Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Takmer nehlučne pracujúci systém vďaka 2-4 paralelne zapojeným mokrobežným vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vodou
 • Až o 20 dB[A] tichší ako konvenčné systémy s porovnateľným hydraulickým výkonom
 • Regulačný rozsah frekvenčných meničov od 20 do 50 Hz
 • Bezpečná prevádzka vďaka čerpadlám MVISE s integrovanou detekciou chodu nasucho a automatickým odpojením

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku s 2 až 4 paralelne zapojenými, vysokotlakovými odstredivými čerpadlami s normálnym saním, z ušľachtilej ocele s mokrobežnými motormi s reguláciou otáčok

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2-4 čerpadlá s mokrobežnými motormi na jedno zariadenie
 • plynulý regulačný režim pomocou čerpadiel s integrovaným frekvenčným meničom
 • konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám pozinkovaný s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571
 • Uzatváracia klapka na každom čerpadle, na nasávacej strane a na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Tlakový snímač, na strane koncového tlaku
 • Manometer (na strane vstupného tlaku) k dispozícii ako voliteľná výbava
 • Manometer (na strane koncového tlaku)
 • Poistka proti nedostatku vody k dispozícii ako voliteľná výbava

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-COR-3 MVISE 406/VR

COR

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok

3

Počet čerpadiel

MVISE

Konštrukčný rad čerpadiel

4

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

06

Počet stupňov samostatného čerpadla

VR

Regulačná jednotka; VR = Vario regulátor

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 2" - R 3"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku R 2" - R 3"
 • Rozsah regulácie otáčok 1100 - 2750 1/min
 • Druh ochrany IP 44
 • Istenie na strane siete [AC 3] podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky.
  • Chladiaca voda
  • Pitná a úžitková voda
  • Hasiaca voda

Materiály

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4122
 • Tesnenia EPDM (EP851)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Ložisko z karbónu, impregnovaného umelou živicou
 • Pätka čerpadla EN-GJL-250
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Opis/konštrukcia

 • Základový rám: pozinkovaný a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku.
 • Čerpadlá: použijú sa 2 až 4 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov MVISE 2 , 4.., 8.., frekvenčné meniče namontované na motor čerpadla umožňujú pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim, všetky konštrukčné diely čerpadiel prichádzajúcich do styku s médiom z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW).
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Tlakový snímač: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku, na ovládanie centrálneho regulátora Comfort-Vario
 • Indikátor tlaku: na strane vstupného a koncového tlaku pomocou manometra (ø 63 mm); dodatočná digitálna indikácia koncového tlaku na alfanumerickom LCD displeji regulátora Comfort-Vario
 • Regulátor: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Vario VR

Celková charakteristika

Comfort-N-Vario COR

Stiahnutia

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 22

PDF (872 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť