Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém vďaka vysokotlakovým odstredivým čerpadlám konštrukčného radu MVIE s integrovanými frekvenčnými meničmi chladenými vzduchom
 • Mimoriadne vysoké regulačné rozpätie
 • Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pri nedostatku vody pomocou výkonovej charakteristiky regulačnej elektroniky motora

Konštrukčný typ

Zariadenie na zvyšovanie tlaku s 2 až 4 paralelne zapojenými, štandardne nasávajúcimi vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele s motormi s reguláciou otáčok a regulátorom Vario VR

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2 -4 čerpadlá konštrukčného radu MVIE na jedno zariadenie s plynulým regulačným režimom vďaka integrovanému frekvenčnému meniču
 • konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám pozinkovaný s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia klapka na každom čerpadle, na nasávacej strane a na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Tlakový snímač, na strane koncového tlaku
 • Manometer, na strane vstupného tlaku, k dispozícii ako voliteľná výbava
 • Manometer, na strane koncového tlaku
 • Poistka proti nedostatku vody k dispozícii ako voliteľná výbava

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-COR-3 MVIE 406/VR

COR

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok

3

Počet čerpadiel

MVIE

Konštrukčný rad čerpadiel

4

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

06

Počet stupňov samostatného čerpadla

VR

Regulačná jednotka; VR = Vario regulátor

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz, v závislosti od typu aj 1~230 V, 50/60 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 2” - DN 250
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku R 2” - DN 250
 • Rozsah regulácie otáčok 1200 - 3770 1/min
 • Druh ochrany IP 54 (regulačný prístroj VR)
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky.
  • Chladiaca voda
  • Pitná a úžitková voda
  • Hasiaca voda

Materiály

MVIE 2.. až 16..-6

 • Obežné kolesá a stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404 (MVI 16..-6 iba v 1.4301)
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301 / 1.4404
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.43011.4404
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301 / 1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301 / 1.4404
 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301 / 1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu

od MVIE 16..

 • obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250 / 1.4404
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057 / 1.4404
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301 / 1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301 / 1.4404
 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301 / 1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu

Opis/konštrukcia

 • Základový rám: pozinkovaný a s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku.
 • Čerpadlá: použijú sa 2 až 4 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov MVIE 4.., 8.. a MVIE 16..; vzduchom chladený frekvenčný menič namontovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim, všetky konštrukčné diely čerpadiel prichádzajúcich do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele
 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW).
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Tlakový snímač: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku, na ovládanie centrálneho regulátora Comfort-Vario
 • Indikácia tlaku: na strane koncového tlaku prostredníctvom manometra a dodatočne na alfanumerickom LC displeji regulačného prístroja Vario VR. indikácia tlaku na strane prítoku voliteľne prostredníctvom manometra
 • Regulátor: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Vario VR

Celková charakteristika

Comfort-Vario COR

Stiahnutia

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 22

PDF (872 kB)

Stiahnuť

Wilo-MultiVert-MVIE 11... 22 kW

Article Number 4093679
Edition 0809
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť