Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa DIN 1988 (EN 806)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla
 • Kompletné zariadenie s optimalizáciou straty tlaku
 • 2 až 6 paralelne zapojených, vertikálne usporiadaných vysokotlakových odstredivých čerpadiel konštrukčného radu Helix V z ušľachtilej ocele
 • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj CC, s rozšírenými funkciami, mikropočítačovým riadením a s dotykovým displejom, bez resp. s frekvenčným meničom pre plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Vysoko efektívne zariadenie na zásobovanie vodou pripravené na okamžité zapojenie (štandardne nasávacie) s 2 až 6 paralelne zapojenými, vertikálne usporiadanými vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení konštrukčného radu Helix V, vrát. Smart Controller CC (k dispozícii s frekvenčným meničom alebo bez neho)

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Typový kl'úč

Príkl.: Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC
CO Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
RRegulácia aktuálneho čerpadla základného zaťaženia pomocou frekvenčného meniča v spínacom prístroji
4Počet čerpadiel
Helix VKonštrukčný rad čerpadiel
22Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla
03Počet stupňov samostatného čerpadla
1Počet stočených obežných kolies čerpadla
KS mechanickou upchávkou kartuše
CCRegulačná jednotka; CC = regulátor Comfort Controller

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar)
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1½” - DN 200
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane prítoku R 1½” - DN 200
 • Menovité otáčky 2850 1/min
 • Druh ochrany IP 54 (regulačný prístroj CC)
 • Istenie na strane siete AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda
  Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky

Vybavenie/funkcia

 • 2-6 čerpadiel na jedno zariadenie konštrukčných radov Helix V 4 až Helix V 52 s normovaným motorom IE2, vrátane 7,5 kW a výkonnejšieho normovaného motora IE3 (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou regulátora Comfort Controller CC. Zariadenia COR sú navyše vybavené frekvenčným meničom v skriňovom rozvádzači.
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571
 • Uzatváracia armatúra na strane nasávania a výtlaku každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Snímač tlaku, na strane výtlaku
 • Manometer, výtlačná strana
 • Voliteľne poistka proti nedostatku vody s manometrom, na nasávacej strane

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: pozinkovaná oceľ, s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: 2 až 6 paralelne zapojených čerpadiel konštrukčných radov Helix V 4 až Helix V 52; všetky konštrukčné diely čerpadla prichádzajúce do styku s médiom sú vyhotovené z ušľachtilej ocele; ďalšie vyhotovenia na dopyt. Povolenie KTW/WRAS/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN16 umiestnená na strane výstupného tlaku s membránou z butylkaučuku, s certifikáciou DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín pre kontrolné a revízne účely, s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou s certifikáciou DVGW/KTW podľa DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku na ovládanie centrálneho regulátora Comfort Controller CC
 • Indikácia tlaku: Manometer (ø 63 mm) umiestnený na strane koncového tlaku; indikácia koncového tlaku navyše digitálne na alfanumerickom dotykovom displeji regulátora Comfort-Controller
 • Regulačný prístroj/regulátor: Zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Comfort CC; COR dodatočne aj frekvenčným meničom

Materiály

Helix V 4 až Helix V 16

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Helix V 22 až Helix V 52

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4308
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu
 • Prepravné oká pre montáž u odberateľa

Pokyny pre projektovanie

Redukčný ventil

V prípade príliš vysokého alebo silne kolísavého prítokového tlaku je nutné inštalovat' redukčný ventil, ktorý udržuje konštantný minimálny prítokový tlak. Prípustné kolísanie prítokového tlaku max. 1,0 bar.

Prietok

Dimenzovanie zariadenia do 400 m3/h (111 l/s) podľa DIN 1988 (EN 806); so záložným čerpadlom do 480 m3/h (133 l/s) pri prevádzke záložného čerpadla ako dodatočného agregátu pri špičkovom zat'ažení.

Prítokový tlak

Pri dimenzovaný zariadenia sa musí zohľadniť max. prítokový tlak. Max. prítokový tlak sa vypočíta z max. prevádzkového tlaku zariadenia po odčítaní max. dopravnej výšky čerpadla pri Q = 0

Poistka proti nedostatku vody (WMS)

Podľa DIN 1988 (EN 806) je nutné inštalovat' poistku proti nedostatku vody WMS, pokiaľ sú zariadenia na zvyšovanie tlaku pripojené priamo na verejnú vodovodnú siet'; tým sa zamedzí možnému poklesu prítokového tlaku v napájacom potrubí na hodnoty pod 1,0 bar. Prosím, objednajte priamo pri objednávaní zariadenia na zvyšovanie tlaku. Firma Wilo potom WMS nainštaluje do zariadenia na zvyšovanie tlaku, elektricky prepojí a počas záverečného testu funkcie skontroluje tiež jeho funkčnost'.

Ochranný spínač proti chybnému prúdu

V prípade inštalácie ochranných spínačov proti chybnému prúdu v spojení s frekvenčnými meničmi je nutné dbat' na to, aby bol použitý iba univerzálny ochranný spínač proti chybnému prúdu, ktorý zodpovedá DIN/VDE 0664.

Normy/smernice

Kompletný systém zodpovedá požiadavkám

 • DIN 1988 časť 5
 • DIN 1988 časť 6* (**)

* Treba dodržiavať pokyny normy DIN 1988 (EN 806) a vodárenských podnikov. S ohľadom na elektrické súčasti zodpovedá zariadenie požiadavkám

 • VDE 0100 časť 430/časť 540
 • VDE 0110 časť 1/časť 2
 • VDE 0660 časť 101/časť 107 a
 • DIN 40719/IEC 754

Pri použití a prevádzke zariadenia na zvyšovanie tlaku je nutné všeobecne dodržiavat' predpisy DIN 1988 (EN 806).

(**) To neplatí pre hasiace zariadenia podľa DIN 14462. O týchto sa, prosím, informujte zvlášť!

Celková charakteristika

Charakteristiky

---- vrátane záložného čerpadla

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-CC-System

Article Number 2063144
Edition 0306
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 26

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Číslo verzie 09
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť