Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Takmer nehlučne pracujúci systém vďaka použitiu mokrobežných vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele s integrovaným frekvenčným meničom
 • Až o 20 dB[A] tichší ako bežné zariadenia s porovnateľným hydraulickým výkonom
 • Jednoducho nastaviteľný a prevádzkovo bezpečný vďaka použitému konštrukčnému radu čerpadiel MVISE s integrovanou detekciou chodu nasucho a automatickým odpojením pri nedostatku vody

Konštrukčný typ

Zariadenia na rozvod vody s vysokotlakovým odstredivým čerpadlom s normálnym saním, v mokrobežnom vyhotovení a integrovanou reguláciou otáčok

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu MVISE s mokrobežným motorom a plynulým regulačným režimom vďaka integrovanému frekvenčnému meniču
 • všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám z ušľachtilej ocele 1.4301, pozinkovaný, s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra, na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-COR-1 MVISE 206/GE

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

R

Regulácia pomocou frekvenčného meniča

1

S jedným čerpadlom

MVISE

Konštrukčný rad čerpadiel

2

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

06

Počet stupňov samostatného čerpadla

GE

Základná jednotka; t.z. bez prídavného regulačného prístroja

Technické údaje

 • sieťová prípojka 3~400 V, 50 Hz
 • teplota média max. 50 °C
 • prevádzkový tlak 16 bar
 • prítokový tlak 6 bar
 • menovitá svetlosť prípojky Rp 1¼ - Rp 1½
 • druh ochrany IP 44

Materiály

 • Pätka ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4122
 • Ložisko/tesnenie klzným krúžkom z karbónu, impregnovaného umelou živicou
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: ušľachtilá oceľ s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na rozsiahlu zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: použije sa vždy 1 čerpadlo konštrukčných radov MVISE 2 , 4..resp. 8.., frekvenčné meniče adaptované na motor čerpadla umožňujú pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim, všetky konštrukčné diely čerpadiel prichádzajúcich do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW)
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807

Celková charakteristika

Comfort-N-Vario COR

Stiahnutia

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 38

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť