Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Takmer nehlučne pracujúci systém vďaka 2-4 paralelne zapojeným mokrobežným vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vodou
 • Až o 20 dB[A] tichší ako konvenčné systémy s porovnateľným hydraulickým výkonom
 • Regulačný rozsah frekvenčných meničov od 20 do 50 Hz
 • Bezpečná prevádzka vďaka čerpadlám MVISE s integrovanou detekciou chodu nasucho a automatickým odpojením

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku s 2 až 4 paralelne zapojenými, vysokotlakovými odstredivými čerpadlami s normálnym saním, z ušľachtilej ocele s mokrobežnými motormi s reguláciou otáčok

Použitie

 • plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-COR-3 MVISE 406/VR
CORKompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok
3Počet čerpadiel
MVISEKonštrukčný rad čerpadiel
4Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]
06Počet stupňov samostatného čerpadla
VRRegulačná jednotka; VR = Vario regulátor

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 2" - R 3"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku R 2" - R 3"
 • Rozsah regulácie otáčok 1100 - 2750 1/min
 • Druh ochrany IP 44
 • Istenie na strane siete [AC 3] podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):
  • Chladiaca voda
  • Pitná a úžitková voda
  • Hasiaca voda
  Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky.

Vybavenie/funkcia

 • 2‐4 čerpadlá s mokrobežnými motormi na jedno zariadenie
 • plynulý regulačný režim pomocou čerpadiel s integrovaným frekvenčným meničom
 • konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám pozinkovaný s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571
 • Uzatváracia klapka na každom čerpadle, na nasávacej strane a na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Tlakový snímač, na strane koncového tlaku
 • Manometer (na strane vstupného tlaku) k dispozícii ako voliteľná výbava
 • Manometer (na strane koncového tlaku)
 • Poistka proti nedostatku vody k dispozícii ako voliteľná výbava

Opis/konštrukcia

 • Základový rám: pozinkovaný a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku.
 • Čerpadlá: použijú sa 2 až 4 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov MVISE 2 , 4.., 8.., frekvenčné meniče namontované na motor čerpadla umožňujú pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim, všetky konštrukčné diely čerpadiel prichádzajúcich do styku s médiom z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW).
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Tlakový snímač: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku, na ovládanie centrálneho regulátora Comfort‐Vario
 • Indikátor tlaku: na strane vstupného a koncového tlaku pomocou manometra (ø 63 mm); dodatočná digitálna indikácia koncového tlaku na alfanumerickom LCD displeji regulátora Comfort-Vario
 • Regulátor: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Vario VR

Materiály

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4122
 • Tesnenia EPDM (EP851)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Ložisko z karbónu, impregnovaného umelou živicou
 • Pätka čerpadla EN‐GJL-250
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

Ďalšie sieťové prípojky na požiadanie

Pokyny pre projektovanie

Redukčný ventil

Kolísajúci prítokový tlak je kompenzovaný reguláciou otáčok integrovanou v každom samostatnom čerpadle, pokiaľ kolísanie tlaku nie je väčšie ako rozdiel medzi požadovaným tlakom a nulovou dopravnou výškou samostatného čerpadla pri min. počte otáčok (režim 20 Hz, resp. 25 Hz). Ak je kolísanie tlaku väčšie, je nutné pred zariadenie nainštalovat' redukčný ventil.

Ochranný spínač proti chybnému prúdu

V prípade inštalácie ochranných spínačov proti chybnému prúdu v spojení s frekvenčnými meničmi je nutné dbat' na to, aby bol použitý iba univerzálny ochranný spínač proti chybnému prúdu, ktorý zodpovedá DIN/VDE 0664.

Prítokový tlak

Pri dimenzovaní zariadenia je nutné zohľadniť max. prítokový tlak (pozri Technické údaje). Max. prítokový tlak sa vypočíta z max. prevádzkového tlaku zariadenia po odčítaní max. dopravnej výšky čerpadla pri Q = 0

Iba pre vyhotovenie protipožiarnych zariadení podľa DIN 1988 (EN 806), časť 5+6

To neplatí pre hasiace zariadenia podľa DIN 14462. Prosím, o týchto sa informujte zvlášť.

Pri použití a prevádzke zariadenia na zvyšovanie tlaku je nutné všeobecne dodržiavať predpisy DIN 1988 (EN 806)!

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 22

PDF (872 kB)

Stiahnuť

Wilo-MVISE-2G

Article Number 4102054
Edition 0806
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 1

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť