Wilo-CronoBloc-BL

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Úspora energie vďaka najmodernejšej hydraulike čerpadla a používania motorov IE3
 • Vhodné na zásobovanie pitnou vodou (KTW, ACS)
 • Globálne použitie v najrôznejších situáciách vďaka rôznym materiálom obežných kolies, viacerým možnostiam motorov, ako aj rôznym mechanickým upchávkam
 • Jednoduchá inštalácia vďaka sériovým nohám čerpadla a voliteľným podložným rozperám
 • Jednoduchá údržba a konštrukcia praktická pre používateľa s dizajnom „Back-Pull-Out“ a mechanickou upchávkou kartuše pri veľkých typoch čerpadiel

Popis

Vo vyspelých krajinách sa predpisy a zákony pre pitnú vodu neustále sprísňujú. S plnením požiadaviek týchto zákonov a predpisov súvisia aj požiadavky na materiál používaných čerpadiel a systémov. Zároveň sa na základe globálnych megatrendov, akým je napríklad urbanizácia, zvyšuje potreba používania čoraz účinnejších systémov. Čerpadlo Wilo-CronoBloc je naším riešením, pretože má povolenie na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou a vysokú účinnosť.

Konštrukčný typ

Suchobežné čerpadlo v blokovej konštrukcii s prírubovým pripojením

Použitie

Na čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), zmesí vody a glykolu, studenej a chladiacej vody bez abrazívnych látok vo vykurovacích zariadeniach a zariadeniach studenej a chladiacej vody

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad

BL 40/160-4/2

BL

Blokové čerpadlo

40

Menovitá svetlosť DN potrubnej prípojky (výtlačné hrdlo)

160

Nominálny priemer obežného kolesa

4

Menovitý výkon motora P2 v kW

2

Počet pólov

Technické údaje

 • Povolený teplotný rozsah -20 °C až +140 °C
 • Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz (iné na vyžiadanie)
 • Druh ochrany IP55
 • Menovitá svetlosť DN 32 až DN 150
 • Max. prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar na vyžiadanie)

Materiály

 • Teleso čerpadla a medzikus: Štandard: EN-GJL-250; voliteľne: Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (v závislosti od typu)
 • Obežné koleso: Štandard: EN-GJL-200; špeciálne vyhotovenie: Bronz CuSn 10 ušľachtilá oceľ 1.4408 (v závislosti od typu)
 • Hriadeľ: 1.4122
 • Mechanická upchávka: AQEGG; iné mechanické upchávky na dopyt

Opis/konštrukcia

<TEXT> <P>Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii s axiálnym sacím hrdlom a radiálne usporiadaným výtlačným hrdlom s </P> <P level="1">Mechanická upchávka </P> <P level="1">prírubovým pripojením s prípojkou na meranie tlaku R <sup>1</sup>/8</P> <P level="1">Medzikus</P> <P level="1">Spojka </P> <P level="1">Normovaný motor IEC </P> </TEXT>

Celková charakteristika

CronoBloc-BL

CronoBloc-BL

Stiahnutia

om_il_bl_cartridge_2157073

Počet strán 44

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-CronoLine-IL / Wilo-CronoTwin-DL / Wilo-CronoBloc-BL

Article Number 2116440, 2115095-97
Edition 1009
Číslo verzie 01
Formát stránky 215,9 x 279,4 mm
Počet strán 38

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-CronoBloc-BL

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť