Wilo-CronoBloc-BL-E

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Úspora energie vďaka integrovanému elektronickému prispôsobeniu výkonu
 • Voliteľné rozhrania cez zásuvné IF moduly na komunikáciu cez zbernicu
 • Jednoduchá obsluha vďaka osvedčenej technológii zeleného gombíka a displeju
 • Integrovaná plná ochrana motora (KLF) so spúšťacou elektronikou
 • Vhodné pre každého užívateľa vďaka svojmu výkonu a základným rozmerom podľa EN 733 (DIN pre normované čerpadlá)

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Elektronicky riadené suchobežné samostatné čerpadlo, blokový konštrukčný typ s prírubovou prípojkou a automatickým prispôsobením výkonu.

Použitie

Čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), studenej vody a zmesí vody a glykolu bez abrazívnych látok vo vykurovacích zariadeniach a zariadeniach pre studenú a chladiacu vodu.

Typový kl'úč

PríkladBL-E 40/160-5,5/2-R1
BL-EBlokové čerpadlo s elektronickou reguláciou
40Menovitá svetlosť DN potrubnej prípojky (výtlačné hrdlo)
160nominálny priemer obežného kolesa v mm
5,5Menovitý výkon motora P2 v kW
2Počet pólov
-R1Vyhotovenie bez snímača tlakového rozdielu

Technické údaje

 • Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) ≥ 0,4
 • Povolený teplotný rozsah -20 °C až +140 °C
 • Pripojenie na sieť
  • 3~440 V -5/±10 %, 50/60 Hz
  • 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~380 V -5/±10 %, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IP 55
 • Menovitá svetlosť DN 32 až DN 125
 • Max. prevádzkový tlak 16 bar (120 °C)

Opis/konštrukcia

Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii s axiálnym sacím hrdlom a radiálne usporiadaným výtlačným hrdlom s

 • mechanickou upchávkou
 • prírubovým pripojením s prípojkou na meranie tlaku R 1/8
 • medzikusom
 • spojkou
 • Pohon s integrovanou elektronickou reguláciou otáčok

Materiály

 • Teleso čerpadla a medzikus: Štandard: EN-GJL-250; voliteľne: tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT
 • Obežné koleso: Štandard: EN-GJL-200; voliteľne: bronz CuSn 10
 • Hriadeľ: 1.4122
 • Mechanická upchávka: AQ1EGG; iné mechanické upchávky na dopyt

Vybavenie/funkcia

Prevádzkové režimy

 • Δp‐c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp‐v pre variabilný tlakový rozdiel
 • PID-Control
 • Automatický režim s reguláciou otáčok (n=constant)

Plocha manuálneho ovládania

 • Zelený gombík a displej

Manuálne funkcie

 • Nastavenie požadovanej hodnoty rozdielového tlaku
 • Nastavenie otáčok (ručný režim s pevnými otáčkami)
 • Nastavenie prevádzkového režimu
 • Nastavenie ZAP./VYP. čerpadla
 • Konfigurácia všetkých prevádzkových parametrov
 • Potvrdenie chyby

Externé riadiace funkcie

 • Riadiaci vstup „Priorita VYP“
 • Analógový vstup 0-10 V, 0-20 mA pre automatický režim s reguláciou otáčok (DDC) a diaľkové nastavenie požadovaných hodnôt
 • Analógový vstup 2-10 V, 4-20 mA pre automatický režim s reguláciou otáčok (DDC) a diaľkové nastavenie požadovaných hodnôt
 • Analógový vstup 0-10 V pre signál skutočnej hodnoty zo snímača tlaku
 • Analógový vstup 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pre signál skutočnej hodnoty zo snímača tlaku

Signalizačné a indikačné funkcie

 • Zberné poruchové hlásenie SSM
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM

Výmena údajov

 • Infračervené rozhranie na bezdrôtový prenos údajov pomocou IČ monitora/IČ kľúča
 • Zásuvka pre IF moduly Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) na pripojenie na automatické riadenie budov

Bezpečnostné funkcie

 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou
 • zablokovanie prístupu

Riadenie zdvojených čerpadiel (2x samostatné čerpadlo, len pre použitie s potrubím v tvare Y)

 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie v prípade poruchy)
 • Hlavný/záložný režim - výmena čerpadiel po 24 hodinách
 • Paralelný režim

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Variant …-R1 bez snímača tlakového rozdielu
 • Variant ...-L1 s obežným kolesom z bronzu (za príplatok)
 • Variant ...-H1 s telesom z tvárnej liatiny (za príplatok)
 • Variant ...-S1/-S2 so špeciálnou mechanickou upchávkou (za príplatok)

Príslušenstvo

 • Podložné rozpery na inštaláciu na základ
 • IČ monitor, IČ USB kľúč
 • IF modul PLR pre napojenie na PLR/konvertor rozhraní
 • IF modul LON pre napojenie na sieť LONWORKS
 • IF modul BACnet
 • IF modul Modbus
 • IF modul CAN
 • Regulačný systém VR-HVAC
 • Regulačný systém CCe-HVAC
 • Regulačný systém SCe-HVAC
 • Snímač tlakového rozdielu (DDG)

Všeobecné informácie - Smernica ErP o ekodizajne

Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70Účinnosť čerpadla s rotorom s redukovaným priemerom je zvyčajne nižšia ako účinnosť čerpadla s rotorom s úplným priemerom. Redukcia priemeru rotora prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa zakladá na rotore s úplným priemerom.Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.Informácie o referenčných hodnotách účinnosti sú dostupné na www.europump.org/efficiencychartsČerpadlá s príkonom > 150 kW alebo s prietokom QBEP < 6 m3/h nespadajú pod smernicu o ekodizajne pre čerpadlá vody. Preto sa nevykazuje žiadna hodnota MEI.

Celková charakteristika

Charakteristiky

Výrobok

Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Vykurovacia voda (podľa VDI 2035)

Zmesi vody a glykolu (pri 20-40 obj. % glykolu a teplote média ≤ 40 °C)

Chladiaca a studená voda

Teplonosný olej

Špeciálne vyhotovenie za príplatok

Prípustná oblasť použitia

Štandardné vyhotovenie pre prevádzkový tlak pmax

16 bar (do +120 °C) bar

Špeciálne vyhotovenie pre prevádzkový tlak pmax

- bar

Teplotný rozsah pri teplote okolia max. +40 °C

-20...+140 °C (závisí od čerpaného média)

Teplota okolia, max.

+40 °C

Inštalácia v uzavretých objektoch

Inštalácia vo vonkajšom prostredí

-

Potrubné prípojky

Menovité svetlosti prípojky DN

32 - 150

Príruby (podľa EN 1092-2)

PN 16 (PN25 na vyžiadanie)

Materiály

Teleso čerpadla

EN-GJL-250

Medzikus

EN-GJL-250

Obežné koleso

EN-GJL-200

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

G-CuSn10

Hriadeľ čerpadla

1.4122

Mechanická upchávka

AQEGG

iné mechanické upchávky

na vyžiadanie

Elektrické pripojenie

Pripojenie na sieť

3~380 V, 50/60 Hz

Rozsah regulácie otáčok

750-2900 1/min

Motor/elektronika

Technológia motora

Asynchrónny motor

Integrovaná plná ochrana motora

Druh ochrany

IP 55

Izolačná trieda

F

Rušivé vyžarovanie

EN 61800-3

Odolnost' proti rušeniu

EN 61800-3

Ochranné zariadenie proti chybnému prúdu (FI)

Možnosti inštalácie

Inštalácia do potrubia (≤ 15 kW výkon motora)

Montáž na konzolu

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-IL-E/DL-E/BL-E

Article Number 2122769
Edition 1512
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 73

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-CronoBloc-BL-E

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť