Wilo-DrainLift WS 1100

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Zberný priestor bez usadenín
 • Veľká pevnosť vďaka dnu šachty v tvare pologule
 • Štyri prítoky voliteľné priamo na mieste
 • Potrubné prepojenie z ušľachtilej ocele vo V4A

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Šachta z plastu pre vloženie do zeme

Použitie

Čerpanie odpadových vôd s obsahom fekálií alebo predbežne očistenej odpadovej vody, ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie objektov nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia.

Typový kl'úč

Príkl.: Wilo-DrainLift WS 1100E/x
WSŠachtová čerpacia stanica Synthetic
1100Priemer šachty v mm
EE = zariadenie so samostatným čerpadlom
D = zariadenie s dvomi čerpadlami
xZvolený typ čerpadla

Materiály

 • Šachta: PE
 • Potrubie: ušľachtilá oceľ
 • Nosník: ušľachtilá oceľ
 • Uzatvárací posúvač: červená liatina
 • Guľová spätná klapka: sivá liatina
 • Nadhladinová spojka: sivá liatina
 • Reťaz: ušľachtilá oceľ

Opis/konštrukcia

Plastová šachta pripravená na inštaláciu ako čerpacia stanica s jedným alebo dvomi čerpadlami pre podzemnú inštaláciu so štyrmi prítokmi. Plastová šachta má štyri integrované plutvy pre zvýšenie ochrany pred vztlakom. Dno šachty má tvar polgule pre minimalizáciu vzniku usadenín na dne šachty a pre maximalizáciu tvarovej stability.

Technické údaje

 • Prítok: 4x DN 150
 • Odvzdušnenie: 2x DN 100
 • Maximálne prevádzkové zaťaženie: 5 kN/m² (podľa DIN EN 124, skupina 1)
 • Maximálny tlak vo výtlačnom potrubí: 6 bar

Použiteľné čerpadlá

Drain TP 50/TP 65

 • Vyhotovenie s jednokanálovým alebo vírivým obežným kolesom
 • Aj s povolením pre používanie vo výbušnom prostredí podľa ATEX
 • K dispozícii varianty na jednofázový prúd a na trojfázový striedavý prúd
 • K dispozícii vyhotovenie so vstavaným plavákovým spínačom

Rexa FIT

 • Vírivé obežné koleso
 • Bez povolenia pre používanie vo výbušnom prostredí
 • K dispozícii varianty na jednofázový prúd a na trojfázový striedavý prúd
 • K dispozícii vyhotovenie so vstavaným plavákovým spínačom

Rexa PRO

 • Vyhotovenie s jednokanálovým alebo vírivým obežným kolesom
 • Sériove s povolením pre použitie v oblastiach ohrozených explóziou podľa ATEX
 • K dispozícii varianty na jednofázový prúd a na trojfázový striedavý prúd

Drain TP 80

 • Jednokanálové obežné koleso
 • Sériove s povolením pre použitie v oblastiach ohrozených explóziou podľa ATEX
 • Vyhotovenie pre trojfázový striedavý prúd
 • Možno použiť len pre stanice so samostatnými čerpadlami!

Drain MTC 32

 • Čerpadlo odpadových vôd s vonkajším rezacím ústrojenstvom
 • K dispozícii s alebo bez povolenia pre použitie vo výbušnom prostredí podľa ATEX
 • Vyhotovenie pre trojfázový striedavý prúd

Drain MTS 40

 • Čerpadlo odpadových vôd s vnútorným rezacím ústrojenstvom
 • K dispozícii varianty na jednofázový prúd a na trojfázový striedavý prúd
 • Aj s povolením pre používanie vo výbušnom prostredí podľa ATEX

Rozsah dodávky

 • Šachta s predmontovaným potrubím
 • Nadhladinová spojka
 • Spätná klapka
 • Uzatvárací posúvač
 • preplachovacia prípojka G 1½
 • Reťaz z ušľachtilej ocele vrátane upevňovacieho háku
 • Pridržiavacia tyč pre snímač hladiny alebo plavákový spínač vrátane montážneho príslušenstva
 • Pripojovací materiál pre dve nátokové rúry KG DN 150
 • Reťaz
 • Návod na montáž a obsluhu

Pri staniciach s dvomi čerpadlami sa vždy dodáva dvojitý počet armatúr (nadhladinové spojky, uzatváracie posúvače, …).

Informácia! Čerpadlo nie je súčasťou rozsahu dodávky!

Príslušenstvo

 • Predĺženie šachty
 • Kryt šachty
 • Prechodky
 • Spínacie prístroje
 • Snímač výšky hladiny

Výrobok

Konštrukcia

Čerpadlo obsiahnuté v rozsahu dodávky

-

Zariadenie s jedným čerpadlom

Zariadenie s dvoma čerpadlami

Použitie

Nadzemná

-

Podzemná

Vybavenie/funkcia

Voľne voliteľná poloha nátoku

-

Regulácia hladiny: s plavákovým spínačom

voliteľné

Regulácia hladiny: so snímačom hladiny

voliteľné

Regulácia hladiny: s pneumatickým snímačom tlaku

voliteľné

Pripravené na pripojenie

-

spínací prístroj

voliteľné

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-DrainLift WS 900…/ WS 1100…

Article Number 2024177
Edition 0703
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 21

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-DrainLift WS 1100

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť