové čerpadlo na použitie v chladiarenskej a klimatizačnej technike
40Potrubná prípojka (výtlačné hrdlo)
126Priemer obežného kolesa
1,5Menovitý výkon motora P2 v kW
2Počet pólov
SZávitové pripojenie
Rpripojenie Victaulic

Technické údaje

 • Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) ≥ 0,4
 • Prípustný teplotný rozsah -15 °C až +60 °C
 • Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz (iné na vyžiadanie)
 • Druh ochrany IP 54
 • Skrutkový spoj: G2/G 1½ (Typ-S) resp. pripojenie Victaulic 60,3/48,3 mm (typ BAC 40…/R) alebo 76,1/76,1 mm (typ BAC 70…/R)
 • Max. prevádzkový tlak 6,5 bar

Opis/konštrukcia

Jednostupňové, nízkotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii s axiálnym sacím hrdlom a radiálne usporiadaným výtlačným hrdlom.

Materiály

 • Teleso čerpadla: PA 6.6 50% GF
 • Obežné koleso: PA/PPO, vystužený sklenými vláknami
 • Hriadeľ: X30Cr13
 • Mechanická upchávka: BQEGG

Vybavenie/funkcia

Jednostupňové, nízkotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii, axiálnym sacím hrdlom a radiálne usporiadaným výtlačným hrdlom

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Návod na montáž a obsluhu

Všeobecné informácie - Smernica ErP o ekodizajne

Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70Účinnosť čerpadla s rotorom s redukovaným priemerom je zvyčajne nižšia ako účinnosť čerpadla s rotorom s úplným priemerom. Redukcia priemeru rotora prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa zakladá na rotore s úplným priemerom.Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.Informácie o referenčných hodnotách účinnosti sú dostupné na www.europump.org/efficiencychartsČerpadlá s príkonom > 150 kW alebo s prietokom QBEP < 6 m3/h nespadajú pod smernicu o ekodizajne pre čerpadlá vody. Preto sa nevykazuje žiadna hodnota MEI.

Celková charakteristika

Charakteristiky

Výrobok

Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Zmesi vody a glykolu (pri 20-40 obj. % glykolu a teplote média ≤ 40 °C)

Vykurovacia voda (podľa VDI 2035)

-

Chladiaca a studená voda

Prípustná oblasť použitia

Inštalácia v uzavretých objektoch

Motor/elektronika

Integrovaná plná ochrana motora

Špeciálne vyhotovenie s termistorovým snímačom teploty (KLF) za príplatok

Možnosti inštalácie

Montáž na konzolu

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-BAC

Article Number 2036430
Edition 0203
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 20

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-BAC

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť