Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém vďaka vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MVIE s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vzduchom
 • Mimoriadne veľké regulačné rozpätie frekvenčného meniča
 • Integrovaná plná ochrana motora pomocou PTC
 • Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pri nedostatku vody pomocou výkonovej charakteristiky regulačnej elektroniky motora

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Zariadenie na rozvod vody so štandardne nasávacím vysokotlakým odstredivým čerpadlom s integrovaným frekvenčným meničom a regulátorom Vario VR pre motory od 7,5 kW

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou v prítokovej prevádzke z verejného vodovodu alebo zásobnej nádrže
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-COR-1 MVIE 204/VR
COKompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
RRegulácia pomocou frekvenčného meniča
1S jedným čerpadlom
MVIEKonštrukčný rad čerpadiel
2Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]
04Počet stupňov samostatného čerpadla
VRRegulátor Vario

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovitá svetlosť prípojky na strane prítoku DN 100
 • Menovitá svetlosť prípojky na strane výtlaku DN 100
 • Druh ochrany IP 54 (regulačný prístroj VR)
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu MVIE s plynulým regulačným režimom vďaka integrovanému frekvenčnému meniču
 • vrát. regulátora VR pre výkony motora od 11 do 22 kW
 • všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Uzatváracia armatúra, na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa.
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: používa sa vždy 1 čerpadlo konštrukčných radov MVIE 16.., 32.., 52.., 70.., alebo 95.. (max. do výkonu motora 22 kW); vzduchom chladený frekvenčný menič adaptovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 25 Hz a max. 65 Hz; všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW)
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807

Materiály

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250/1.4404
 • Hriadeľ podľa typu z ušľachtilej ocele 1.4057/1.4404 /
 • Tesnenia EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

Ďalšie sieťové prípojky na požiadanie

Pokyny pre projektovanie

Redukčný ventil

Kolísajúci prítokový tlak je kompenzovaný reguláciou otáčok integrovanou v každom samostatnom čerpadle, pokiaľ kolísanie tlaku nie je väčšie ako rozdiel medzi požadovaným tlakom a nulovou dopravnou výškou samostatného čerpadla pri min. počte otáčok (režim 20 Hz, resp. 25 Hz). Ak je kolísanie tlaku väčšie, je nutné pred zariadenie nainštalovat' redukčný ventil.

Ochranný spínač proti chybnému prúdu

V prípade inštalácie ochranných spínačov proti chybnému prúdu v spojení s frekvenčnými meničmi je nutné dbať na to, aby bol použitý iba univerzálny ochranný spínač proti chybnému prúdu, ktorý zodpovedá DIN/VDE 0664.

Prítokový tlak

Pri dimenzovaní zariadenia je nutné zohľadniť max. prítokový tlak (pozri Technické údaje). Max. prítokový tlak sa vypočíta z max. prevádzkového tlaku zariadenia po odčítaní max. dopravnej výšky čerpadla pri Q = 0

Len pre protipožiarne zariadenia

Vyhotovenie podľa DIN 1988 (EN 806), časť 5+6

To neplatí pre hasiace zariadenia podľa DIN 14462. Prosím, o týchto sa informujte zvlášť.

Pri použití a prevádzke zariadenia na zvyšovanie tlaku je nutné všeobecne dodržiavat' predpisy DIN 1988 (EN 806)!

Poistka proti nedostatku vody (WMS)

Inštalovaný typ čerpadla Helix VE už disponuje integrovaným rozpoznávaním chodu nasucho ako bezpečnostným zariadením čerpadla. Prosím, objednajte priamo pri objednávaní zariadenia na zvyšovanie tlaku.

Elektronika/detaily elektromagnetickej kompatibility

 • Zariadenia s jedným čerpadlom až do výkonu motora 7,5 KW (vrátane):
  • Rušivé vyžarovanie podľa ustanovení EN 61000-6-3
  • Odolnosť proti rušeniu podľa ustanovení EN 6100-6-1
 • Zariadenia s jedným čerpadlom s výkonom motora 11-22 kW: Produkt zodpovedá predpisom EN 61800-3 a pri rušivom vyžarovaní spĺňa požiadavky pre obytné priestory, ako aj požiadavky priemyselných oblastí týkajúce sa odolnosti proti rušeniu. V prípade použitia v obytných priestoroch je nutné dodatočne inštalovať elektromagneticky kompatibilný odrušovací filter pre odrušenie od siete podľa EN 61800-3 triedy B1.

Informácia: V prípade použitia v obytných budovách musí inštaláciu vykonať personál, ktorý je zaškolený v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 38

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 22

PDF (872 kB)

Stiahnuť

Wilo-MultiVert-MVIE 11 --> 22 kW

Article Number 4093679
Edition 0809
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť