Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Tlakotesná šachta pre nadzemnú a podzemnú inštaláciu
 • Flexibilita vďaka voliteľným prítokom
 • Veľký objem nádrže
 • Vrátane potrubia, monitorovania výšky hladiny, spínacieho prístroja a čerpadla

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Šachta z plastu s integrovaným čerpadlom ako podzemná čerpacia stanica alebo nadzemné prečerpávacie zariadenie

Použitie

Čerpanie predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií, ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie objektov nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia.

Vybavenie/funkcia

Kompletná šachta pripravené na okamžité zapojenie, s potrubím a čerpadlom.

Typový kl'úč

Príkl.:Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV
WSŠachtová čerpacia stanica Synthetic
40Tlakový vývod zariadenia
EE = zariadenie so samostatným čerpadlom
D = zariadenie so zdvojeným čerpadlom
TC 40Integrované čerpadlo
(3~)Trojfázový motor
BVGuľový ventil spätného toku

Materiály

 • Šachta: PE
 • Potrubie: 1.4404
 • Nadhladinová spojka: PUR
 • Guľová spätná klapka: sivá liatina
 • Uzatvárací posúvač: červená liatina
 • Čerpadlo: sivá liatina

Opis/konštrukcia

Wilo-DrainLift WS 40 Basic je automaticky pracujúce prečerpávacie zariadenie vo forme zariadenia s jedným alebo dvoma čerpadlami. Plastová šachta má integrované rebrovania pre zvýšenie tvarovej tuhosti a ochranu pred vztlakom a okrem toho ponúka voľne zadefinovateľné prítoky.

Zariadenie možno nainštalovať tak v budovách vo funkcii prečerpávacieho zariadenia, ako aj mimo budovy vo funkcii bežnej šachty v zemi.

Technické údaje

 • Prítok: DN 100/DN 150
 • Odvzdušnenie: DN 70
 • Maximálny tlak vo výtlačnom potrubí: 1,5 bar.

Čerpadlo

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu Wilo-Drain TC 40 je vopred nainštalované.

Rozsah dodávky

 • nádrž (pre zariadenie so samostatným alebo zdvojeným čerpadlom)
 • Integrované pospájanie potrubím
 • Guľový ventil spätného toku
 • Vrátane čerpadla
 • Hladinové spínanie
 • Spínací prístroj (pri trojfázovom čerpadle alebo zariadení s dvomi čerpadlami)
 • veko s tesnením (pochôdzny do 200 kg)
 • dierovka Ø 124 mm, prítokové tesnenie DN 100 (pre rúru Ø 110 mm)
 • 1 hadicová tvarovka PVC Ø 50 mm s objímkami na pripojenie ručného membránového čerpadla
 • upevňovací materiál na upevnenie na podlahe
 • Návod na montáž a obsluhu

Dimenzovanie

Pri zariadeniach s dvoma čerpadlami je nutné na mieste inštalácie zabezpečiť spojku výtlačného potrubia!

Príslušenstvo

 • Predĺženie šachty
 • Kryt šachty
 • Prechodky

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Podľa EN 12056-4 treba dodržiavať prietokovú rýchlosť (vo výtlačnom potrubí) medzi 0,7 a 2,3 m/s.

Výrobok

Konštrukcia

Čerpadlo obsiahnuté v rozsahu dodávky

Zariadenie s jedným čerpadlom

Zariadenie s dvoma čerpadlami

Použitie

Nadzemná

Podzemná

Vybavenie/funkcia

Voľne voliteľná poloha nátoku

Regulácia hladiny: s plavákovým spínačom

Regulácia hladiny: so snímačom hladiny

Regulácia hladiny: s pneumatickým snímačom tlaku

-

Pripravené na pripojenie

spínací prístroj

Inštalačné výkresy

Príklad vyhotovenia

napr.: WS 40 E/TC 40...BV

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Article Number 2532145
Edition 1006
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 27

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť