Wilo-EMU 10" ... 24"

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Energeticky efektívna hydraulika vďaka hydraulike prispôsobiteľnej želanému prevádzkovému bodu
 • Vyhotovenie pre použitie s pitnou vodou s povolením ACS
 • Motory s prúdovým chladením plášťa (technológia CoolAct) pre vyššiu hustotu výkonu
 • Motory s ľahkou údržbou a možnosťou previnutia
 • Voliteľne s ochrannou vrstvou Ceram CT pre zvýšenie účinnosti

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Viacstupňové 10…24” ponorné motorové čerpadlo článkovej konštrukcie pre vertikálnu a horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Zásobovanie pitnou vodou a vodou z vrtov a ciesterien
 • Zásobovanie úžitkovou vodou
 • Komunálne zásobovanie vodou
 • Postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Čerpanie vody na priemyselné použitie a odvodňovanie
 • Využitie geotermickej energie
 • Využitie v pobrežnej oblasti

Typový kl'úč

Príkl.:Wilo-EMU K 127.1-7 + NU 122-2/100
Hydraulika:K 127.1-7
K127Hydraulika
1Materiálové vyhotovenie vysokého stupňa
7Počet stupňov hydrauliky
  
Motor:NU 122-2/100
NUPonorný motor (NU…, U…)
122Konštrukčná veľkosť (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")
2počet pólov
100Dĺžka balíka

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlá s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Hydraulika a motor voľne konfigurovateľné vždy podľa príkonu
 • Integrovateľná spätná klapka (v závislosti od typu)
 • Trojfázový motor na priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník
 • Hermeticky zaliate motory
 • Motory s možnosťou previnutia

Technické údaje

Sieťová prípojka: 3~400 V, 50 HzPrevádzkový režim - ponorené: S1Max. teplota média (vyššie teploty na vyžiadanie):NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °CNU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °CMinimálny prietok na motoreNU 5... / NU 7... = 0,16 m/sNU 611 = 0,1 - 0,5 m/sNU 811 = 0,5 m/sNU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/sMax. obsah piesku: 35 g/m3Max. štarty: 10/hMax. hĺbka ponoru:NU 5…, NU 7…= 350 mNU 611, NU 811 = 100 mOstatné motory = 300 mDruh ochrany: IP 68Regulačný rozsah pre frekvenčný menič:NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-pólové) = 25-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-pólové) = 30-50 Hz

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na vertikálnu alebo horizontálnu montáž.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnou až poloaxiálnou hydraulikou. Diely telesa z EN‐GJL, resp. EN‐GJS s ochrannou vrstvou 2K alebo G‑CuSn10, obežné kolesá z G‑CuSn10, resp. NiAl‐Bz.

Tlaková prípojka ako závitová prípojka (do K 12...) alebo ako prírubová prípojka. Pri typoch K 12..., K 14… sa namiesto výtlačného hrdla môže namontovať spätná klapka. U ostatných typov je montáž spätnej klapky možná priamo na tlakový vývod.

Motor

Trojfázový motor pre priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník Utesnený, hermeticky zaliaty motor s vinutím s lakovou izoláciou, impregnovaný živicou (NU 5…, NU 7…), resp. motor s možnosťou previnutia s vinutím s izoláciou PVC (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Prípojka čerpadla štandardizovaná. Utesnenie hriadeľa motora sa realizuje pomocou mechanickej upchávky (konštrukčné rady NU…) z plného materiálu karbid kremíka, resp. hriadeľovými tesniacimi krúžkami (konštrukčný rad U…). Motorové ložisko so samostatným mazaním. Axiálne ložisko s výklopnými segmentmi pre nadvihnutie veľkých axiálnych záťaží. Negatívny axiály posun prijme axiálne protiložisko.

Motory konštrukčných radov NU 5…-, NU 7...-, NU 801…-, NU 9…-, NU 12… a NU 16… sú naplnené zmesou vody a glykolu, motory konštrukčného radu NU 611 a NU 811 zmesou vody a glycerínu. Motory konštrukčného radu NU 611-, NU 8…‐, NU 9…‐, NU 12…a NU 16…môžu byť alternatívne naplnené pitnou vodou (vyhotovenie T). Motory konštrukčného radu U… sa musia vo všeobecnosti plniť pitnou vodou. Prípustná prevádzka frekvenčného meniča (SF 1.1).

Chladenie

Chladenie sa realizuje pomocou čerpaného média. Prevádzka motora sa musí vždy realizovať v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálna inštalácia sa môže podľa voľby uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Pre horizontálnu montáž sa na podopretie agregátu musia používať kozlíky. Na zlepšenie prítokového prúdenia sa môže použiť protivírová doska alebo chladiaci plášť.

Tlakový plášt'

Tlakový plášť slúži na priamu montáž agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximálny prítokový tlak je 10 bar resp. 5 bar od priemeru tlakového plášťa od 559 mm.

Dimenzovanie

 • S týmito agregátmi nie je možná nasávacia prevádzka!
 • Agregát musí byť počas prevádzky úplne prekrytý vodou!

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • Pripájací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou, prierez a dĺžka kábla štandardné alebo podľa želania zákazníka
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Špeciálne materiály
 • Vyhotovenie pre použitie s pitnou vodou s povolením ACS
 • Vyhotovenie 60 Hz
 • Snímač PT100 na termickú kontrolu motora

Všeobecné informácie - Smernica ErP o ekodizajne

Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70Účinnosť čerpadla s rotorom s redukovaným priemerom je zvyčajne nižšia ako účinnosť čerpadla s rotorom s úplným priemerom. Redukcia priemeru rotora prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa zakladá na rotore s úplným priemerom.Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.Informácie o referenčných hodnotách účinnosti sú dostupné na www.europump.org/efficiencychartsČerpadlá s príkonom > 150 kW alebo s prietokom QBEP < 6 m3/h nespadajú pod smernicu o ekodizajne pre čerpadlá vody. Preto sa nevykazuje žiadna hodnota MEI.

Celková charakteristika

Celková charakteristika 2-pole

Celková charakteristika

Výrobok

Konštrukcia

Prípojka NEMA

Štandardizovaná prípojka

Integrovaná spätná klapka

Bez spätnej klapky

Motor na striedavý prúd

-

Trojfázový motor

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

Prevádzka FM

Motor so zaliatym statorom

Motor s možnosťou previnutia

Náplň motora olej

-

Náplň motora voda-glykol

Náplň motora pitná voda

voliteľné

Predmontovaná hydraulika/motor

Použitie

Horizontálna inštalácia

Vertikálna inštalácia

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora PT100

voliteľné

Monitorovanie teploty motora PTC

º

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

-

Ochrana proti chodu nasucho

voliteľné

Integrovaná ochrana pred bleskom

-

Príslušenstvo

Kozlíky na horizontálnu inštaláciu

voliteľné

Chladiaci plášť

voliteľné

Spätná klapka

voliteľné

Tlakový plášť

voliteľné

Materials

Teleso čerpadla

podľa želania zákazníka

Teleso čerpadla (špeciálne vyhotovenie)

podľa želania zákazníka

Obežné koleso

podľa želania zákazníka

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

podľa želania zákazníka

Skriňa motora

podľa želania zákazníka

Skriňa motora (špeciálne vyhotovenie)

podľa želania zákazníka

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Article Number 6080455
Edition 1702
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 71

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Article Number 6080454
Edition 1702
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 8

PDF (427 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Article Number 6074549
Edition 1702
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 53

PDF (935 kB)

Stiahnuť

Clean Water

Formát stránky A4
Počet strán 24

PDF (8 MB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU pressure shroud pump with pre-filled motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 63

PDF (957 kB)

Stiahnuť

Wilo-EMU pressure shroud pump without pre-filled motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 63

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU borehole pump with pre-filled motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 75

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU borehole pump without pre-filled motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 65

PDF (1 MB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť