Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém vďaka vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MVIE s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vzduchom
 • Mimoriadne veľké regulačné rozpätie frekvenčného meniča
 • Integrovaná plná ochrana motora pomocou PTC
 • Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pri nedostatku vody pomocou výkonovej charakteristiky regulačnej elektroniky motora

Konštrukčný typ

Zariadenie na rozvod vody so štandardne nasávacím vysokotlakým odstredivým čerpadlom s integrovaným frekvenčným meničom a regulátorom Vario VR pre motory od 7,5 kW

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu MVIE s plynulým regulačným režimom vďaka integrovanému frekvenčnému meniču
 • vrát. regulátora VR pre výkony motora od 11 do 22 kW
 • všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Uzatváracia armatúra, na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-COR-1 MVIE 204/VR

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

R

Regulácia pomocou frekvenčného meniča

1

S jedným čerpadlom

MVIE

Konštrukčný rad čerpadiel

2

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

04

Počet stupňov samostatného čerpadla

VR

Regulátor Vario

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovitá svetlosť prípojky na strane prítoku DN 100
 • Menovitá svetlosť prípojky na strane výtlaku DN 100
 • Druh ochrany IP 54 (regulačný prístroj VR)
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie

Materiály

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250/1.4404
 • Hriadeľ podľa typu z ušľachtilej ocele 1.4057/1.4404 /
 • Tesnenia EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa.
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: používa sa vždy 1 čerpadlo konštrukčných radov MVIE 16.., 32.., 52.., 70.., alebo 95.. (max. do výkonu motora 22 kW); vzduchom chladený frekvenčný menič adaptovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 25 Hz a max. 65 Hz; všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW)
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807

Celková charakteristika

Comfort-Vario COR

Stiahnutia

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 38

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 22

PDF (872 kB)

Stiahnuť

Wilo-MultiVert-MVIE 11... 22 kW

Article Number 4093679
Edition 0809
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť