Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • kompaktný systém s vynikajúcim pomerom cena/výkon vďaka vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MHIE s integrovanými frekvenčnými meničmi chladenými vzduchom
 • Mimoriadne vysoké regulačné rozpätie
 • integrovaná plná ochrana motora s termistorovým snímačom teploty (PTC)
 • Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pri nedostatku vody pomocou regulačnej elektroniky motora

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku s 2 až 4 paralelne zapojenými, vysokotlakovými odstredivými čerpadlami so štandardným nasávaním z ušľachtilej ocele s motormi s reguláciou otáčok

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2--4 čerpadlá na zariadenie
 • plynulý regulačný režim pomocou čerpadiel s integrovaným frekvenčným meničom
 • konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám pozinkovaný s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia klapka na každom čerpadle, na nasávacej strane a na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Tlakový snímač, na strane koncového tlaku
 • Manometer, na strane vstupného tlaku, k dispozícii ako voliteľná výbava
 • Manometer, na strane koncového tlaku
 • Poistka proti nedostatku vody k dispozícii ako voliteľná výbava

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-COR-3 MHIE 406/VR

COR

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok

3

Počet čerpadiel

MHIE

Konštrukčný rad čerpadiel

4

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

06

Počet stupňov samostatného čerpadla

VR

Regulačná jednotka; VR = Vario regulátor

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~440 V ±10 %, 60 Hz, v závislosti od typu aj 1~230 V, 50/60 Hz (iné vyhotovenia na dopyt)
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 2” - DN 250
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku R 2” - DN 250
 • Rozsah regulácie otáčok 1200 - 3770 1/min
 • Druh ochrany IP 54
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Chladiaca voda
  • Pitná a úžitková voda
  • Hasiaca voda (mokrobežné potrubie; pre suchobežné vetvy na dopyt - Dodržujte samostatné zadania normy DIN 1988 (EN 806) a predpisy úradu protipožiarnej ochrany!)

Materiály

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4404
 • Tesnenia EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4404
 • Mechanická upchávka z karbidu wolfrámu/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Hliníková oporná pätka čerpadla

Opis/konštrukcia

 • Základový rám: pozinkovaný a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku.
 • Čerpadlá: použijú sa 2 až 4 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov MVIE 2 , 4.., 8.. a 16..., frekvenčné meniče namontované na motor čerpadla umožňujú pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim, všetky konštrukčné diely čerpadiel prichádzajúcich do styku s médiom z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW).
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Tlakový snímač: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku, na ovládanie centrálneho regulátora Comfort-Vario
 • Indikátor tlaku: na strane vstupného a koncového tlaku pomocou manometra (ø 63 mm); dodatočná digitálna indikácia koncového tlaku na alfanumerickom LCD displeji regulátora Comfort-Vario
 • Regulátor: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Vario VR

Celková charakteristika

Comfort-Vario COR

Stiahnutia

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 22

PDF (872 kB)

Stiahnuť

om_mhie_2g_3ph_1_1_up_to_4_kw_4090993

Edition 0506
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (3 MB)

Stiahnuť

MHIE 1ph

Article Number 4090996
Edition 1609
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 20

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť