Wilo-DrainLift XL

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Flexibilné vďaka výškovo prestaviteľnej a otočnej prítokovej prípojke
 • S jednoduchým ovládaním vďaka namontovanému spínaciemu prístroju
 • Integrovaná spätná klapka
 • Prevádzková bezpečnosť vďaka veľkému spínaciemu objemu a spoľahlivému snímaniu hladiny
 • Vhodné pre nepretržitú prevádzku (S1) vďaka používaniu samochladiacich motorov

Konštrukčný typ

Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd ako zariadenie s dvoma čerpadlami

Použitie

Čerpanie odpadovej vody s obsahom fekálií (podľa DIN EN 12050-1), ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie s ochranou proti spätnému vzdutiu pri odtokových miestach nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia (podľa DIN EN 12056-1).

Vybavenie/funkcia

 • Termická kontrola motora
 • Monitorovanie výšky hladiny so snímačom výšky hladiny
 • beznapäťový kontakt
 • Spínací prístroj so Zenerovou bariérou a poplašným zariadením závislým od sieťového napájania
 • Odpojiteľný kábel čerpadla
 • Tesnenie prítoku DN 150
 • Dierovka na prívodné tesnenie
 • Spätná klapka
 • Hadicový spoj pre odvzdušnenie
 • Hadicový spoj pre ručné membránové čerpadlo
 • Upevňovací materiál

Rozsah dodávky

Zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody pripravené na okamžité pripojenie vr.:

 • spínacieho prístroja s poplašným zariadením závislým od sieťového napájania a so zástrčkou
 • Zenerova bariéra
 • 1x tesnenie prítoku DN 150
 • 1x kruhová píla pre prípojku prítoku DN 150
 • 1x manžeta pre pripojenie ručného membránového čerpadla
 • 1x manžeta pre prípojku vetrania DN 70
 • 1x nátrubok s prírubou DN 80/100 s plochým tesnením, manžetou a upevňovacím materiálom pre tlakovú prípojku DN 100
 • Upevňovací materiál
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-DrainLift XL 2/25 (3~)

XL2

Zariadenie s dvomi čerpadlami

/25

Max. dopravná výška [m]

(3~)

3~: Vyhotovenie pre trojfázový prúd

Technické údaje

 • sieťová prípojka 3~400 V, 50 Hz
 • Príkon P1 podľa typu od 3 do 5,3 kW
 • Dĺžka kábla medzi zariadením a spínacím prístrojom 4 m / kábel so zástrčkou 1,5 m
 • Prevádzkový režim S1 / S3- 60%
 • max. teplota čerpaného média 40 °C, krátkodobo 60 °C
 • max. teplota okolia 40 °C
 • guľová priechodnosť 40 mm
 • tlaková prípojka DN 80
 • Prípojka prítoku DN 100 / DN 150
 • odvetrávacia prípojka DN 70
 • min. prítoková výška (inštalačná výška po stred prítoku) 700 mm
 • druh ochrany (bez spínacieho prístroja) IP 67
 • Hrubý objem nádrže 380 l
 • Spínací objem 260 l

Materiály

 • Teleso motora: ušľachtilá oceľ 1.4404 (AISI 316L)
 • Hydraulika: Plast PE/PUR
 • Nádrž: plast PE

Opis/konštrukcia

Plne zaplaviteľné zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd, pripravené na okamžité pripojenie (výška zaplavenia: 2 m vodného stĺpca, doba zaplavenia: 7 dní) s plyno- a vodotesnou zbernou nádržou a poistkou proti vztlaku. Odstredivé čerpadlo s vírivým obežným kolesom.

DrainLift XL2:

Zariadenie so zdvojeným čerpadlom pre automatickú prevádzku (s automatickým striedavým, záložným režimom a režimom špičkového zaťaženia). Vďaka integrovanej zdvojenej spätnej klapke je potrebná iba jedna prípojka pre výtlačné potrubie. Spínací prístroj so zástrčkou CEE, bezpotenciálovým kontaktom a integrovaným poplašným zariadením závislým od sieťového napájania. Čerpadlá s integrovaným prúdovým chladením plášťa.

Pozor: Spínací prístroj nie je zaplaviteľný a preto musí byt' inštalovaný na mieste, kde nemôže byť zaplavený.

Celková charakteristika

DrainLift XL

Stiahnutia

Wilo-DrainLift XL

Article Number 2532133
Edition 1103
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 26

PDF (779 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-DrainLift XL

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť