Wilo-EMU FA (customized)

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Presne individualizovateľné podľa Vašich požiadaviek. Pre spoľahlivé a efektívne čerpanie predbežne očistenej odpadovej vody a surovej odpadovej vody.
 • Mnohostranne použiteľné. Vždy optimálne čerpanie rôznych médií vďaka rôznym formám obežných kolies.
 • Energeticky efektívne s voliteľnou dostupnou technológiou motorov IE3
 • Chránené ochrannou vrstvou Ceram a špeciálnymi materiálmi proti abrázii a korózii
 • Vhodné na prevádzku v ponorenom a vynorenom stave, aj pri nepretržitej prevádzke

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s aktívnym chladiacim systémom resp. bez neho, pre trvalú prevádzku, pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia a pre stacionárnu suchú inštaláciu.

Použitie

Čerpanie

 • surovej odpadovej vody s fekáliami a zložkami s dlhými vláknami
 • odpadovej vody s fekáliami
 • predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií a zložiek s dlhými vláknami
 • procesnej vody
 • odpadovej vody

Typový kl'úč

Príkl.:Wilo-EMU FA 20.54E + FK 17.1-6/16KEx
Hydraulika:FA 20.54E
FAPonorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu
20x10 = menovitá svetlosť tlakovej prípojky, napr. DN 200
54Ukazovateľ výkonu
ETyp obežného kolesa:
W = vírivé obežné koleso
E = jednokanálové obežné koleso
Z = dvojkanálové obežné koleso
D = trojkanálové obežné koleso
V = štvorkanálové obežné koleso
  
Motor:FK 17.1-6/16KEx
FKKonštrukčný typ motora:
T = motor suchobežného čerpadla bez chladiaceho systému
FK, FKT, HC = samochladiaci motor s aktívnym chladiacim systémom
17.1Konštrukčná veľkosť
6Počet pólov
16x10 = dĺžka balíka v mm
KVyhotovenie utesnenia
H = radiálny hriadeľový tesniaci krúžok/mechanická upchávka
G = dve samostatné mechanické upchávky
K = bloková tesniaca kazeta s dvomi mechanickými upchávkami
ExS povolením na používanie vo výbušnej atmosfére

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S1 alebo S2
 • Monitorovanie motora (v závislosti od typu):
  - teplota vinutia
  - vniknutie vlhkosti
  - teplota ložísk
 • Druh ochrany: IP68
 • Izolačná trieda: H
 • Teplota média: 3…40 °C, vyššie teploty na vyžiadanie
 • Dĺžka kábla: 10 m alebo podľa želania zákazníka
 • Guľová priechodnosť od 45 mm do 130 mm
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m

Vybavenie/funkcia

 • Ťažké robustné vyhotovenie zo sivej liatiny
 • Motor suchobežného čerpadla alebo samochladiace motory s 1-komorovým alebo 2-komorovým systémom
 • Voliteľne s ochranou pred výbuchom podľa ATEX alebo FM
 • Monitorovacie zariadenia závislé od motora:
  - teplota vinutia
  - monitorovanie vlhkosti v tesniacej komore a v priestore motora/svorkovnice
  - teplota ložísk motora
 • Namontované príslušenstvo podľa želania zákazníka

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu ako zaplaviteľný blokový agregát pre pevnú a mobilnú inštaláciu do mokrého a suchého prostredia.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálne prírubové spojenie. Maximálny možný podiel suchej substancie je v závislosti od typu hydrauliky a obežného kolesa max. 8%. Používajú sa nasledujúce formy obežných kolies:

 • Vírivé obežné koleso (W)
 • Jednokanálové obežné koleso (E)
 • Dvojkanálové obežné koleso (Z)
 • Trojlopatkové koleso (D)
 • Štvorlopatkové koleso (V)

Kanálové hydrauliky sú vybavené obežným a deleným krúžkom z tvrdeného materiálu. Tieto krúžky dlhodobo prispievajú k nemennej účinnosti agregátu a minimalizujú náklady na údržbu.

Motor

Motory s povrchovým chladením (motor T) nemajú vlastný chladiaci systém a odovzdávajú svoje odpadové teplo priamo cez časti telesa okolitému médiu. Tieto motory preto možno používať ponorené v trvalej prevádzke. V závislosti od konštrukčnej veľkosti môžu byť tieto motory krátkodobo prevádzkované aj vynorené.

Samochladiace motory (FK, FKT, HC motor) majú aktívny chladiaci systém a odovzdávajú svoje odpadové teplo cez integrovaný výmenník tepla čerpanému médiu. Preto sú tieto motory vhodné na trvalú prevádzku v ponorenom a vynorenom stave resp. sú vhodné aj pre suchú inštaláciu.

Pri všetkých motoroch je k dispozícii utesnená komora na ochranu motora pred preniknutím média. Táto komora je prístupná zvonka a môže byť voliteľne kontrolovaná tyčovou elektródou. Všetky použité plniace médiá sú potenciálne biologicky rozložiteľné a neškodné pre životné prostredie.

Pripojovací kábel má voľné konce a dĺžku 10 m resp. dĺžka kábla závisí od špecifikácie zákazníka. Prívod kábla motorov T, HC a FKT je pozdĺžne vodotesný.

Utesnenie

V závislosti od typu motora sú možné nasledujúce varianty pre utesnenie na strane média a motora:

 • Variant H: na strane média pomocou mechanickej upchávky, na strane motora pomocou tesniaceho krúžka radiálneho hriadeľa
 • Variant G: dve nezávisle pôsobiace mechanické upchávky
 • Variant K: bloková tesniaca kazeta s dvomi mechanickými upchávkami pôsobiacimi nezávisle od seba

Vysokoúčinné motory

Okrem štandardných motorov sú k dispozícii aj vysokoúčinné motory s klasifikáciou IE3 (na základe IEC 60034‑30). Keďže ich základ je rovnaký ako pri štandardných motoroch, tak z hľadiska vybavenia a funkcie sú rovnaké. Tým pádom sú k dispozícii aj rovnaké hydrauliky.

Povolenie na používanie vo výbušnej atmosfére

Motory sú dostupné s nasledujúcimi povoleniami pre používanie vo výbušnom prostredí:

 • T-motor: ATEX, FM, CSA
 • FK-motor: FM
 • FKT-motor: ATEX, FM
 • HC-motor: ATEX, FM

Materiály

 • Časti telesa: EN-GJL resp. EN-GJS
 • Obežné koleso: EN-GJL resp. EN-GJS
 • Statické tesnenia: NBR resp. FPM
 • Utesnenie na strane média:
  - mechanická upchávka z materiálu SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora:
  - radiálny hriadeľový tesniaci krúžok z materiálu NBR
  - mechanická upchávka z materiálu SiC/SiC alebo uhlík/keramika
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ 1.4021

Rozsah dodávky

 • Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pripravené na okamžité zapojenie
 • 10 m pripojovací kábel resp. dĺžka kábla podľa želania zákazníka
 • Namontované príslušenstvo podľa želania zákazníka
 • Príručka na prevádzku a údržbu

Príslušenstvo

 • Závesné zariadenie alebo oporná pätka čerpadla
 • Rôzne tlakové vývody a spojky Storz
 • Reťaze
 • Upevňovacie súpravy s chemickou kotvou
 • Spínacie prístroje, relé a zástrčky

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Charakteristiky podľa ISO 9906, Príloha A. Uvedené účinnosti zodpovedajú hydraulickej účinnosti.

Celková charakteristika

Charakteristiky podľa ISO 9906, Príloha A. Uvedené účinnosti zodpovedajú hydraulickej účinnosti.

Celková charakteristika

Charakteristiky podľa ISO 9906, Príloha A. Uvedené účinnosti zodpovedajú hydraulickej účinnosti.

Výrobok

Konštrukcia

Zaplaviteľné

Jednokanálové obežné koleso

Vírivé obežné koleso

Viackanálové obežné koleso

Otvorené viackanálové obežné koleso

-

Rezacie ústrojenstvo

-

Vírivé zariadenie

-

Tesniaca komora

Presakovacia komora

Utesnenie na strane motora pomocou mechanickej upchávky

Utesnenie na strane motora pomocou hriadeľového tesniaceho krúžku

Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky

Motor na striedavý prúd

-

Trojfázový motor

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

Prevádzka FM

Suchý motor

Motor s olejovým chladením

Suchý motor s obehovým chladením

Použitie

Stacionárna inštalácia do mokrého prostredia

Mobilná inštalácia do mokrého prostredia

Stacionárna inštalácia v suchom prostredí

Mobilná inštalácia do suchého prostredia

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie tesnosti motora

Monitorovanie tesniacej komory

º

Kontrola netesnosti presakovacej komory

º

Monitorovanie teploty motora bimetal

º

Monitorovanie teploty motora PTC

º

Ochrana proti explózii

º

Plavákový spínač

-

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

-

Pripravené na pripojenie

-

Materiály

Teleso čerpadla

Sivá liatina

Obežné koleso

Sivá liatina

Skriňa motora

Sivá liatina

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-EMU FA + FK-Motor

Article Number 6074692
Edition 1606
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 44

PDF (754 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU FA + FKT-Motor

Article Number 6074691
Edition 1606
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 56

PDF (867 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU FA + HC-Motor

Article Number 6074690
Edition 1606
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (695 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU FA + T-Motor

Article Number 6072704
Edition 1606
Číslo verzie 05
Formát stránky A4
Počet strán 68

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Drainage and Sewage

Formát stránky A4
Počet strán 24

PDF (8 MB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA+T-Motor

Article Number 6067561, 6072740
Edition 1507
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 41

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA pump with HC 20.1 motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 85

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA pump with FKT 49 / FKT 56 motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 87

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA pump with FKT 27.1 motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 79

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA pump with FK 17.1 motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 81

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU FA pump with FK motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 81

PDF (2 MB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-EMU FA (customized)

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť