Wilo-DrainLift XXL

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Flexibilné použitie vďaka používaniu jednej alebo dvoch nádrží
 • Optimálne vypúšťanie nádrže vďaka hlbokému saniu
 • Prevádzková bezpečnosť vďaka vysokému spektru výkonu a spoľahlivému snímaniu hladiny
 • Nepretržitá prevádzka (S1) vhodná vďaka používaniu samochladiacich motorov

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd ako zariadenie s dvoma samostatnými čerpadlami nainštalovanými do suchého prostredia

Použitie

Čerpanie odpadovej vody s obsahom fekálií (podľa DIN EN 12050-1), ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie s ochranou proti spätnému vzdutiu pri odtokových miestach nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia (podľa DIN EN 12056-1).

Typový kl'úč

Príkl.:Wilo-DrainLift XXL 1080-2/8,4
XXLZariadenie na prečerpávanie odpadových vôd pre veľké objekty
1010 = výtlačné hrdlo DN 100
8 = výtlačné hrdlo DN 80
8080 = celkový objem 800 l
40 = celkový objem 400 l
2Zariadenie s dvoma čerpadlami
/8,4Výkon P2 na každé čerpadlo [kW]

Materiály

 • Teleso motora: ušľachtilá oceľ 1.4404 (AISI 316L)
 • Hydraulika: plast PUR
 • Nádrž: plast PE

Technické údaje

 • sieťová prípojka 3~400 V, 50 Hz
 • príkon P1 podľa typu od 2,3 do 10,0 kW
 • Dĺžka kábla medzi zariadením a spínacím prístrojom 10 m
 • prevádzkový režim S1, S3
 • max. teplota čerpaného média 40 °C, krátkodobo 65 °C
 • max. teplota okolia 40 °C
 • Guľová priechodnosť podľa typu 78 mm až 95 mm
 • tlaková prípojka podľa typu DN 80 alebo DN 100
 • prípojka prítoku 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • odvetrávacia prípojka DN 70 mm
 • min. prítoková výška (inštalačná výška po stred prítoku) 700 mm
 • druh ochrany (bez spínacieho prístroja) IP 68
 • hrubý objem nádrže 400/800 l
 • Spínací objem 200/400 l

Vybavenie/funkcia

 • Prúdové chladenie plášťa
 • Tepelná kontrola motora a kontrola tesnosti
 • Monitorovanie výšky hladiny so snímačom výšky hladiny
 • Spínací prístroj s poplašným zariadením závislým od sieťového napájania a so Zenerovou bariérou v telese
 • beznapäťový kontakt
 • Odpojiteľný kábel čerpadla
 • Hadicový spoj pre odvzdušnenie
 • Hadicový spoj pre ručné membránové čerpadlo
 • Upevňovací materiál

Opis/konštrukcia

Plne zaplaviteľné zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd, pripravené na okamžité pripojenie (výška zaplavenia: 2 m vodného stĺpca, doba zaplavenia: 7 dní), s jedným resp. dvomi plynotesnými a vodotesnými zbernými nádržami. Vybavené dvomi čerpadlami odpadových vôd konštrukčného radu Wilo-Drain TP 80 resp. TP 100 (materiál: Inox a Composite). Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej celkovej hmotnosti zariadenia napr. zdvojené zariadenie s čerpadlom TP 80 iba 160 kg (najvyššia jednotlivá hmotnosť: čerpadlo 62 kg). Optimálne vypúšťanie nádrže vďaka spodnému odsávaniu.

Pozor: Spínací prístroj nie je zaplaviteľný a preto musí byt' inštalovaný na mieste, kde nemôže byť zaplavený.

Rozsah dodávky

 • Mikroprocesorom riadený spínací prístroj s automatickým striedavým a záložným režimom a režimom špičkového zaťaženia, beznapäťovými kontaktmi a signálnymi diódami pre prevádzku a poruchy každého čerpadla.
 • elastický hadicový spoj pre odvzdušnenie DN 70
 • Elastická hadicová spojka na pripojenie ručného membránového čerpadla. Montážna sada na spojenie nádrže s čerpadlom (vrátane odvzdušňovacej príruby s hadicou).

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Výrobok

Konštrukcia

Zaplaviteľné

Zariadenie s jedným čerpadlom

-

Zariadenie s dvoma čerpadlami

Motor na striedavý prúd

-

Trojfázový motor

Poloha čerpadla: Časti motora mimo nádrže

-

Poloha čerpadla: mimo nádrže

Poloha čerpadla: v nádrži

-

Tesniaca komora

Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky

Utesnenie radiálnych hriadeľových tesniacich krúžkov na strane média

-

Integrovaná spätná klapka

-

Prúdové chladenie plášťa

Jednokanálové obežné koleso

Viackanálové obežné koleso

-

Vírivé obežné koleso

-

Rezacie ústrojenstvo

-

Vybavenie/funkcia

Voľne voliteľná poloha nátoku

-

Filter s aktívnym uhlím

-

Regulácia hladiny: s plavákovým spínačom

-

Regulácia hladiny: so snímačom hladiny

Regulácia hladiny: s pneumatickým snímačom tlaku

-

Monitorovanie tesnosti motora

Alarm nezávislý od sieťového napájania

-

Poplach beznapäťový poplach

Pripravené na pripojenie

-

Odpojiteľný pripojovací kábel

spínací prístroj

Hadicový spoj pre ručné membránové čerpadlo

Tesnenie prípojky nasávacieho potrubia ručného membránového čerpadla

-

Hadicový spoj pre odvzdušnenie

Montážny materiál

Montážna sada pripojenia výtlačného potrubia

vyrezávač otvorov pre vyvŕtanie prítoku

-

Dierovka pre otvor prítoku

-

Prítokové tesnenie

-

Zvukovoizolačný materiál

-

Inštalačné výkresy

Inštalačný výkres

Prečerpávacie zariadenie na kal a odpadové vody (odpadová voda s obsahom fekálií); Zdvojené zariadenie Wilo-DrainLift XXL

1Odvzdušňovacie potrubie (cez strechu)
2Výtlačné potrubie
3Prítok
4Uzatvárací posúvač prítokového potrubia
5Podpera armatúry na odľahčenie hmotnosti (odporúčanie)
6Uzatvárací posúvač výtlačného potrubia
7Spätná klapka
8Vyprázdňovacie potrubie nádrže
9Vyprázdňovacie potrubie čerpacej šachty
10Odvodňovacie čerpadlo
11Trojcestný ventil
12Ručné membránové čerpadlo
13Spínací prístroj
14Zenerova bariéra
15Hladina spätného vzdutia (väčšinou úroveň ulice)

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-DrainLift XXL

Article Number 2532170
Edition 1010
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 29

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-DrainLift XXL

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť